Phong thủy không gian cảnh quan xung quanh ngôi nhà

Thứ hai , 22/06/2015, 12:57 GMT+7
     

 

Phong thuy, xem phong thuy, <a href='http://choiphongthuy.com/phong-thuy/' target='_blank'><b>Phong thuy</b></a> nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Bên phải nhà dài bên trái ngắn hơn, lợi bất cập hại.

1. Bên phải nhà dài, bên trái ngắn: nhiều tiền của nhưng con cái hiếm.

2. Nhà trên đất phía Đông Bắc không khuyết: tụ tiền của, nhà giàu có bền lâu, con cháu vinh hoa phú quý.

3. Nhà ở phía Đông Nam, nhà và đất có tường bao che hoàn chỉnh: đại cát đại thịnh, con cháu hưng vượng.

Đồ hình nhà phương vị Đông Nam, đất nhà có tường bao hoàn chỉnh:

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

4. Đất ở hình chữ nhật: xuất người hiền và quan chức, rất tốt.

5. Trên gò đất hình tròn ở giữa dựng nhà: sống bình an, đa phú quý, có quan lộc, tốt.

6. Nhà phía Chính Bắc, Chính Tây hai bên có đường đi: lúc đầu thì cát sau thì hung. Hai phương án làm nhà theo cách này được thể hiện qua đồ hình dưới đây:

- Trên đồ hình: nhà chính Bắc (Khảm - 1), nếu có đường đihai bên phía Đông Nam - Đông - Đông Bắc và Tây Nam - Tây - Tây Bắc. Và:

- Nếu nhà ở phương vị chính Tây mà hai bên: Đông Nam - Nam - Tây Nam và Đông Bắc - Bắc - Tây Bắc là trước cát sau hung.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Đất ở hình chữ nhật, ở cát và an lành.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

7. Nếu nhà xây ở đầu nguồn nưởc, ở rất hung, hay gặp họa.

8. Đất ở trước hẹp sau rộng, sông bình an, phú quý, vượng đường con cháu, tăng nhân khẩu, tài lộc nhiều.

9. Đất ở phía trước rộng phía sau hẹp: ở không yên, tài sản trước sau cũng bị phá tán, người sông hay gặp nạn.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Nhà ở đầu nguồn nước không lợi

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Đất ở trước rộng sau hẹp

10. Nhà phía Tây Nam có gò to cao rất cát, nhà vinh hiển, con cháu hưng vượng.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Đất ở trước rộng sau hẹp    Nơi ở phía Tây Nam có gò

11. Nơi ở phía Đông có gò mả: ở không yên, hiếm đường con cái, gia đạo suy dần.

12. Nơi ở mà phía Đông cao phía Tây thấp, mảnh đất rộng hướng núi phía Bắc: hậu vận tài lộc phát, gia đình hạnh phúc, chăn nuôi phát đạt.

13. Bốn bề là đất bằng phẳng: nếu xây nhà ở gia đạo hưng vượng phú quý, người đông và thịnh.

14. Nhà phía Đông Nam có ao: con cháu vượng tướng, nhà thịnh, nhưng sau lại gặp hung.

15. Chính Bắc nhà ở có gò to cao: người có trí tuệ, thành danh, quân tử được phong quan có tài lộc, thứ dân thì gia đạo hưng vượng.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Nơi ở phía Đông có gò mả, hung.      Chính Bắc nơi ở có gò cao: cát

16. Trước nhà sau nhà ở có nhiều gò mả: gia đạo lúc hung lúc cát..

17. Phương Tây Bắc nhà ở có gò mả, lăng mộ: nhà hưng vượng, nữ danh giá, con cháu thành đạt.

18. Trước nhà sau nhà có núi cao, hai bên phải trái nhà có ao hồ: hưng gia phú quý dài lâu, chủ nhân sống rất thọ.

19. Phía phải phía trái nhà có khe nước chảy qua: nhà giàu sang, con cháu thông minh.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Tây Bắc nơi ở có gò mả, lăng mộ: cát

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Nước từ Đông Nam chảy đến nơi ở, sau đó quặt chảy về Nam: không lợi.

