Revit structure

Thứ bảy , 22/11/2014, 16:01 GMT+7
     

• Các tham số dấu hiệu vị trí cột trống.

Theo mẫu (Template)

Không theo mẫu (No Template)

• Các cột không hiển thị trong bảng liệt kê cột đồ họa (Graphical Column Schedule) và bạn sẽ tiếp nhận một cảnh báo Warning.

• Kiểu tường cơ sở (Wall Foundations) không hiển thị trong mô hình phân tích [Analytical Model)

Để mang những thành phần còn thiếu vào mô hình, bạn cần phải chuyển các phần tử vào một file đã được tạo không dựa theo mẫu. Trong Revit Structure 2010, cách dễ nhất để đạt điều này được thực hiện như sau:

1. Mở một file mói (đảm bảo rằng chọn theo file mẫu Revit Structure).

2. Liên kết file mới với file dự án được thiết kế trên file Revit Structure không theo Template.

3. Trong vùngvẽ, nhấp chọn mô hình liên kết và chọn Bind Link

Hộp thoại Bind Link Options xuất hiện, chọn những tùy chọn cần giữ ràng buộc liên kết.

Xong nhấp OK.

4. Chọn nhóm phần tử đã tạo từ Bind và chọn Ungroup để rã nhóm.

Nếu có Revit Structure 2011, bạn có thể cập nhật file dự án và các thành phần còn thiếu sẽ tự động được bổ sung vào.

Không thểđiều chỉnh kết nối giữa các đối tượng trong Revit structure

Ví dụ, khi bạn cố thử thiết lập tùy chọn Moment Connection Start và End là None.

Khi đó,nếu bạn truy cập vào tab Manage > Project Settings > Structural Settings

Trong hộp thoại structural Settings, trên tab Symbolic Representation Settings tất cả đều là màu xám.

Điều này sẽ xảy ra nếu bạn đang làm việc trên một dự án không bắt đầu với một file mẫu Revit Structure (sử dụng một file Revit Architecture, ví dụ). Theo mặc định, những mẫu này sẽ không chứa một số biểu tượng family đã dùng trong Revit structure. Để kích hoạt chức năng này, tải những family sau vào dự án Revit structure của bạn.

• Connection-Brace-Angle.rfa

• Connection-Brace-Kicker.rfa

• Connection-Brace-Parallel.rfa

• Connection-Column-Default.rfa

• Connection-Column-Filled Triangle.rfa

• Connection-Column-Plate.rfa

• Connection-Column-Vertical Plates.rfa

• Connection-Moment-Filled.rfa

• Connection-Moment-NotFilled.rfa

Theo mặc định, những family sẽ được đặt tại địa chỉ: C:/Documents and Settings/All Users Application Data Autodesk/RST 2010/Metric Library Annotations/Structure. Một khifamily được tải vào, các chức năng sẽ làm việc như mong đợi.

Chuỗi tài nguyên báo lỗi khi cố thử mở dự án trong Revit structure 2010

Khi cố thử mở một dự án trong Revit structure 2010, bạn có thể bắt gặp báo lỗi sau: “Không thể tìm thấy chuỗi số tài liệu xxxx trong nguồn AecBase60”(trong đó xxxx là một số duy nhất).

“Cannot find the resource string number XXX in resource AecBase60”.

Lỗi này liên quan đến sự xung đột DLL giữa Revit Structure 2010 và AutoCAD 2009. Bạn có thể mở file bằng 2 cách:

• File DLL trong câu hỏi đã được cập nhật trong Service Pack 1 cho Revit Structure 2010, có sẵn tại trang web sản phẩm: Revit structure 2010 Update 1. Sau khi nâng cấp cấu hình, bạn không phải tiếp nhận báo lỗi nữa.

• Nếu chưa cập nhật cấu hình đã nêu, bạn có thể mở dự án bằng cách di chuyển bất kỳ DVVGs được liên kết đến file, vào một vị trí khác nhau trong hệ thống. Revit không thể tìm thấy chúng khi cố gắng tải dự án, để làm giảm xung đột. Một khi dự án được mở, hãy thử lại bằng một DWGs.

