Thống số kỹ thuật đối với cầu thang nhà dân dụng

Chủ nhật , 17/08/2014, 09:06 GMT+7
     

Lam cau thang, lam cau thang theo phong thuy, mau cau thang, tay cau thang, cau thang phong thuy

- Chiều rộng của thân thang: Trong kiến trúc nhà ở dân dụng hiện nay, cầu thang thường rộng từ 90 - 120cm.

- Độ dốc của cầu thang: Độ dốc của cầu thang quyết định bởi tỷ lệ chiều cao và chiều rộng của bậc thang, có quan hệ mật thiết với khoảng rộng của bước đi, được tính bằng công thức 2h + b = 60cm (trong đó h là chiều cao bậc thang; b là chiều rộng bậc thang). Trong các công trình kiến trúc, độ cao của bậc thang trong nhà thường từ 15 - 15cm, chiều rộng tương ứng từ 24 - 30cm.

Lam cau thang, lam cau thang theo phong thuy, mau cau thang, tay cau thang, cau thang phong thuy

- Kích thước của chiếu nghỉ: Chiều rộng của chiếu nghi không được nhỏ hơn chiều rộng của thân thang, đồng thời phải thuận tiện trong quá trình vận chuyển.

- Chiều cao của lan can: Có liên quan mật thiết với độ dốc của cầu thang, cầu thang không dốc yêu cầu lan can làm cao. Thông thường, chiều cao của lan can tính từ trung tâm của mặt bậc thang đến mặt trên của tay vịn là 90cm.

- Tay vịn cầu thang: cao 85 - 90cm tính từ mặt bậc lên vị trí tay vịn tương ứng trên mặt bậc sẽ đảm bảo an toàn và vừa tầm.

Nguồn: Lý Cư Minh
Lam cau thang lam cau thang theo phong thuy mau cau thang tay cau thang cau thang phong thuy