20. Nếu nước từ Đông Nam chảy tối nhà ở, sau đó chĩa thẳng vào Nam cung (phía chính Nam ngôi nhà): trước giàu sau nghèo.

21. Phía Tây ngôi nhà (có thể ở vị trí 3 hoặc 5 trên đồ hình) bên cạnh có ao: người trong nhà suy nhược, gia đạo không vượng phát, trước giàu sau nghèo, người u tối mê muội.

22. Phía Đông Bắc nơi ở có gò cao là rất tốt, được hưởng phú quý vinh hoa.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Tây ngôi nhà có ao: hung

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Đông Bắc nơi ở có gò cao: cát.

23. Phía Tây Bắc nhà có ao, ở không yên, vui ít buồn nhiều, tuy có giàu nhưng dễ bị tật.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Tây Bắc nhà ở có ao: hung.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía sau nhà bên phải có núi: cát.

24. Sau nhà bên phía phải có núi là cát, sống yên, người thịnh, đông con cháu, con cháu làm ăn phát đạt (Hậu biên hữu khả sơn trang, gia tài mậu thịnh nhân tối cường...).

25. Phía trước nhà mé bên phải có núi lớn là hung, sống không yên ổn.

25. Phía bên phải sau nhà có gò cao là đại cát, con cháu hưng vượng, phúc lộc lâu dài.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía trước nhà,                Bên phải sau nhà có gò cao: cát

mé bên phải có núi: hung.                                                           

27. Nhà ở trên miền đất (hay mảnh đất) phía Tây ngắn, cạnh phía Đông dài, người sống an vui, con cháu hưng vượng.

28. Phía Đông nhà ở có núi thì hung, nếu ở sẽ cô quả bần hàn, vạn sự cuối cùng đều không hay.

29. Phía trước phía sau nhà ở có núi lớn là hung, sẽ nghèo mà con cái bất trị, chăn nuôi không được mà có nhiều họa .

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Đông nhà                    Trước và sau nhà có núi: hung.

   có núi: hung.                                                                   

30. Trước nhà sau nhà có phần mộ là hung, gia tài sẽ bị phá bại.

31. Bên trái nhà có phần mộ thì hung, luôn bị tật bệnh, nhà cửa thường bị đạo tặc xâm phạm.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Trước và sau nhà       Phía trái nhà có phần mộ: hung.

có phần mộ: hung                                                    

32. Tường phía phải nhà dài, phía trái ngắn, phía sau nhà hoàn chỉnh là cát, nhà thường dân sẽ xuất người tài hiền.

33. Bốn bên quanh nhà đều có đường đại hung, khó đương nổi họa, tốn tài hại con cháu.

35. Đường lớn ở phía Tây nhà, lại có đường chéo ở Đông Bắc: trước cát sau hung.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Bốn phía nhà đều có đường: đại hung.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Đường lớn phía Tây lại có đường chéo phía Đông Bắc: đại hung

36. Phía Đông nhà ở có dòng nước chảy, phía Tây nhà có đường giao thông lớn là cát, mọi việc trong nhà đều hanh thông, cuộc sống phú quý lâu bền.

37. Phía trước nhà có thủy, sau nhà có gò là cát, của cải tích nhiều, sống vui vẻ.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Đường lớn phía Tây, phía Đông có dòng nước chảy: cát.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Trước nhà có thủy, sau nhà có gò đất là cát.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Nước từ Tây Nam chảy đến Đông Bắc nơi ở: dại cút.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Hai bên trước nhà có rừng cây, phía Tây Bắc có gò đồi, Đông Bắc có núi: đại cát

38. Có nước chảy từ Tây Nam đến Đông Bắc nơi ở là cát, lợi vợ và có thể làm quan to.

39. Trước nhà có rừng cây ở hai bên, phía Tây Bắc có gò đồi, phía Đông Bắc có núi là đại cát, nhà rất giàu có, hậu vận con cháu quý hiển hiền lương.