Báo lỗi "Can't make type..." khi đặt các thanh rầm.

"Can't make type ‘LH-Series Bar Joist: 24LH05’” (substitute the particular joist you're adding).

"Không thể tạo loại “thanh rầm LH-Series: 24LH05" (thay thế thanh rầm chi tiết đang thêm vào).

Điều này là do cả hai: Family và giới hạn của nhà sản xuất. Chọn 24LH05 làm ví dụ, độ dài ngắn nhất hợp lệ là 20”. Nếu bạn cố gắng để đặt một độ dài ngắn hơn đó, bạn sẽ nhận báo lỗi. Bởi vì để có được các family hợp lệ, cần một bảng nội bộ, và một biến và bảng kết thúc.

Mặc dù các loại bảng có thể khác nhau, khái niệm này áp dụng cho tất cả các family thanh rầm được xây dựng với mảng bảng/nhóm: K-Series, LH- Series, SLH-Series, DLH-Series Bar joists; và Joist Girders.

Nếu cần tạo một thanh rầm với chiều dài nhịp nhỏ hơn, bạn có thể chỉnh sửa family, sử dụng kiểu 24LH05 làm ví dụ một lần nữa.

Trước tiên, mở family. Truy cập vào hộp thoại Types, và nhập chiều dài mong muốn, ví dụ: 13'-6”.Nhấp OK. Bạn sẽ nhận thông báo lỗi:

"Parameter IntPanelArrayNum has an invalid value "Thông số IntPanelArrayNum có giá trị không hợp lệ"

Nhấp nút Cancel đóng hộp thoại cảnh báo. Lỗi trong thiết kế này là thay đổi chiều dài làm cho các tham số IntPanelArrayNum không hợp lệ. Bạn cần phải hiểu các tham số trong family và làm thế nào để thay đổi chúng.

Di chuyển xuống phần other trong hộp thoại Family Types. Khi giảm chiều dài, nơi bạn muốn chiều dài sẽ được thực hiện từ đâu? Bạn có quyền kiểm soát 3 phần của thanh rầm: End Panel, Internal Panels, và các Variable Panel.

Các Variable Panel đượcđịnh hướng bởi End Panel và Internal, vì vậy cách tốt nhất để tiếp cận nó cằng cách làm việc với những End Panel và Internal Panel.

Nếu muốn để xuất chiều dàitrong End Panel, bạn cần phải điều chỉnh công thức End Panel. Trong lúc này, chiều rộng của End Panel bằng 1.5x Depth của thanh rầm. Nếu bạn điều chỉnh End Panel = 1x Depth, có thể làm cho thanh rầm ngắn hơn.

Nếu muốn định chiều dài cho Internal Panels, bạn sẽ cần phải điều chỉnh các tham số IntPanelVVidth.

Lúc này, chiều rộng tối thiểu có được là 2x Depth. Nếu bạn thay đổi IntPanelWidth để End Panel = 1,5x hoặc 1x Depth, thanh rầm sẽ có thể ngắn hơn.

Hiển thị biểu tượng thanh dầm trong sơ đồ phẳng ở bên trên - bên dưới.

Biểu tượng tượng trưng thanh dầm ở bên trên hoặc bên dưới đường lưới cột. Vị trí của các biểu tượng thanh dầm không thể chỉnh sửa và được xác định cho dù thanh giằng cột ở trên hoặc dưới các mức (Level) của sơ đồ.

Ở chế độ xem chi tiết Coarse/Symbolic Detail, tại chỗ kết nối các thanh dầm cắt giảm khác với Medium/Fine. Nếu các thanh dầm không cắt giảm chính xác ở chế độ hiển thị thô Coarse, có một số điều cần kiểm tra:

1. Vấn đề cách ly một sốthanh dầm hoặc cắt giảm không chính xác trong cả file như thế nào?

Nếu không có thành phần nào cắt giảm chính xác, kiểm tra trong hộp thoại Structural Settings các thiết lập các ký hiệu tượng trưng (Symbolic Representation Settings).

