Ngọ sơn Tý hướng (355.5 – 4.5) / Đinh sơn Quý hướng (10.5 – 19.5)

Thứ hai , 19/01/2015, 22:06 GMT+7
     

Phân tích trạch vận

Nhà tọa ở Ngọ sơn Tý hướng và Đinh sơn Quý hướng ở Bát vận là cách cục Song tinh hội tọa. Nếu phương tọa có sơn thủy bao quanh, chủ nhân đinh và tiền tài đều vượng, trong nhà sinh bậc văn nhân, chí sỹ. Phương tọa vận tinh Tam bích và Cửu tử trên địa bàn là chủ về sinh quý tử thông minh. Phương hướng là Cửu tử, Thất xích bay đến, Cửu tử là sao sinh khí, tính Hỏa cực vượng. Do đó, phương này có dòng nước phía xa, dòng nước nhỏ hoặc nơi trũng, chủ về vượng tài. Nếu có đỉnh núi hình thế thô xấu, chủ về tài suy có hỏa hoạn.

Phong thuy bep nau theo tuoi, phong thuy cua bep, phong thuy ve bep, phong thuy trong nha bep

Cửa nhà mở ở cung Ly chủ về tiền tài và nhân đinh đều vượng. Nếu mở ở cung Khôn, chủ về sinh quý tử vượng gia. Nếu mở ở cung Cấn, chủ nhân đinh và tiền tài không vượng. Nếu mở ở Càn, Chấn, Tốn chủ về hung họa. Năm Ngọ, Mùi, Thân, Dậu thêm nhân đinh được cát lợi. Năm Tuất, Hợi, Mão, Thìn, Tỵ thêm nhân đinh chủ về hung.

Cung Càn, Chấn: là tổ hợp Nhị Hắc bệnh phù tinh. Ngũ hoàng sát tinh, 2 phương này nên bằng phẳng, tầm nhìn rộng. Nếu có dòng nước và thế núi mà hình thế hiểm ác, chủ nhân đinh suy bại. Nếu nhà này tọa ở Đinh sonq quý hướng, phương vị Hợi ở cung Càn có hình sát như đỉnh núi vững chắc, sắc nhọn hoặc có góc nhà xung thẳng, chủ về người già bị huyết quản, tim, não trong nhà dễ phát sinh mâu thuẫn, tranh đấu.

Cung Cấn: Thất xích Cửu tử bay đến. Phương này nên bằng phẳng, phương xa có thể có núi nhỏ nhưng không nên co ao, dòng nước lớn, nếu không sẽ có tai hoạn hồi lộc, bất lợi cho thiếu nữ.

Cung Khôn, Đoài: Nhất bạch, Lục bạch bay đến. Nếu cung Khôn có dòng nước, cung Đoài thấy núi, hình nước trong xanh, hình thế núi cao đẹp, tú lệ, chủ về có văn nhân, chí sỹ, vượng quý phát tài.  

Cung tốn: Tam bích, Tứ lục bay đến, là tổ hợp suy tinh. Phương này nên bằng phẳng tầm nhìn rộng. Lại có sơn tinh Tứ lục và Nguyên đán bàn trùng điệp, phạm ngục ngâm. Phương này có núi hoặc góc nhà xung chiếu, chủ về bất lợi cho trưởng nữ, mắc bệnh gan, thần kinh, tật ở đùi. Nếu có nước chảy thẳng, nước bẩn, chủ về sinh người dâm loạn.

Hướng phong thủy phòng bếp

Phong thuy bep nau theo tuoi, phong thuy cua bep, phong thuy ve bep, phong thuy trong nha bep

Hướng phong thủy phòng bếp nên đặt ở cung Chính Nam, Chính Tây.

Nguồn: Lý Cư Minh
Phong thuy bep nau theo tuoi phong thuy cua bep phong thuy ve bep phong thuy trong nha bep