40. Phía trước nhà ở có gò lăng, phía sau có núi, phía Tây có dòng chảy, địa thế phía Đông dần thấp xuống vượt qua một dặm: đất rất cát, nhà rất phát.

41. Địa thế nhà ở chỗ có nước từ phía Tây chảy xuống phía Nam, phía Đông lại có dòng nước quanh co chín khúc, phía Bắc địa thế cao thì con cháu vinh hiển, giàu có lâu bền.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía trước nhà có gò lăng, sau nhà có núi, phía Tây cố dòng chảy, phía Đông dần thấp xuống: đại cát

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Tây có dòng chảy xuống phía Nam, phía Đông có dòng chảy quanh co chín khúc, phía Bắc địa thếcao: đại cát.

42. Phía Bắc có gò lăng cao, phía Nam gần ao, về phía Tây Bắc cao dần lên: rất phú quý, con cháu phát đạt.

43. Hai bên nhà phía Tây, Đông có dòng nước chảy qua: phúc lộc dày, con cháu thịnh vượng bền lâu.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Bắc có gò lăng, phía Nam gần ao,       Hai bên Đông, Tây nhà, 

phía Tây Bắc cao dần: đại cát                    có dòng nước chảy: cát.

44. Phía Tây Nam nhà ở có ao hồ, phía Tây Bắc có gò đồi, phía Đông Bắc có núi: rất phú quý, con cháu làm quan to (xem đồ hình trên).

45. Đường lớn từ phía Nam tới chĩa vào giữa cổng rất hung, nên phải chắn hóa giải, phải dùng đá đặt trấn đường đi chĩa vào cổng nhà mình.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Tây Nam nhà có ao hồ, Tây Bắc có gò đồi, Đông Bắc có núi: đại cát.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Đường phía Nam chĩa thẳng vào cổng nhà rất hung, cần trấn đường vào thì yên.

46. Hai bên Đông Tây nhà có đường chĩa thẳng vào nhà: hung, hay bị bệnh trọng.

47. Trước nhà có gò cao, phía sau có đồi, phía Đông có dòng chảy: con cháu làm quan, có khi đến chức cao tới cận thần nhà vua.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Hai bên Đông, Tây có đường chĩa vào nhà: hung.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Trước nhà có gò cao, phía sau nhà có gò đồi, phía đông có dòng chảy: cát

48. Phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc của nhà ở có đồi cao, Tây Nam có gò, phía Nam bằng phẳng: con đàn cháu đông và vượngphát, xuất anh hào.

49. Phía Tây Bắc nhà ở có đồi cao mấy dặm, Đông Nam lại cũng có đồi, Đông Bắc, Tây Nam địa thế bằng phẳng: nhà giàu có phú quý, ruộng vườn bạt ngàn.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc có gò cao, Tây Nam có gò, phía Nam bằng phẳng: đại cát.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

50. Nhà ở hướng Nam, sông dài hướng Bắc rộng và chảy chậm, Đông, Tây có 2 hay 3 tầng núi, con cháu sẽ phát nghề quan võ.

51. Phía Bắc nơi ở có núi, phía Đông có nước trong xanh, phía Tây có đường: nhà sẽ xuất quan, nếu không là quan văn thì là quan võ.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Nhà hướng Nam, phía Tây, Đông đều có hai, ba tầng núi, phía Bắc sông dài và rộng chảy chậm, phát quan võ.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Bắc nơi ở cố núi, phía Đông có nước trong xanh, phía Tây có đường: nhà xuất quan.

52. Bốn bề nơi ở là rừng: hung xấu, hao tán tài sản và tiền của, trong nhà có quỷ thành tinh.

53. Phía Đông nơi ở có sông dài, hướng Nam Bắc, Tây Nam, Tây Bắc gần dốc lớn: nhà đại phú quý, tương lai con đàn cháu đống.

