Thiết kế mạch điện trong revit

Chủ nhật , 02/11/2014, 20:05 GMT+7
     

I. TẠO MẠCH CÔNG SUẤT.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Views (Discipline) > Electrical >Power > Floor Plans > nhấp đúp vào 1- Power để kích hoạt sơ đồ.

Phóng lớn góc trái trên của sơ đồ. Việc tạo mạch điện nối các thiết bị (các hộp nối) trong sơ đồ này là giống nhau. Sự khác nhau ở đây là bạn sẽ có vài thành phần riêng trong mạch.

Nhấn giữ phím Ctrl, chọn tất cả các hộp nối trong phòng 1 -2.

Trên tab Modifyl Electrical Equipment > Create Systems > nhấp chọn Power.

Các mạch tạm thời đã hiển thị như những đường nét đứt giữa các thành phần chỉ cho biết các thiết bị mà bạn đã chọn cho mạch này đã nối với nhau.

Các điều khiển tạo hệ thống dây ( ????) cho phép bạn tạo hệ thống đi dây thường xuyên cho mạch. Bây giờ, xem mạch như là một mạch lô gic tạm thời. Bạn sẽ bổ sung hệ thống dây dẫn không đổi trong bài tập sau.

Chọn một trong số hộp nối trongphòng 1-2 và nhận xét thông tin đã hiển thị chỉ cho biết số cực (#1), tải (180 VA) và điện áp (240 V).

Một dấu hỏi đã hiển thị cho hộp nối này khi được chọn bởi vì không có nhãn (Label) chỉ định trong Properties cho kiểu hộp nối đặc trưng.

Revit MEP sẽ chỉcho phép bạn tạo kết nối giữa các thành phần thích hợp. Bạn không thể nối các thành phần có số cực khác nhau hoặc điện áp chỉ định khác nhau cho các kiểu hệ thống phân phối.

Lưuý: Khi tất cả các thiết bị đại diện cho mạch cóhệ thống phân bố thiết bị đã chỉ định như là các thông số minh họa, hộp thoại Specify Circuit Information sẽ hiển thị. Bạn sẽ dùng Specify Circuit Information để chỉ định các thông số hệ thống phân phối cho mạch điện.

Nhấp Modify.

Di chuyển con trỏ lên một trong số các hộp nối ở phòng 1-2 làm cho nó sáng nổi, nhấn phím Tab và nhấp chọn mạch lần nữa.

Trên tab Electrical Circuit > System Tools > nhấp chọn Select Panel. Trong vùng vẽ, nhấp chọn bảng L-1 là bảng dành cho mạch này.

Lưu ý: Bạn có thể nhấp chọn một bảng trong vùng vẽ hoặc chọn tên bảng từ danh sách xổ xuống. Danh sách xổ xuống chỉ dành những bảng phù hợp với hệ thống phân phối của mạch và có một mạch có sẵn.

Nhấp Modify.

Di chuyển con trỏ lên một trong số các hộp nối ở phòng 1-2 làm cho nó sáng nổi, nhấn phím Tab.

Nhấp chọn mạch và tất cả các thiết bị trên mạch điện.

Trên tab Electrical Circuit > System Tools > nhấp chọn Edit Circuit. Tab Edit Circuit được kích hoạt. Khi đang chỉnh sửa một mạch, tất cả các thành phần trong mạch đều mờ, tạo điều kiện dễ dàng xác định các thành phần có trong nhóm mạch.

Trong cửa sổ Properties dành cho mạch này, lưu ý rằng hầu hết các giá trị tham số minh họa đều màu xám. Chúng không thể chỉnh sửa bởi vì chúng được tính toán tùy theo các thành phần trong mạch. Giá trị Voltage cho mạch là 240 V bởi vì tất cả các hộp nối và bảng trong mạch đều là các thành phần 240 V. Các tham số Wire Type và Rating có thể chỉnh sửa.

Cuộn xuống dưới đến tham số Wire Size. Các giá trị đang được chỉ định là: 1 -#12, 1 -#12, 1 -#12, là các kích thước của dây dẫn chịu tải, trung tính, dây tiếp đất, tương ứng với mạch này. Những giá trị này được tính toán dựa trên các giá trị Rating và Voltage Drop.

Cuộn trở lại đến tham số Rating, thay đổi giá trị từ 20 A đến 50 A, và sau đó cuộn xuống đến Wire Size. Lưu ý rằng các giá trị Wire Size đã thay đổi từ 1-#6, 1-#6, 1-#10.

