Mão sơn Dậu hướng (265.5 – 274.5) / Ất sơn Tân hướng (280.5 – 289.5)

Thứ hai , 19/01/2015, 20:37 GMT+7
     

Phân tích trạch vận

Nhà tọa ở Mão sơn Dậu hướng và Ất sơn Tân hướng thuộc Bát vận là cách cục Song tinh hội hướng. Phương hướng có 2 Bát bạch bay đến, vận tinh là Nhất bạch, đây là 3 cách hội tụ. Nếu phương này có thế nước tròn trịa, hoặc có 2 dòng nước hội tụ, nước phân 3 nhánh, ngoài ra lại có đỉnh núi cao lớn tú lệ, hoặc kiến trúc cao lonwschur về nhân đinh và tiền tài đều vượng. Tọa sơn phương Chấn là Tam bích, Tứ lục bay đến, là tổ hợp suy tinh. Phương này nên bằng phẳng, nếu có hình sát sơn thủy như hố, cầu, đỉnh núi nhô lên, chủ về nhà có giặc cướp, ăn xin.

Nguoi sinh nam giap ty, tu vi tuoi giap ty, nam tuoi giap ty, xem tu vi tuoi quy mao

Cửa lớn của ngôi nhà nếu mở ở cung Đoài cát lợi nhất, chủ về nhân đinh và tiền tài đều vượng. Mở ở 2 cung Ly, Càn tuy suy nhưng cát lợi. Mở ở cung Chấn, Tốn, Khôn, Khảm không cát lợi, chủ về phụ nữ mang thai, mẹ già và cháu đích tôn có tai nạn. Năm Dậu thêm nhân đinh là cát lợi nhất, năm Mậu, Kỷ tốt thứ hai.

Cung khảm, Tốn: 2 cung có Nhị hắc, Ngũ hoàng bay đến, Nhị hắc là bệnh phù tinh, Ngũ hoàng là sát tinh. Phương này nên bằng phẳng không nên có núi vầ nước, chủ về cô quả, mắc bệnh ung thư.

Cung Càn: sao sinh khí Cửu tử bay đến vị trí hướng. Phương này nên có dòng nước tròn trịa, không nên có đỉnh núi hình thế thô xấu, hoặc kiến trúc cao.

Cung Cấn: sao sinh khí Cửu tử bay đến sơn vị. Phương này nên có đỉnh núi tú lệ, không nên có dòng nước lớn phân thành 3 nhánh, hoặc chỗ đất trũng.

Trung cung: Nhất bạch, Lục bạch nhập tù. Nhất bạch là văn tinh, Lục bạch là quan tinh. Do đó, nhà này đường khoa cử, sỹ đỗ không vượng. Nếu phương vị cung Càn dòng nước hợp cục, có thể giải tai ách do nhập tù.

Cung ly: sơn tinh nhất bạch, hướng tinh lục bạch, là tổ hợp Lục bạch, Nhất bạch. Nếu ở vị trí xa của phương này có đỉnh núi thẳng đẹp như chiếc bút, chủ về sinh người học rộng tài cao. Người sinh năm Giáp Tý, Quý Mão phát quý.

Hướng phong thủy phòng bếp

Nguoi sinh nam giap ty, tu vi tuoi giap ty, nam tuoi giap ty, xem tu vi tuoi quy mao

Hướng phong thủy phòng bếp nên đặt ở cung Chính Nam, Chính Tây, Chính Đông.

Nguồn: Lý Cư Minh
Nguoi sinh nam giap ty tu vi tuoi giap ty nam tuoi giap ty xem tu vi tuoi quy mao