Luận đoán hướng bàn thờ qua hướng nhà kết hợp với cung mệnh chủ nhà

Thứ hai , 18/08/2014, 09:36 GMT+7
     

Ban tho, thiet ke ban tho, ban tho dep, ban tho, phong tuc tho cung, tho cung, tu tho, thiet ke tu tho

Hướng cửa bàn thờ là hướng ngược lại với hướng của người đứng thắp hương.

Xác định hướng cho bàn thờ là việc căn cứ vào các bài vị cửa gia tiên, tức là lấy hướng cho các bài vị trên bàn thờ chủ không phải lấy hướng cho người đang sống. Song cũng giống như xác định hướng bếp, hướng của bàn thờ cần phải căn cứ vào tuổi của chủ nhà. Chủ nhà có thể là ông nội, cha, con trưởng. Phải xác định được cung mệnh của chủ nhà rồi mới xác định hướng nào là hướng tốt, xấu.

Dưới đây là bảng tra cứu tính chất tốt, xấu giữa bàn thờ với chủ nhà theo bảng tra cứu giữa hướng nhà và cung mệnh của chủ nhà để chúng ta tham khảo, ứng dụng chọn hướng bàn thờ tốt.

1. Nhà hướng Đông - Chấn trạch

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Chấn 

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Được khí Phục vị. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Cung mệnh chủ nhà và hướng nhà đểu thuần dương (Chấn - Mộc). Cung hướng lựa chọn là Hoan lạc.

Nhà này lúc đầu khá giàu có. Nhưng do thuần dương nên vợ con tương khắc, dễ sinh bất hoà trong gia đình, phụ nữ dễ sinh bệnh, nhân khẩu không tăng. Cần hoá giải thuần dương.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Tốn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Diên niên. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Nhà và người âm dương cân bằng (Âm Mộc của Tốn với dương Mộc của Chấn). Cung hướng lựa chọn: Hoan lạc.

Ở nhà này tốt. Người nhà giàu có, thăng tiến, công danh hiển đạt. Lúc đầu cũng bình thường nhưng về sau cháu con thông minh, gia đình hạnh phúc, phát phúc phát lộc, giàu có, con trai và con gái đều phát triển.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Ly

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Sinh khí. Nhà sinh người. Rất tốt.

Nhà và người có âm dương cân bằng (Dương Mộc của Chấn với âm Hoả của Ly). Cung hướng lựa chọn: Vượng tàm, Tấn điền.

Nhà này phú quý, thịnh vượng, giàu có, người trong nhà đỗ đạt cao, có tài có danh, con cháu khoẻ mạnh và thông minh, gia đình hoà thuận.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Khôn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Hoạ hại. Nhà khắc người

Nhà và người có âm dương cân bằng (Dương Mộc của Chấn với Âm Thổ của Khôn). Nhưng Mộc khắc Thổ. Cung hướng lựa chọn: Vượng trang, Hưng phúc.

Nhà này lúc đầu giàu có, nhân khẩu tăng nhưng về sau thì sa sút, thường gặp tai hoạ, thường người mẹ già sẽ bị tổn thương. Cần phải hoá giải hướnq nhà Hoạ hại.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Đoài

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Tuyệt mệnh. Người khắc nhà. Rất xấu.

Nhà và người có âm dương cân bằng (Dương Mộc của Chấn với âm Kim của Đoài) Nhưng Kim khắc Mộc. Cung hướng lựa chọn: Vượng trang, Hưng phúc.

Nhà này xấu, không hưng vượng, nhân đinh thiệt hại - trưởng nam là người chịu hoạ, người trong nhà thường lo buồn, kinh tế sa sút. Cần thay đổi hướng nhà hoặc có biện pháp hoá giải nhanh chóng.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Càn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Ngũ quỷ. Người khắc nhà. Rất xấu.

Nhà và người thuần dương (Dương Mộc của Chấn với dương Kim của Càn) nhưng Kim khắc Mộc.

Nhà này phát sinh nhiều tai hoạ, nhất là hoả hoạn. Thường hao tổn về tài sản, người nhà hay gặp nhiều chuyện thị phi, kiện cáo, không yên ổn, hay bệnh tật, Người con trai hay bị tổn thương, cần hoá giải mới yên

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Cấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Lục sát. Nhà khắc người.

Nhà và người thuần dương (Dương Mộc của Chấn với dương Thổ của Cấn). Cung hướng lựa chọn: Phúc đức, Tấn tài.