Trên tab Edit Circuit > Mode > nhấp chọn Cancel Editing Circuit hủy bỏ các thay đổi.

Tiếp tục chọn các hộp nối, tạo các mạch công suất, và chỉ định chúng vào bảng L-1 trên cơ sở từng không gian cho tất cả các phòng thuộc khuôn viên tòa nhà.

Trường hợp số mạch nối nhiều hơn khe cắm hiện có của bảng L-1, Revit MEP sẽ hiển thị một lời nhắn cảnh báo cho biết số nhóm mạch kết nối vượt trội số khe cắm có thể của bảng L-1. Nhấp nút Close ????để đóng bảng cảnh báo.

Đểbổ sung thêm khe cắm vào bảng, nhấp chọn bảng L-1.

Trong cửa sổ Properties, cuộn xuống đến mục Electrical - Circuiting, và thay đổi giá trị Max #1 Pole Breakers từ 12 đến 18. Nhấp Apply.

Sau khi các mạch đã được tạo và chỉ định cho tất cả các phòng. Phóng lớn phòng 1 -9, chọn 3 hộp nối sàn tại vị trí như hình trang bên:

Nhấp chọn Power ????, Select Panel ????, và sau đó nhấp chọn bảng L-1.

Mạch điện được tạo.

Tiếp tục tạo mạch cho 4 hộp nối gắn trên sàn còn lại trong phòng 1 -9.

Lưu ý: Không tạo mạch cho 4 hộp nối gắn lên tường trong phòng 1-9 vàolúc này. Chúng sẽ được nối trong bài tập sau.

Sử dụng cách thức tương tự, tạo các mạch trong sơđồ 2-Power, 3- Power và chỉ định chúng kết nối vởi bảng L-2, L-3. Tăng số mạch nối trên bảng L-2 lên đến 18.

Lưu ý: Không tạo mạch cho 4 hộp nối gắn lên tường trong phòng 2-9 ở mức Level 2 và 3 hộp nối gần lên tường trong phòng 3-9 ở mức Level 3 vào lúc này.

Trong trình duyệt Project Browser, nhấp đúp vào 1- Power để kích hoạt sơ đồ này. Trong vùng vẽ, nhấp chọn bảng L-1.

Trên cửa sổ Properties, bên dưới Electrical - Loads, những mô tả về mạch tự động được tạo dựa trên các thông tin từ bản thân của các thiết bị.

Lưuý rằng tất cả các mạch cũng được chỉ định vị trí trên bảng. Mặc dù bảng này hiện có khả năng đáp ứng 18 mạch, bạn chỉ có thể ấn định 17.

Tóm lại, qua bài tập này bạn đã giải quyết được các vấn đề:

■  Tạo nhóm mạch và chỉ định mạch kết nối với bảng.

■  Xác định điện áp định nghĩa và hệ thống phân bố tương thích với loại hệ thống điện trong dự án.

■  Bổ sung khe cắm vào một bảng đề phù hợp với các mạch điện.

II. TẠO MẠCH ĐIỆN CHIẾU SÁNG VÀ DÂY DN.

Sau đây bạn làm quen với các thiết lập dây dẫn thông thường, sau đótạo hệ thống mạch điện chiếu sáng và thêm dây dẫn vào mạch đã tạo. Bổ sung dây dẫn vào dự án, bạn có thể tạo các mạch và duy trì thông tin liên kết với chúng không cần thêm hệ thống dây dẫn vào dự án.

1. Tạo sơ đồ mẫu về điện chiếu sáng cho các sơ đồ btrí ánh sáng

Trên tab View > Settings > View Templates > nhấp chọn Create Template from Current View.

Hộp thoại New View Template hiển thị. Nhập vào khung Name tên của sơ đồ mẫu là: Electrical Lighting Plan.

Nhấp OK.

Hộp thoại View Template hiển thị. Trong ô bên trái, bên dưới Name chọn Electrical Lighting Plan. Trong ô bên phải, tại View Range, nhấp Edit trong cột Value.

Hộp thoại View Range xuất hiện:

■  Bên dưới Primary Range, tại Top, chọn Level Above, và tại Offset.

     Nhập: -100

■  Tại Bottom, chọn Associated Level, và tại Offset, nhập: 800.

■  Bên dưới View Depth, tại Level, chọn Associated Level, và tại Offset, nhập: 800. Nhấp OK.

Trở về hộp thoại View Template, cuộn xuống Sub-Discipline, trong cột Value, chọn Lighting, và nhấp OK.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Views (Discipline) > Electrical >Lighting > Floor Plans, nhấp phải vào 1-Lighting và nhấp chọn Apply View Template.