54. Phía Bắc nơi ở có đường lớn: hung xấu, tiền của hay bị hao tán, người nam hay bệnh, gia đạo bất an.

55. Hai bên Đông, Tây nơi ở đường kéo dài đến trước cửa, trong khuôn viên nhà xe có thể đi qua: cát, con cháu phú quý, an nhàn.

56. Phía Bắc nơi ở có rừng, phía Tây có gò cao: cát, con cháu hiếu nghĩa.

57. Phía Tây Bắc nơi ở có rừng, phía Tây Nam có nước chảy: hung, con cháu nghèo nàn.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Bốn bề nơi ở là rừng: hung

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Tây Bắc nơi ở có rừng, Tây Nam có nước chảy: hung.

58. Trước cửa phía Nam nơi ở có ao: hung, trẻ em hay bị rơi xuống nước.

59. Ở cửa phía Nam nhà ở có trúc mọc rủ xuống mép nước: hung, đề phòng trẻ em rơi xuống nước.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Nam trước cửa cóao: hung.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Trước nhà, sau nhà có ao: hung.

60. Trước nhà có cây lạ tán cây to, chứng tỏ đây là đất không hợp cho người ở, nếu ở tật bệnh liên miên và xuất hiện nhiều chuyện lạ.

61. Trước cửa nhà có bãi cát nhọn: hung.

62. Trước cửa nhà có đống đất: hung, nhà có nhiều tai biến.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

   Trước cửa nhà có hai cái ao: hung     Trước cửa nhà có đường lớn chĩa vào hung

63. Trước cửa nhà lại có nhà nhỏ: hung, thường có việc quan.

64. Trước cửa nhà có đống đá: hung, sẽ có nhiều điều bất lợi.

65. Trước nhà sau nhà có ao: trẻ em dễ gặp nạn, hung.

66. Trước nhà có đống đất lớn, người trong nhà hay mắc bệnh tật liên miên, nếu môi trường xung quanh sạch sẽ, vệ sinh thì còn đỡ.

67. Trước cửa nhà có hai cái ao, người trong nhà tật bệnh liên miên, hay bị cháy nhà.

68. Trước cửa nhà có đường lớn chĩa thẳng vào nhà: hung, hay gặp nạn, tật bệnh.

69. Trước nhà có con đường cong cong, cháu con sẽ xa nhà, ly hương, xuất ngoại, nhưng giàu sang phú quý.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Trước cửa nhà có đường cong cong, con cháu ly tán.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Trước cửa nhà có đường hình chữ “xuyên ”: hung.

70. Trước cửa có con đường hình chữ “xuyên”: sẽ phá tán nhà cửa, hại người.

71. Trước nhà có con đường hình chữ “nguyên”: rất tốt cho người ở; nhưng trước nhà nếu có đường ngoằn ngoèo như con giun thì lại rất xấu: bệnh tật liên miên, vất vả khổ sở.

72. Nhà kỵ xây trên nền đất gây điều xấu như:

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Trước nhà có con đường hình chữ “Nguyên cát".      Nhà không nên xây trên nền giếng cũ:

                                                   vì có sát khí.

- Không làm nhà trên nền giếng cũ, vì có thể bị khí độc thẩm thấu lên hoặc dễ gây sụt lún.

- Không làm nhà ở ngã ba đương mà có một đường đâm thằng vào nhà.

- Không làm nhà trong ngõ cụt hoặc gần đền, miếu, hoặc trước nhà có núi che chắn.

- Xây nhà ở chân núi hoặc ở cửa một thung lũng, vì hay gặp bệnh tật, họa đến bất kỳ lúc nào.

- Không nên làm nhà trên đỉnh gò đất, trên sống núi, cửa ra vào nhà sát sông, suối, vì dễ gặp sét đánh, sụt đất, lở đất.

