Mơ thấy lợn rừng đực

Thứ tư , 17/02/2016, 12:35 GMT+7
     

>> Mơ thấy lợn

>> Mơ thấy làm cơm

>> Mơ thấy dự tiệc

 

1.   Nếu ấn tượng của bạn đối với lợn rừng đực là dũng mãnh, nó có thể đại diện cho một phần nội tâm của bạn đang ra sức để được thừa nhận.

2.   Nếu bạn liên hệ lợn rừng đực với sự sinh sản, loài vật này sẽ là tượng trưng cho giới tính trực tiếp. Mặt khác, sinh sản còn mang ý nghĩa ẩn dụ, đem đến sức sống cho bộ phận bị ức chế.

3.   Nếu lợn rừng đực cho bạn ấn tượng về thú tính, thú tính đó có thể là cái nguyên mẫu, hay một bộ phận ức chế không được xã hội tiếp nhận.

4.   Nếu lợn rừng đực có liên quan đến tội ác hay ám chỉ về giới tính đối với bạn, nó sẽ đại diện cho tình cảm có liên quan đến giới tính và những gì bản thân bạn ức chế.

5.   Đại diện cho tính công kích. Đôi khi, con người lại công kích chính bản thân mình. Cho nên, bạn cần tìm ra cội nguồn tính công kích đấy của bạn.

Nguồn: Giấc mơ & cuộc sống
Giai ma giac mo bi an giac mo giai mong giac mo giai giac mo giai doan giac mo chiem bao thay l