Trong hộp thoại Apply View Template, bên dưới Names, chọn Electrical Lighting Plan, và nhấp OK.

2. Tạo mạch điện chiếu sáng.

Trong trình duyệt Project Browser, nhấp đúp vào 1-Lighting để kích hoại sơ đồ này.

Thực hiện thao tác thu nhỏ để quan sát tổng thể sơ đồ.

Nhấn giữ chuột vẽ một khung bao trọn sơ đồ để chọn tất cả. Trên tab Modify / Multi-Select > Filter > nhấp chọn Filter.

Hộp thoại Filter hiển thị, nhấp chọn Check None để xóa tất cả dấu kiểm trong các ô, chọn lại Lighting Devices và Lighting Fixtures, nhấp OK.

Trong sơ đồ chỉ còn các nguồn sáng cố định và công tắc trên Level 1 được chọn. Trên tab ModifyI Electrical Equipment > Create Systems > nhấp chọn Power.

Trên tab Electrical Circuit > System Tools > nhấp chọn Select Panel. Nhấp chọn MDP trong vùng vẽ.

Kết nối giữa các nguồn sáng cố định và công tắc với bảng MDP được kiến lập như hình ơưới:

Trên tab Electrical Circuit > Convert to Wire > chọn Arc Wire.

Điều này thay đổi đồ họa hệ thống nối dây tạm thời như hình:

Trên đây là cách nối dây tự động của chương trình, do đó có nhữngđiểm bố trí không phù hợp và bạn có thể thao tác trực tiếp.

Nhấp nút Undo trên thanh Quick Access để hủy thao tác tạo mạch.

Nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn tất cả các nguồn sáng cố định và công tắc trong phòng lớn 1 -9.

Trên tab Modify /Electrical Equipment > Create Systems > nhấp chọn Power.

Trên tab Electrical Circuit > System Tools > nhấp chọn Select Panel. Nhấp chọn MDP để kiến lập kết nối giữa các nguồn sáng cố định và công tắc với bảng MDP.

Sơ đồ mạch điện kết nối được tạo như hình trang bên:

Khi tạo hệ thống dây dẫn, bạn có thể chọn tạo hệ thống dây cung hoặc cạnh. Trên tab Electrical Circuit > Convert to Wire > chọn Arc Wire hoặc Chamfered Wire. Điều này thay đổi đồ họa hệ thống nối dây tạm thời.

Hệ thống dây cung (Arc Wire) đôi khidùng để biểu thị hệ thống dây được che giấu trong tường, trần hoặc sàn.

Hệ thống dây cạnh vát (Chamfered Wire) được dùng để biểu thị hệ thống dây trần.

Trong bước này, bạn đã tạo kiểu hệ thống dây dạng hình cung. Khi tạo hệ thống dây bằng tay, bạn có thể chỉ định hệ thống dây kết nối. Hệ thống dây đã kết nối đồng dạng hình cung, nhưng có điểm đỉnh bổ sung. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ điểm đỉnh trên các đoạn dây bằng cách nhấp phải vào dây dẫn và nhấp chọn Insert Vertex hoặc Delete Vertex.

Các vạch đánh dấu (các đường ngắn cắt ngang qua một dây dẫn) cho biết số và kiểu của các dây dẫn (tải, trung tính, nối đất) trong đường dây. Ý nghĩa mỗi vạch đánh dấu thay đổi tùy theo kiểu của vạch đánh dấu đã chọn trong bảng Wiring của hộp thoại Electrical Settings.

Bước kế tiếp, bạn thêm một dây dẫn vào trong đường dẫn của hệ thống dây điện giữa các công tắc 3 ngã và 4 ngã để đóng mở các nguồn sáng từ một số công tắc trong phòng 1-9.

3. Điều chỉnh số dây dẫn trong đường dẫn giữa các công tắc.

Nhấp chọn công tắc 4 ngã đầu đoạn tường cong. Di chuyển con trỏ lên trên công tắc 3 ngã tại cuối đoạn tường cong để nó sáng lên, nhấn phím Tab và nhấp chọn công tắc để chọn các công tắc, các nguồn sáng cố định và các đoạn dây dẫn trên đường dẫn giữa 2 công tắc.

Trên tab Modify/ Multi-Select > Filter > nhấp chọn Filter.

Hộp thoại Filter hiển thị, nhấp chọn Check None xóa tất cả dấu kiểm trong các ô, chọn lại Wires và nhấp OK.

Chỉ có các đoạn dây dẫn mới được chọn trong đường dẫn giữa các công tắc.