73. Không nên làm nhà nơi phía trước gần dòng suối hay dòng nước chảy: vì chủ nhà sống luôn bất an; nêu của chính lại đối diện với dòng nước chảy hay suối: gia đình dễ ly tán.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Nhà ở ngã ba đường lại có                  Phía trước nhà có

đường thẳng đâm vào: hung.           dòng nước chảy: hung.

74. Trước nhà có hai tòa nhà cao tầng đứng tách đôi, nhà như vậy rơi vào thế “Trời chém”, chủ nhà dễ mắc bệnh về máu. Nếu đã ở thế này thì đặt đôi ngựa đồng ở cửa sổ đối diện để hóa giải, treo trên cửa xâu tiền đồng cổ Ngũ Đế. Để tuyệt đối an toàn, đặt trước cửa thêm đôi kỳ lân bằng đá để hóa giải.

75. Những người Âm nam, Âm nữ (tuổi năm sinh có hàng Can là: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý, như: Ất Sửu, Ất Mão, Đinh Sửu, Đinh Tỵ, Kỷ Dậu, Kỷ Mùi, Tân Mão, Tân Hợi, Quý Mão, Quý Mùi...)  không nên xây nhà ngõ cụt đây là đại kỵ.

76. Sơn bao thủy bọc (núi bao, nước bọc): tự nhiên phú quý - Nếu nhà ở nơi hai bên hoặc ở giữa hai núi hoặc sông thì phú quý giàu sang.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Đông có dòng nước chảy, phía Tây có đường lớn: đại cát.

Nếu ở khu vực đồng bằng, bên cạnh có đường cao chính là “sơn” hay núi, còn thấp hơn nhà mình một tấc là sông, đường cái cũng là “con sông”.

Nếu phía Đông nhà có dòng nước chảy, phía Tây nhà có con đường lớn chạy: Phong thủy cho rằng đây là nhà có thế Thanh long, Bạch hổ đúng vị trí, thì toàn gia cátlợi, phú quý giàu sang.

77. Trước, sau sơn cao, nhân đinh hưng vượng: sơn ở đây là núi, núi cũng có thể là một tòa nhà cao tầng lớn, dài cách nhà ở một đoạn, nếu ngẩng đầu lên thấy đỉnh nhà, đỉnh núi. Nhà ở thế này, chủ nhà tài lộc dồi dào, mọi người sức khỏe tốt. Nếu lại có dòng nước bao bọc thì phú quý vô cùng.

78. Phía Đông Bắc nhà (lấy giữa nhà mình làm chuẩn) nếu có gò đất lớn thì gia chủ khỏe mạnh, đặc biệt rất có lợi cho con út, con út thành đạt đại phú quý.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Trước và sau nhà đều có núi cao: đại cát.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Đông Bắc nhà có gò đất lớn: cát.

79. Nếu nhà ở trong khu có 3 mặt là núi, phía trước nhà có bãi đất trống rộng, thế đất này gọi là thế rồng cuộn tròn (đất bàn long) thì cực quý, làm cho gia chủ tài vận hanh thông.

80. Khu dân cư có rừng trúc bao quanh: khu này bình an, phú quý. Cây trúc là loại cây chiêu Sinh khí và hóa giải Sát khí, do vậy, để vượng tài người ta thường trồng trúc trước cửa, hoặc đất rộng trồng trúc làm bờ rào. Tuy nhiên, trúc trồng trước cửa phải thành khóm tương đối lớn mới chiêu Sinh khí nhiều.

81. Phía Tây Bắc nhà có đồi núi: quan vận hanh thông. Khu dân cư hoặc một ngôi nhà biệt lập, quan sát thấy phía Tây Bắc có đồi hay núi thì đường quan vận hanh thông. Rất lợi nếu ai đó trong nhà là công chức.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Ba mặt nhà đều là núi, phía trước nhà có bãi đất rộng: đại cát.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Phía Tây Bắc nhà hay khu dân cư có núi: cát cho quan vận.