2. Bạn có thể bổ sung phần mở rộng hoặc phần kết thúc không?

Phần mở rộng không hiển thị trong chế độ chi tiết thô (Coarse detail), do đó cần phải được bổ sung thêm đường linework.

3. Có cao độ khác nhau trong kết nối?

Tùy thuộc vào độ cao khác nhau, sự cắt giảm có thể không được tính toán. Bạn có thể tránh điều này bằng cách sử dụng tham số Z-Direction Justification trong hộp thoại Instance Properties của thanh dầm. Ví dụ, bạn muốn đặt thanh rầm gối lên trên đỉnh của một thành viền khung. Thay vì điều chỉnh Start và End Level Offsets để thích ứng với chiều cao thay đổi, thiết lập giá trị 0, thiết lập thông số Z-Direction Justification là other, và thiết lập giá trị Z-Direction Offset đến chiềucao bên trên.

4. Bạn có sử dụng một biểu tượng tượng trưng tùy chỉnh không?

Kiểm tra các thiết lập family vềthanh dầm để làm thế nào sự đại diện được chỉ định rõ.

Chỉnh sửa Family và tạo biểu tượng trên dải ribbon và chọn loại (Category) và thông số (Parameters). Trong hộp thoại này, có thông số family Symbolic Representation có thể được thiết lập tử Project Settings hoặc từ Family.

Điều này xác định xem các biểu tượng tượng trung được xác định bởi family hoặc các thiết lập của dự án có đặt biểu tượng.

5. Khung dầm được đặt vào cột không?

Nếu vậy, hãy kiểm tra các thiết lập cắt giảm (cutback) liên kết với các Family cột. Hiệu chỉnh Family cột và nhập vào hộp thoại Category and Parameters.

Có một Beam Cutback in Plan được đặt tại From Bounding Box hoặc From Geometry.

Điều này sẽ xác đinh sự cắt giảm thanh dầm được xác định từ hộp bao cột hoặc hình học vật lý của cột.

6. Thanh dầm có phải là một family tùy chỉnh không?

Nếu vậy, hãy thử thay thế thanh dầm với một Family ngoài hộp để xem, nếu vấn đề là do cách thức tạo một Family tùy chỉnh.

7. Sự kết nối cần cải tạo phải không?

Nếu các bước trên không giải quyết vấn đề, hãy thử cắt và dán các thành phần để xem, nếu sự tượng trung xuất hiện một cách chính xác. Nếu cần thiết, tái tạo các thành phần đã liên kết với kết nối.

Cut backs Beam trong chế độ xem Medium/Fine Detail

1. Các thanh dầm kết nối như thế nào?

Theo mặc định, khi kết nối, thanh dầm dài hơn bị cắt giảm bởi thanh dầm ngắn hơn. Nếu muốn thay đổi cách các dầm kết nối và kiểm soát thanh nào cắt giảm, bạn có thể sử dụng công cụ Edit Beam/Column Joins.

2. Các thanh dầm có cao độ khác nhau?

Ở chế độ hiển thị thô Coarse, kiểm tracác cao độ thanh dầm. Nếu cần, điều chỉnh Z-Direction Justification tương tự như cách đã trình bày ở trên.

3. Gán khung dầm vào một cột?

Nếu vậy, hãy kiểm tra hình họccột. Trong chế độ Medium/Fine, các thanh dầm sẽ cắt giảm theo hộp giới hạn của Family.

Các Family cột thông số Beam Cutback in Plan sẽ không ảnh hưởng đến sự hiển thị Medium/Fine giống như trong Coarse (thô).

4. Bạn có muốn loại bỏ cắt giảm hoàn toàn?

Nếu vậy, bạn có thể sửa đổi các Family không có cắt giảm.

5. Thanh dầm có phải là một Family tùy chỉnh không?

Nếu vậy, hãy thử thay thếthanh dầm với một Family ngoài hộp để xemnếu vấn đề là do cách thức tạo một Family tùy chỉnh.

6. Sự kết nối cần cải tạo phải không?

Nếu các bước trên không giải quyết vấn đề, hãy thử cắt và dán các thành phần để xem nếu sự tượng trưng xuất hiện một cách chính xác. Nếu cần thiết, tái tạo các thànhphần đã liên kết với kết nối.