Trên cửa sổ Properties, bên dưới Electrical - Loads, tại Hot Conductors, nhập vào gía trị 2, và nhấp Apply.

Lưuý là bây giờ trên các đoạn dây nối giữa các công tắc có 4 dấu vạch (2 dây nóng, một dây trung tính và một dây tiếp đất).

Thao tác tương tự, bổ sung thêm dây nóng vào các đoạn dây giữa 2 công tắc 4 ngã còn lại trong phòng 1 -9 và giữa 2 công tắc cầu thang Level 1.

Lưu ý:

Giá trị tham số Hot Conductors sẽ trắng nếu đường dẫn được chọn gồm những đoạn dây dẫn với một tổ hợp của 1 hoặc 2 giá trị đã chỉ định cho Hot Conductors.

Khi điều này xảy ra, nhập 2 vào giá trị và nhấp Apply.

Trong phòng 1-7, nhấp chọn bảng MDP.

Trên cửa sổ Properties, cuộn xuống đến Electrical - Circuiting, thay đổi giá trị cho Max #1 Pole Breakers từ 12 đến 20 và nhấp Apply.

Tương tự, bạn tạo các mạch chiếu sáng riêng cho các phòng trên mức Level 1 (trừ phòng cầu thang) và chỉ định mỗi mạch nối tới bảng MDP, bố trí hệ thống dây dẫn giống như hình:

Tiếp tục, bạn tạo các mạch chiếu sáng cho riêng từng phòng trong sơ đồ 2-Lighting, chỉ định mỗi mạch nối với bảng H-2.

Sau đó nhấp phải vào bảng H-2, trong cửa sổ Properties cuộn xuống đến Electrical - Circuiting, thay đổi giá trị cho Max #1 Pole Breakers từ 12 đến 18 vànhấp Apply.

Lưu ý: không bao gồm 2 nguồn sáng cố định và công tắc 3 ngã trong phòng cầu thang. Chúng sẽ được kết nối trong phần sau.

Tiếp tục bạn tạo các mạch chiếu sáng cho riêng từng phòng trong sơ đồ 3-Lighting, chỉ định mỗi mạch nối với bảng H-3.

Như vậy, bạn đã tìm hiểu cách tạo mạch điện chiếu sáng và sử dụng các phương pháp cơ bản để thêm và chỉnh sửa dây dẫn. Bạn cũng đã biết được các cách thiết lập điều khiển Revit MEP thực hiện kích thước dây dẫn. Bạn cũng thấy rằng Revit MEP cảnh báo khi bạn thử đặt tải trọng quá nhiều vào một mạch nhưng lại không ngăn cản bạn làm điều đó.

III. TẠO HỆ THỐNG CHUYỂN MẠCH.

Bạn tạo hệ thống chuyển mạch để chỉ định các công tắc điều khiển nhóm các nguồn sáng cố định trong dự án. Trong bài tập này, bạn sẽ tạo các hệ thống chuyển mạch trên Level 1, Level 2 và Level 3, chỉ định các nguồn sáng cố định vào các công tắc và xác định IDs chuyển mạch chọn các công tắc. Sau khi tạo các hệ thống chuyển mạch trên Level 1, bạn sẽ tạo bảng liệt kê không gian với một danh sách liệt kê chuyển mạch IDs được nhúng vào, các nguồn sáng cốđịnh và thông tin về bảng điều khiển.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Electrical > Lighting > Floor Plans, nhấp đúp vào 1-Lighting để kích hoạt sơ đồ này.

Bởi vì tất cả các nguồn sáng cố định trong phòng 1-9 cùng hệ thống chiếu sáng, bạn có thể rê trỏ lên một nguồn sáng để nó sáng nổi bật, nhấn phím Tab và nhấp chuột để chọn mọi thứ trong hệ thống mạch.

Sau đó, trên tab Modify/ Multi-Select > Filter > nhấp chọn Filter. Hộp thoại Filter hiển thị, nhấp chọn Check None xóa tất cả dấu kiểm trong các ô, chọn lại Lighting Fixtures, và nhấp OK.

Trên tab Modify / Lighting Fixtures > Create System > nhấp chọn Switch. Trên tab Switch Systems > System Tools > nhấp chọn Select Switch.

Trong vùng vẽ nhấp chọn công tắc 4 ngã tại cuối đường tường cong như hình được chỉ định là công tắc điều khiển các nguồn sáng cố định.

Sau khi tạo hệ thống chuyển mạch, bạn có thể lựa chọn để ấn định một vài nguồn sáng vào một công tắc khác trong phòng 1 -9.

