Tạo hệ thống mạch điện và kiểm tra

Chủ nhật , 02/11/2014, 20:24 GMT+7
     

I. TẠO NHIỀU CẤP ĐI DÂY ĐIỆN

Trong bài tập này bạn sẽ tìm hiểu Revit MEP xử lý chạy hệ thống dây gồm nhiều mạch đơn như thế nào. Trước tiên bạn sẽ thiết kế hệ thống đường dây công suất cho 3 phòng ở góc trái trên của sơ đồ 1 -Power view tượng trưng cho chạy hệ thống dây cho nhiều mạch.

1. Tạo mạch đơn

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Views (Discipline) > Electrical > Power > Floor Plans > nhấp đúp vào 1- Power để kích hoạt sơ đồ.

Phóng lớn phòng ở góc phải trên của sơ đồ.

Trong phòng ởgóc 1-2, di chuyển chuột lên một trong số hộp nối để nó sáng lên, nhấn phím Tab để toàn bộ mạch sáng lên, nhấp chọn mạch và tất cả các thành phần được nối vào.

Trên tab Electrical Circuits > Convert to Wire > nhấp chọn Arc Wire để tạo kiểu nối dây dạng vòng cung cho mạch đã chọn.

Tương tự, tạo hệ thống dây cố định cho các mạch trong các phòng còn lại ở góc trái trên của sơ đồ.

2. Điu chỉnh hưng cung cấp.

Bạn có thể nhấp chọn từng đoạn dây nối điều chỉnh lại dạng uốn, cách thực hiện như sau:

Nhấp chọn mũi tên chỉ hướng cung cấp của phòng 1-1, chú ý điểm điều khiển tại mỗi đầu của dây dẫn và điểm giữa khác.

Kéo điểm đầu bên trái sao cho nó nối với hộp nối trong phòng 1-1 như hình dưới. Nhấp chuột phải vào đường dây dẫn, chọn Insert Vertex. Kéo điểm đỉnh mới dọc theodây dẫn đến một điểm nửa chừng ở giữa điểmđỉnh khác và đầu nối, nhấp chuột.

Kéo điểm đỉnh vào cuối chạy hướng về phía bảng điều khiển vàkéo đỉnh mới xuống, sang trái để sắp xếp các dây chạy giống như hình dưới:

Các điểm đỉnh cho phép bạn định tuyến đường dây trong các sơ đồ của dự án. Sau khi điều chỉnh tuyến dây, nhấp chọn và xóa 2 đoạn chỉ hướng cung cấp cho phòng 1 -2 và 1 -3 như hình:

Trên tab Home > Electrical > Wire > nhấp chọn Arc Wire.

Nhấp chọn hộp nối trên tường hướng Nam của phòng 1-3 chỉ định là điểm bắt đầu cho dây dẫn.

Nhấp chọn một điểm tại vị trí nhưhình dưới chỉ định là điểm thứ hai của đoạn dây nối. Nhấp đặt dây nối vào hộp nối trên tường hướng đông của phòng 1-2 chỉ định là điểm kết thúc của dây nối

Lưu ý: Khi cả hai nhóm của các thành phần trên mạch không có một hướng chỉ tự do, Revit MEP tạm thời ấn định hướng về bảng điều khiển. Hướng sẽ được điều chỉnh, nếu cần thiết khi việc nối dây hoàn tất.

Cũng sử dụng phương pháp trên, tạo tiếp dây nối giữa các hộp nối trong phòng 1-1 và 1-2. Khi hoàn tất, cách bố trí dây như hình sau:

Các mũi tên được dùng để chỉ định rằng dây dẫn chạy trở về bảng điều khiển. Nhiều hệ thống dây mạch điện chạy xuất hiện với nhiều mũi tên hướng về bảng. Khi hệ thống dây dẫn mạch chạy đã được nối vào một hệ thống dây dẫn nhiều mạch, số của vạch đánh dấu tăng biểu thị cho sự gia tăng số lượng dây nóng.

Trong bước trước, khi số mạch trong mỗi phòng được bổ sung vào hệ thống dãy chạy, số của vạch đánh dấu và mũi tên chỉ hướng phải tăng lên, như vậy có 3 mũi tên hướng về bảng điều khiển và 5 vạch đánh dấu (3 dây nóng, một trung tính và tiếp đất).

Để thêm vạch dây nóng bạn có thể nhấp đoạn dây đó và nhấp vào dấu cộng (+) bên cạnh vạch đánh dấu hoặc vào cửa sổ Properties, bên dưới Electrical - Load nhập giá trị mới vào Hot Conductors. Bạn cũng có thể điều chỉnh số lượng dây trung tính và dây tiếp đất tại các thông số Neutral Conductor, Ground Conductor.

