Nốt ruồi sau lưng có ý nghĩa gì?

Thứ tư , 06/05/2015, 22:36 GMT+7
     

Thọ diên cổ hi chí (nốt ruồi thọ diên cổ hi)

Chí sinh tề hậu thọ cổ hi, vô luận nam nữ niên cao kỳ,

Văn cảnh dũ cao tính hậu phúc, phu phụ giai lão tâm từ hi,

Tai nạn bất tao nhân an lạc, đáo lão cát xương thọ vô tị,

Bành tổ tái thế thần thanh thật, thọ tinh chiếu diệu vu nam kỳ,

Quy hạc tính toán hưởng đạp niên, long chung chỉ khảo phúc lộc tề,

Nhân gian đa phúc đa tài giả, thiên thượng bắc đẩu tinh bái nghi,

Phúc như đông hải trường lưu thủy, thọ bắc nam sơn lão tùng tu.

Ý nghĩa của bài ca quyết:

Từ xưa đến nay, dù nam hay nữ, những người có nốt ruồi mọc ở vùng lưng ở khoảng rốn thường có tuổi thọ tương đối cao. Và tuổi càng cao thì phúc đức càng cao, đa tài đa phúc. Có sao Bắc đẩu hộ mệnh, phúc thọ an lành.

Nguồn: Chơi Phong Thủy
Not ruoi sau lung not ruoi moc sau lung