Với hệ thống chuyển mạch vẫn được chọn, trên tab Switch Systems > System Tools > nhấp chọn Edit Switch System.

Trên tab Edit Switch System, nhấp chọn Remove From System.

Thanh Options cung cấp các thông tin sau đây về hệ thống chuyển mạch hiện đang được chọn.

■  Switch ID:sự nhận diện cho việc chuyển đổi hiện đang được ấn địnhtrong hệ thống.

■  Number of Fixtures: sốlượng các thành phần trong hệ thống (không baogồm thiết bị chuyển mạch).

Nhấp chọn 2 nguồn sáng ngay vị trí cầu thang.

Trên thanh Options, hiển thị số nguồn sáng còn lại trong mạch là 18.

Trên tab Edit Switch System > Mode > nhấp chọn Finish Editing Circuit kết thúc việc hiệu chỉnh.

Nhấp chọn lại công tắc 4 ngã trước đó.

Trong cửa sổ Properties, bên dưới Electrical - Lighting, tại Switch ID, nhập vào West, và nhấp Apply.

Trong vùng vẽ, nhấp chọn 2 nguồn sáng ở lối cầu thang.

Trên tab Switch System > System Tool>nhấp chọn Select Switch.

Trong vùng vẽ, nhấp chọn công tắc 3 ngã trên tường bên phải cầu thang như hình dưới:

Sơ đồ mạch tạm thời hiển thị như hình dưới. Nhấp chọn lại công tắc 3 ngã. Trong cửa sổ Properties, bên dưới Electrical - Liahting, tại Switch ID, nhập vào North, vànhấp Apply.

Phóng lớn góc trái trên của sơ đồ, chọn 5 nguồn sáng trong phòng 1-2. Trên tab Modify / Lighting Fixtures > Create System > nhấp chọn Switch.

Trên tab Switch System > System Tool > nhấp chọn Select Switch.

Trong vùng vẽ, nhấp chọn công tắc đơn gần cửa ra vào điều khiển các nguồn sáng trong phòng. Sơ đồ mạch tạm thời hiển thị như hình:

Thực hiện thao tác tương tự, tạo các hệ thống chuyển mạch cho từng phòng còn lại trong sơ đồ 1-Lighting.

IV. TẠO BẢNG LIỆT KÊ HỆ THNG CHUYỂN MẠCH.

Trên tab View > Create > Schedules > chọn Schedule/Quantities. Hộp thoại New Schedule hiển thị.

■  Chọn Spaces cho Category.

■  Đảm bảo tùy chọn Schedule building components được chọn.

■  Tại Name, nhập: Switch Systems.

■  NhấpOK.

Trên tab Fields của hộp thoại Schedule Properties, cuộn danh sách Available fields xuống dưới, nhấp đúp vào các trường sau để thêm chúng vào danh sách Scheduled fields (in order):

■  Number

■  Name

Trên tab Sorting/Grouping:

■  Tại Sort by, chọn Number.

■  Chọn tùy chọn Ascending.

■  Đảm bảo tùy chọn Itemize every instance được chọn.

Trên tab Formatting:

■  Trong danh sách Fields, chọn Number.

■  Tại Heading, nhập vào Space Number.

Trên tab Embedded Schedule:

■  Chọn Embedded Schedule.

■  Bên dưới Categories, chọn Lighting Fixtures.

■  Chọn Embedded Schedule Properties.

Trên tab Fields của hộp thoại Schedule Properties, cuộn danh sách Available fields xuống dưới, nhấp đúp vào các trường sau để thêm chúng vào danh sách Scheduled fields (in order):

■  Switch Id

■  Type

■  Panel

■  Circuit Number

Nhấp OK hai lần.

Bảng liệt kê Switch System hiển thị trong vùng vẽ,và được bổ sung vào trình duyệt Project Browser bên dưới Schedules/Ouantities..

Lượng nguồn sáng nhúng vào được sắp xếp sao cho thông tin về hệ thống chuyển mạch hiển thị bên dưới không gian bao gồm hệ thống đó.

Phần tiếp theo bạn sẽ tạo hệ thống chuyển mạch riêng cho từng phòng trong sơ đồ 2-Lighting và 3-Lighting. Bảng liệt kê Switch Systems tự động cập nhật khi bạn chỉ định switch IDs hoặc thay đổi nguồn sáng.

Nguồn: Nhóm VHP
Thiet ke mạch dien thiet ke mach dien tu thiet ke mach dien chuyen mach thiet ke mach dien co b