Hệ thống đi dây của sơ đồ 1-Power:

Hệ thống đi dây của sơ đồ 2-Power:

Hệ thống đidây của sơ đồ3-Power:

Như vậy, trong phần trên, bạn đã tạo ra hệ thống đi dây điện từ các mạch mà bạn tạo ra trong bài tập trước và kết hợp các dạng đi dây hệ thống mạch điện nhiều cấp. Từ đó bạn cũng đã nắm bắt được cách điều chỉnh bố trí đi dây điện, giải thích các vạch đánh dấu và các mũi tên hướng về bảng điều khiển.

II. KIỂM TRA THIẾT K.

Tiếp theo bạn sẽ sử dụng các trình duyệt hệ thống System Browser để kiểm tra các mạch đã tạo. System Browser là một công cụ hữu ích để kiểm tra thiết kế và định vị các thành phần trong dự án. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Check Circuits để xác minh rằng tất cả các mạch trong sơ đồ đã được kết nối.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Views (Discipline) > Electrical > Power > Floor Plans > nhấp đúp vào 1- Power để kích hoạt sơ đồ. Phóng to phòng ở góc ở góc trái trên của bản vẽ.

Trên tab View > Window > User Interface > nhấp chọn Systems Browser, cửa sổ System Browser hiển thị ở bên phải vùng vẽ.

Nhấn giữ thanh tiêu đề của System Browser, kéo nó xuống bên dưới của vùng vẽ, khi nào thấy mở rộng chiều rộng của cửa sổ thả nút chuột.

Nhấp chuột phải vào một cột nhóm, nhấp vào View> chọn Electrical để hạn chế thông tin hiển thị cho ngành điện.

Nhấp chuột phải vào đầu một cột nhóm trong System Browser, nhấp chọn AutoFit All Columns để thay đổi kích thước các cột trong System Browser.

Trong System Browser, mở rộng Power > L-1 > mạch 7 (tương ứng Space Number. 1-2 _ lưu ý trong trình duyệt của bạn có thể là mạch khác).

Trình duyệt System Browser cung cấp một cách khác để xem thông tin về các mạch được kết nối với bảng L-1. Có 4 thiết bị kết nối với mạch 7, mỗi lần với một tải của 180VA.

System Browser cũng cung cấp tên và số lượng của không gian mà các thiết bị được đặt trong đó. Trong System Browser, nhấp chuột phải vào một trong những thiết bị theo mạch 7, nhấp chọn Select.

Thiết bị bạn đã chọn trong System Browser cũng được chọn trong 1-Power.

III. GIẢI QUYẾT CÁC THÀNH PHẦN ĐIỆN CHƯA ĐƯỢC ẤN ĐỊNH.

Trong System Browser, rút gọn Power và mở rộng Unassigned.

Danh sách này hiển thị các kết nối và mạch chưa được chỉ định đến bảng điều khiển. Danh sách này bao gồm các bảng phân phối chính (MDP, H-2,H-3), 2 công tắc 3 ngã, 1 công tắc 4 ngã, 4 nguồn sáng ở cầu thang Level 2; Level 3, 4 hộp nối trong phòng 1-9 của Level 1, 4 hộp nối trong phòng 2-9 của Level 2 và 3 hộp nối trong phòng 3-6 của Level 3.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Views (Discipline) > Electrical > Lighting > Ceiling Plans > nhấp đúp vào 1-Ceiling Electrical để kích hoạt sơ đồ.

Trong vùng vẽ phóng lớn phòng CT 1-6, nhấn giữ phim Ctrl nhấp chọn tất cả các nguồn sáng và công tắc chuyển mạch trong phòng.

Trên tab Modify / Electrical Equipment > Create Systems > nhấp chọn Power. Trên tab Electrical Circuit > System Tools > nhấp chọn Select Panel. Nhấp chọn MDP để kiến lập kết nối giữa các nguồn sáng cố định và công tắc với bảng MDP.

Sơ đồ mạch điện kết nối tạm thời được tạo như hình bên:

Trên tab Electrical Circuit > Convert to Wire > chọn Arc Wire.

Sơ đồ nối dây mạch điện được tạo.

Trong trình duyệt Project Browser, Electrical > Lighting > Ceiling Plans > nhấp dúp vào 2-Ceiling Electrical để kích hoạt sơ đồ.

Trong vùng vẽchỉ để lại sơ đồ 1-Lighting và 2-Lighting còn các sơ đồ khác đóng lại.