Ràng buộc hệ thống thanh dầm vào mái và sàn.

Sau đây là các bước thực hiện gắn hệ thống thanh dầm vào mái hoặc sàn khi điều chỉnh độ dốc,hệ thống thanh dầm cập nhật cho phù hợp.

1. Trước tiên, vẽ phần tử mái hoặc sàn.

2. Nhấp chọn phần tửvà chọn Modify Sub Elements để bổ sung độ dốc vào mái/sàn.

3. Mở sơ đồ hình chiếu hoặc mặt cắt thể hiện mái/sàn. Lớp ngói trong sơ đồ này với sơ đồ Plan view cùng Level với hệ thống dầm.

4. Trong Plan view, nhấp tab Home> Work Plane và chọn Set.

5. Trong hộp thoại kết quả Work Plane, nhấp chọn tùy chọn Pick a Plane, và nhấp OK

6. Chốt sơ đồ section/elevation, và nhấp chọn cạnh dưới của phần tử mái trong file liên kết.

7. Một khi bạn chọn mặt phẳng phần tử, hộp thoại Go To View sẽ xuất hiện. Chọn chế độ xem tương ứng với Plan view bạn muốn vẽ các hệ thống vào.

8. Vẽ phác hệ thống thanh dầm

Bây giờ, nếu bạn thay đổi độ dốc của mái, hệ thống dầm sẽ tự động cập nhật để phản ánh sự thay đổi. Một điều cần lưu ý trong khi độ dốc của hệ thống sẽ được cập nhật bạn cần phải tự điều chỉnh ranh giới cạnh vẽ phác, tùy thuộc vào bạn đã thay đổi mái như thế nào.

Thay đổi các thiết lập hiển thị Visibility Settings của kết cấu thanh giằng

Trong chế độ hiển thị Coarse, thanh giằng được tượng trưng bởi các biểu tượng được xác định trong hộp thoại structural Settings:

Người dùng truy cập vàovisibility/Graphics Model Categories > Structural Framing để sửa đổi các thiết lập thanh giằng, như hình. Bạn thấy ngay khi thanh giằng được thiết lập hiển thị đỏ, chúng vẫn còn màu đen.

Điều này xảy ra vì trong miêu tả thô Coarse, bạn đang kiểm soát việc hiển thị các biểu tượng thanh giằng, và không phải là thanh giằng hình học thực tế. Thay vì bị kiểm soát trong Model Categories, sự hiển thị được kiểm soát trong Visibility / Graphics> Annotation Categories > Brace in Plan View Symbols Brace, như hình:

Sử dụng Beam start /End Attachments đểđiều khiển khung theo biên dạnghiệu chỉnh của tấm sàn và mái nhà.

Revit Structure 2011 giới tniệu các thông số mới dành cho thanh dầm: Start Attachment Type và End Attachment Type. Bạn có thể sử dụng các tham số để kiểm soát tác động trở lại của khung khi tấm hoặc mái nhà là biên dạng chỉnh sửa.

Khi thanh dầm được kết nối với cột, bạn sẽ thấy các thông sốmới xuất hiện trong phần Structural của hộp thoại Element Properties. Theo mặc định, các tham số này sẽ được thiết lập cho End Elevation, nhưng bạn cũng có thể đặt chúng vào Distance.

End Elevation sẽ duy trì mức theo vị trí của thanh dầm, và Distance sẽ định hướng nối vào vị trí dựa trên cột. Nếu bạn đặt các tham số theo Distance và chiều cao của cột thay đổi, các thanh dầm sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy, các bạn hãy xem áp dụng cách này cho tấm và mái như thế nào...

Trước tiên chỉ với một số thanh dầm cơ bản và cột được đặt như hình. Khi thanh dầm được kết nối với các cột, các tham số Start và End Attachment Type hiển thị, đã được thiết lập khoảng cách: Distance.

Tăng thêm 50 cm vào chiều cao một cột và bạn thấy các tham số ràng buộc với Distance, các thanh dầm liên kết tự động cập nhật theo chiều cao mới của cột.

