Nhà có Tý sơn Ngọ hướng (175.5-184.5)/ Quý sơn Đinh hướng (190.5-199.5) cho cổng cửa

Thứ ba , 20/01/2015, 05:40 GMT+7
     

Phân tích trạch vận

Nhà tọa ở Tý sơn Ngọ hướng và Quý sơn Đinh hướng tại Bát vận là cách cục Song tinh hội hướng. Bátvận đương lệnh, vận tinh là Bát bạch, Tam bích, Bát bạch là bạn, hợp thành số sinh. Nếu phương này có núi lại có nước, chủ về nhân đinh và tiền tài đều vượng. Nếu phương toạ sơn tinh Cửu tử bay đến có núi ở xa cũng chủ về vượng nhân đinh. Cửa lớn nên mở tại cung Ly, chủ về nhân đinh và tiền tài đều vượng, mở tại cung Đoài cũng được cát lợi. Nếu mở tại 3 cung Càn, Tốn, Chấn, chủ về hung hoạ. Vào các năm Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, thêm nhân đinh là cát. Vào các năm khác đều là hung hoạ.

Phong thuy cua phong ngu, phong thuy cua chinh ngoi nha, phong thuy cua doi cua, phong thuy cua phong

Cung Tốn:Là tổ hợp sát tinh Tứ lục, Tam bích, hướng này cũng nên bằng phẳng, không nên gặp núi. Nêu núi nước ở gần mà hình thế hiểm ác, chủ về mắc cácbệnh gan mật, bệnh thần kinh, xuất hiện trộm cướp, côn đồ, dâm phụ, hung họa liên miên, thương đinh bại tài.

Cung Càn, cung Chấn:Là tổ hợp sát tinh Nhị hắc, Ngũ hoàng. Cung này nên bằng phẳng, không nên gặp núi. Nếu có núi nước mà hình thế hiểm ác, chủ về mắc bệnh tật, thương tổn.

Cung Khảm, cung Cấn: Là tổ hợp Thất xích, Cửu tử bay đến. Nếu cung Khảm có nước, cung Cấn gặp núi thường chủ về tai họa. Nếu cung Khảm gặp núi, cung Cấn gặp nước, chủ về xuất hiện người đẹp, luật sư, quân nhân, nhà ngoại giao... Nếu lưu niên Tử bạch Ngũ hoàng bay đến, chủ về mắc các bệnh tật, trúng độc.

Cung Khôn, cung Đoài:Là Nhất bạch, Lục bạch bay đến. Nếu phương Khôn có đỉnh núi đẹp, phương Đoài có nước trong, chủ về nhân đinh và tiền tài đều thịnh vượng, lại xuất hiện văn nhân, học sỹ, người nho nhã. 2 phương vị này đều có thể làm phòng sách, phòng ngủ...

Hướng phong thủy cổng cửa

Phong thuy cua phong ngu, phong thuy cua chinh ngoi nha, phong thuy cua doi cua, phong thuy cua phong

Song tinh hội hướng, vượng tinh hội hợp, như nhìn thấy sơn thủy hữu tình, chủ nhân đinh và tiền tài đều thịnh vượng. Mở cửa chính ở cung Chính Nam là cát lợi nhất tiếp đến mở cửa ngách cung Đông Bắc, Chính Tây cũng có lợi (bởi vì ngôi nhà này Nhất bạch, Lục bạch liên châu hơn nữa Nhất bạch còn là hướng sinh khí).Cửa mở ởcung Tây Bắc, Đông Nam, Chính Đông đều bất lợi.

Nguồn: Lý Cư Minh
Phong thuy cua phong ngu phong thuy cua chinh ngoi nha phong thuy cua doi cua phong thuy cua phon