Trên tab View > Window > nhấp chọn Tile để hiển thị cả hai sơ đồ trong vùng vẽ. Phóng to khu vực phòng cầu thang trong cả hai sơ đồ chiếu sáng như hình:

Các nguồn sáng và công tắc trong sơ đồ 2-Lighting chưa được kết nối. Bạn cần phải thêm nguồn sáng và công tắc trong mức trên giống như mạch các nguồn sáng và công tắc ở mức ở dưới.

1. Thêm các thành phần của Level 2 vào mạch chiếu sáng Level 1 hiện hành.

Trong sơ đồ 1-Lighting, chọn một trong số các nguồn sáng có trong phòng cầu thang CT 1-6 và trên tab Electrical Circuits, nhấp chọn Edit Circuit. Trên tab Edit Circuits > Edit Circuits, nhấp chọn Add to Circuit.

Nhấp vào tiêu đề của sơ đồ 2-Lighting để kích hoạt sơ đồ này, nhấn giữ phím Ctrl nhấp chọn 2 nguồn sáng và một công tắc 3 ngã trong phòng CT 2-6.

Trên tab Edit Circuits > Mode > nhấp chọn Finish Editing Circuit.

Trong System Browser, 2 nguồn sáng và công tắc 3 ngã đã được di chuyển từ thư mục Unassigned đến Power -> MDP -> 16.

Rê chuột lên một nguồn sáng trong phòng CT 2-6 để nó sáng lên, nhấn phím Tab vài lần cho đến khi mạch công suất hiển thị, nhấp chọn mạch.

Trên tab Electrical Circuit > Convert to Wire > chọn Arc Wire.

Sơ đồ nối dây mạch điện chiếu sáng cầu thang được tạo.

2. Bổ sung thêm dây nóng vào hệ thống dây điện của mạch chiếu sáng cầu thang.

Trong sơ đồ 1-Lighting, nhấp chọn công tắc chuyển mạch 3 ngã trong cầu thang, nhấp chọn tiêu đề của sơ dồ 2-Lighting, rê chuột lên công tắc 3 ngã trong phòng cầu thang CT 2-6, nhấn phím Tab, nhấp chọn tất cả các thành phần trong đường dẫn giữa 2 công tắc.

Sau đó, trên tab Modify/ Multi-Select > Filter > nhấp chọn Filter. Hộp thoại Filter hiển thị, nhấp chọn Check None xóa tất cả dấu kiểm trong các ô, chọn lại Wires, nhấp OK.

Chỉ có các đoạn dây trong đường dẫn giữa các công tắc được chọn. Trong cửa sổ Properties, bên dưới Hot Conductors, nhập 2 và nhấp OK.

Trong trình duyệt System Browser, chỉ còn lại các hộp nối chưa nối trong 3 phòng: 1-9, 2-9, 3-9 và MDP.

3. Ấn định các hộp nối còn lại trong các mạch.

Trong trình duyệt Project Browser, nhấp đúp vào 1-Power để kích hoạt sơ đồ này. sắp xếp sơ đồ để có thể nhìn thấy 4 hộp nối chưa được chỉ định.

Trong vùng vẽ, nhấp chọn các hộp nối chưachỉ định trong phòng 1-9.

Trên tab Modify/Electrical Equipment > Create Systems > nhấp chọn Power.

Trên tab Electrical Circuit > System Tools > nhấp chọn Select Panel. Trong vùng vẽ, nhấp chọn bảng L-1 là bảng điều khiển dành cho mạch này.

Mạch tạm thời đã hiển thị như những đường nét đứt giữa các thành phần chỉ cho biết các thiết bị được chọn đã nối với nhau.

Trên tab Electrical Circuit > Convert to Wire > chọn Arc Wire.

Sơ đồ nối dây mạch điện cốđịnh được tạo.

Cũng sử dụng phương pháp trên bạn tạo mạch cung cấp cho 4 hộp nối trong phòng 2-9 và 3 hộp nối trong phòng 3-9..

Bây giờ chỉ còn thành phần MDP trong danh sách Unassigned.

IV. KIỂM TRA MẠCH

Trên tab Analyze > Check Systems > nhấp chọn Check Circuits.

Trong cửa sổ Warning, cảnh báo hiển thị cho biết một bộ kết nối công suất không được nối.

Nhấn vào biểu tượng Expand warning dialog ????để xem chi tiết của cảnh báo. Hộp thoại cảnh báo Autodesk Revit MEP hiển thị, mở rộng danh mục cảnh báo cho đến khi bạn có thể thấy rằng các phần của thiết bị không kết nối được với bảng MDP.

Cảnh báo này đề cập đến các nguồn cung cấp công suất từ bên ngoài và có thể được bỏ qua. Nhấp nút Close đóng hộp thoại Warning.