Phục hồi lại chiều cao cột, bổ sung thém một sàn và sau đó nhấp chọn các cột và liên kết chúng với phần tử sàn.

Sau đó sử dụng công cụ chỉnh sửa biên dạng để thêm một bổ sung 50 cm vào chiều cao góc của tấm. Các cột và các thanh dầm tự động cập nhật để điều chỉnh theo biên dạng mới

Điều chỉnh sàn trở lại vị trí ban đầu, và thêm một hệ thống dầm. Sử dụng công cụ chỉnh sửa biên dạng một lần nữa, thêm 50 cm vào chiều cao góc của sàn.

Bạn sẽ thấy rằng bây giờ các cột, dầm, và hệ thống thanh dầm tự động điều chỉnh theo điều chỉnh của sàn.

Khi các cột được gắn vào sàn và các sàn có biên dạng chỉnh sửa, chúng sẽ điều chỉnh tự động.

Khi các thanh dầm có đính kèm Distance, nó sẽ đi theo các cột, và sau đó hệ thống thanh dầm sẽ đi theo các thanh dầm.

Vì vậy, sàn nhà điều khiển cột, cột điều khiển các thanh dầm, và các thanh dầm điều khiển hệ thống thanh dầm. Kết quả là do biên tập biên dạng tấm đơn giản, tất cả khung điều chỉnh tự động.

Worksets. Links & Filters trong Revit 2011

Trong Revit 2011, các bộ lọc hoạt động xuyên suốt các file Revit liên kết. Điều này cho phép bổ sung linh hoạt khi tạo các bộ lọc cho dự án.

Cùng với điều này. Revit bây giờ có thể đọc worksets thông qua một file liên kết. Điều này là rất tốt cho việc kiểm soát tầm nhìn của một workset trong liên kết, hoặc sử dụng liên kết với một bộ lọc.

Một trong những mục cần ghi nhớ là, khi bạn tạo một bộ lọc, được lọc bởi workset, workset trong file lên kết sẽ được đọc. Vì vậy, nếu bạn có liên kết Revit được đặt trên một workset cụ thể trong dự án chủ thể, Revit thực sự quan sát bên trong các dự án liên kết cho mỗi phần tử workset riêng lẻ.

1. Ví dụ, bạn có 3 mô hình; LinkA, LinkB & LinkC.

2. Mỗi liên kết là một workset duy nhất trong một dự án chủ thể: LinkA, LinkB& LinkC.

3. Bạn muốn tạo một bộ lọc để ghi đè màu lên toàn bộ liên kết.

4. Bởi vì Revit nhìn vào các file liên kết, sẽ không nhìn thấy workset chỉ định của liên kết tổng thể cho các mục đích lọc. Thay vào đó các phần tử trên một workset nhất định, trong mô hình liên kết, sẽ được lọc tùy theo bộ lọc trong dự án chủ thể.

5. Nếu muốn ghi đè màu sắc lên toàn bộ các trường hợp liên kết, bạn có thể tìm đến Properties> Visibility / Graphic Overrides> Revit Liên kết> Display Settings> Custom> Model Categories.

Bạn có thể chọn tất cả các loại mô hình cùng một lúc với phím Shift, và áp dụng mẫu nền bề mặt/màu sắc khi cần thiết.

Kết quả sẽ hiển thị liên kết đồng dạng lên các mô hình ví dụ:

6. Vẽ phác hệ thống thanh dầm (bạn sẽ không thể sử dụng công cụ tạo một cú nhấp chuột).

Bây giờnếu bạn đổi độ dốc của mái trong file của mình, hệ thống dầm của bạn sẽ cập nhậtđể phản ánhsựthay đổi.

Một điều cần lưu ý khiđộ dốc của hệ thống sẽ được cập nhật, bạn cần phải tự điều chỉnh biên dạng phác thảo, tùy thuộc vào bạn đã thay đổi mái nhà như thế nào.

Nguồn: Nhóm STK
Revit structure revit mep revit architecture hoc revit structure khoa hoc revit revit family