82. Chính Bắc khu dân cư hay ngôi nhà biệt lập, có núi mà đỉnh tròn, bẹt goại là núi Huyền vũ, thì danh lợi song toàn.

Nếu núi ở phía sau nhà thì đại lợi cho sức khỏe.

83. Nhà gần mộ hay nghĩa trang: lắm bệnh, nhiều họa. Nhà gần nghĩa trang hay mộ địa, âm khí thịnh, người ở dễ mắc bệnh về tâm thần, suy nhược, mất ngủ. Nếu không dọn đi nơi khác được, thì trời tồi và ban đêm nên thắp ngọn đèn (không cần công suất lớn) sáng liên tục.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Chính Bắc khu dân cư           Trước nhà có kênh rạch

hay ngôi nhà có núi đỉnh tròn:      hay ao hồ; sau nhà cómộ hay

           đại cát.                          nghĩa trang: hung.

84. Sau nơi ở có nghĩa trang hay mộ, phía trước có nước (như kênh, ao, đầm), Phong thủy gọi đây là thế đất “bại gia chi trạch”, nghĩa là ở bất lợi cho tài vận, gia đình mâu thuẫn, lục đục.

85. Sau nhà có núi đẹp (núi không nghiêng lệch, không lở nứt, không gồ ghề, không thô kệch, không gãy lưng, không nhọn đầu, không xiêu vẹo, không co rụt, không đổ nát như bị khai thác đá nhiều, cây cối trên núi không sơ xác tiêu điều) thì ở rất vượng tài, luôn được quý nhân giúp trong mọi việc.. Nơi đồng bằng, thành phố, núi sau nhà có thể là tòa cao tầng nhà vuông vức, trụ sở công ty...

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Sau nhà có tòa nhà cao tầng vuông vức: cát.

86. Nhà ở vào thế cô dương sát: như gần trạm bán xăng, gần cột biến áp, gần cột điện cao thế..., vì nơi đây Sát khí rất mạnh, dễ làm cho người ở tính khí bất thường, tâm trạng bất an. Nếu đã ở đây, nên đặt nhiều đồ sứ trong nhà, đặt núi đá ngọc để hóa giải.

87. Nhà ở cạnh trường học: Sát khí lớn, ở không yên. Có người nói, ở cạnh trường học âm khí nặng nề, vì dương khí của trẻ còn yếu, song dương khí tuy yếu sao có thể biến thành âm khí được, nhất là dương khí của rất đông học sinh. Điều này chưa đúng, vì bên trường học, thường xuyên ồn ào, bị độc âm sát, nghĩa là Sát khí của âm thanh. Nếu đã ở đây không thể di chuyển được, thì trước cửa lớn, cửa ra vào khác nên treo rèm ốc để hóa giải Sát Khí.

88. Nhà ở cạnh chùa, miếu, đình: nơi đây có nhiều âm khí nên dễ nhiễm. Người ở gần đây tính tình nóng nảy nhưng thiếu ỷ chí, tính cách cực đoan, hay khùng. Nếu ở, nên

treo gương lồi trước cửa để hóa giải.

Phong thuy, xem phong thuy, phong thuy nha o, phong thuy nha dat, phong thuy nha o

Nhà ở cạnh đền, miếu, chùa chiền: không lợi.

89. Nhà cạnh bệnh viện: có uế khí sát: nếu ở cạnh đây, không lợi cho sức khỏe, uế khí sát cũng là loại Sát khí cần tránh.

90. Nhà gần chợ, tài vận hưng thịnh. Phong thủy có câu: thứ nhất cận thị, thứ nhì cận giang; nghĩa là nơi ở tốt nhất gần chợ, thứ đến gần sông. Chợ là nơi kinh doanh buôn bán, đông người qua lại và giao dịch, do vậy nơi đây vượng Khí, có lợi cho người ở.

Nguồn: Quang Tuệ
Phong thuy xem phong thuy phong thuy nha o phong thuy nha dat phong thuy nha o