Trong phần trên đã trình bày đến các bạn cách sử dụng trình duyệt System Browser để kiểm tra các thành phần hệ thống điện trong dự án và giải quyết các mạch không được gán và không tên, cũng như cách sử dụng công cụ Check Circuits để xác minh rằng tất cả các mạch trong dự án đã được kết nối.

V. GÁN THẺ CHO THIẾT BỊ.

Trên tab Annotate > Tag > nhấp chọn Tag by Category.

Trên thanh Options, chọn hướng văn bảnlàHorizontal, chọn Leader và chọn hướng gắn thẻlàAttached End với khoảng cách từ thẻ đến thiếtbị: 12,7mm.

Di chuyển con trỏ đến cạnh dưới trạm biến thế cho đến khi thẻ hiển thị nhấp chuột đặt. Nhấn 2 lần phím Esc thoát lệnh.

Nhấp chọn thẻ, trên thẻ xuất hiện dấu chấm hỏi báo hiệu cho biết thẻ chưa có nhãn cho thiết bị. Nhấn phím Delete.

Để tạo nhãn thẻ, bạn tạo family từ file mẫu của chương trình theo các bước sau:

Nhấp vào biểu tượng ????> chọn New > Family. Hộp thoại New Family - Select Template File hiển thị. Trong khung Look in của hộp thoại, tìm đến thư mục chứa file mẫu: RME 2011 > ElectricalTemplMet > Annotations.

Nhấp chọn file M_ElectricalEquipment Tag và nhấp Open.

Giao diện thiết kế family hiển thị, trên bảng Text > nhấp chọn Label. Sau đó nhấp chuột vào trong vùng vẽ.

Hộp thoại Edit Label xuất hiện. Bên dưới Category Parameters, nhấp chọn Panel Name và nhấp nút ????để chuyển sang bảng Label Parameters và nhấp OK.

Trong vùng vẽ sẽ hiển thị nhãn “Panel Name”. Nhấp chọn Modify.

Nhấp chọn nhãn, di chuyển vào giữa trục mặt phẳng chuẩn. Trên bảng Family Editor > nhấp chọn Load into Project để tải family vào dự án.

Trên tab Annotate > Tag > nhấp chọn Tag by Category. Trong vùng vẽ của sơ đồ 1-Power, di chuyển chuột đến cạnh dưới trạm biến thế nhãn thẻ T1 hiển thị nhấp chuột.

Bạn có thể nhấn giữa chuột vào các điểm Drag trên thẻ để điểu chỉnh vị trí thẻ cho hợp lý. Tiếp tục bạn gán thẻ cho các thiết bị khác.

Mở tiếp sơ đồ 2-Power và 3-Power, lần lượt gán thẻ cho các bảng điều khiển.

Trên tab Insert > Load from Library > chọn Load Family. Hộp thoại Load Family hiển thị, theo đường dẫn: RME 2011 > Metric Library > Electrical Components > Electric Power tìm đến thư mục Distribution, nhấp chọn M_Circuit Breaker Switchboard, nhấp Open.

Trong trình duyệt Project Browser, nhấp đúp vào 1-Power để kích hoạt sơ đồ này.

Trên tab Home > Electrical > nhấp chọn Electrical Equipment.

Trong khung Type Selector của bảng Properties, nhấp chọn M M_Circuit Breaker Switchboard có kích thước 610mmx660mm, bên dưới General tại Panel Name đặt tên cho tủ là SB.

Sau đó nhấp đặt tủ chuyển mạch SB vào trong sơ đồ, bên cạnh bảng MDP. Nhấp chọn Modify trên bảng Select, nhấp chọn tủ SB.

Trên thanh Options, nhấp chọn Distribution System480/277 Wye

Đóng tất cả các sơ đồ chỉ để lại 3 sơ đồ: 1-Power, 2-Power và 3-Power.

Trên tab View > Window > Tile để cả3sơ đồ hiển thị trong vùng vẽ.

Phóng lớn mỗi sơ đồ cuốn xuống đến vị tríhiển thị các bảng và biến thế. Trong cửa sổ 1-Power, nhấp chọn bảng MDP.

Trên tab Modify / Electrical Equipment > Create Systems > nhấp chọn Power. Trên tab Electrical Circuit > System Tools > nhấp chọn Select Panel.

Nhấp chọn tủ SB, mạch tạm thời hiển thị chỉ cho biết là bảng MDP đã được kết nối với tủ SB.

Thao tác tương tự, trên sơ đồ 2-Power, 3-Power tạo mạch điện kết nối giữa bảng H-2, H-3 với tủ SB. Bạn có thể chọn tủ SB tại Panel trên thanh Options khi chọn kết nối.

Nguồn: Nhóm VHP
Kiem tra mach dien kiem tra mach dien trong revit mach dien trong revit thiet bi dien trong revit