Nhà này con trai dễ hao tổn, về sau tài lộc bị tán, suy bại, con cháu ăn chơi, nhân khẩu giảm sút, tuổi thọ kém. Cần hoá giải mới được lâu bền.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Chấn, chủ nhà cung mệnh Khảm

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Thiên y. Người sinh nhà, bị tiết khí.

Nhà và người thuần dương (Dương Mộc của Chấn với dương Thuỷ của Khảm). Cung hướng lựa chọn; Tấn tài.

Nhà này lúc đầu hưng vượng, nhưng về sau kém dần, nhân khẩu không tăng. Gia đình hoà thuận, sống nhân nghĩa. Do nhà thuần dương, âm suy nên người nữ sẽ kém hơn nam giới, dễ bị bệnh. Cần có biện pháp hoá giải

2. Nhà hướng Đông nam - Tốn trạch

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Tốn, chủ nhà cung mệnh Tốn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Phục vị. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Nhà và người thuần âm (Âm Mộc của Tốn). Âm vượng, dương suy nên nam giới trong nhà kém hơn nữ giới. Cung hướng lựa chọn: Vượng tài, Phúc đức.

Nhà này lúc đầu khá giả, tăng 1 nhân đinh. Nhưng về sau nhân đinh kém dần, con trai dễ đoản thọ. Phụ nữ nắm quyền trong gia đinh và chăm sóc con cái. Cần hoá giải thuần âm.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Tốn, chủ nhà cung mệnh Ly

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Diên niên: Thiên y. Nhà sinh người. Rất tốt.

Nhà và người thuần âm (Âm Mộc của Tốn và âm Mộc của Ly). Cách cục tốt vì Mộc sinh Hoả. Cung hướng lựa chọn: Vinh phú.

Nhà này lúc đầu thịnh vượng, có tài có danh, giàu có, phụ nữ thông minh và nhân hậu. Nhưng về sau nam giới hay bị bệnh, không thọ. Phụ nữ dễ cô quả. Cần hoá giải thuần âm.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Tốn, chủ nhà cung mệnh Khôn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Ngũ quỷ. Nhà khắc người. Rất xấu.

Nhà và người thuần âm (Âm Mộc của Tốn với âm Thổ của Khôn).

Nhà này không có tài lộc, gia sản sa sút, nhiều chuyện thị phi, dễ sinh bất hoà, gia đình không yên, tranh chấp tài sản, hiếm con trai. Mẹ già dễ gặp tai hoạ. Cần thay đổi hướng hoăc hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Tốn, chủ nhà cung mệnh Đoài

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Lục sát. Người khắc nhà.

Nhà và người thuần âm (âm Mộc của Tốn với âm Kim của Đoài).

Nhà này sống không thuận lợi. Phụ nữ dễ xích mích, bị bệnh, chịu cô quả, bị thương, trưởng nữ dễ bị tổn hao. Làm ăn kinh doanh sa sút, khó phát triển, cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Tốn, chủ nhà cung mệnh Càn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Hoạ hại. Người khắc nhà.

Cân bằng âm - dương (Âm Mộc của Tốn với dương Kim của Càn). Cung hướng lựa chọn: Vinh phú.

Lúc đầu làm ăn khá phát đạt nhưng về sau người nhà sẽ phát sinh bệnh tật, khó sinh và khó nuôi con. Trưởng nữ dễ bi tổn hai. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Tốn, chủ nhà cung mệnh Khảm

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Sinh khí. Người sinh nhà, tiết khí.

Cân bằng âm dương (Âm Mộc của Tốn với dương Thuỷ của Khảm). Cung hướng lựa chọn: Quan lộc, Quan quý.

Nhà này luôn giàu sang, phú quý. Con cái đều thông minh, hiển đạt, nhà gia giáo, vợ chồng hoà thuận, con cái hiếu thảo, hạnh phúc lâu bền, trường thọ. Cần hoá giải để tránh tiết khí. 

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng tốn, chủ nhà cung mệnh Cấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Tuyệt mệnh. Nhà khắc người. Rất xấu.

Cân bằng âm dương (Âm Mộc của Tốn với dương Thổ của Cấn). Cung hướng lựa chọn: Quan lộc.

Nhà này thường gặp nguy hiểm từ bên ngoài. Người trong nhà dễ mắc bệnh, gặp tai hoạ, trộm cướp, thiệt mạng. Con út là người thường chịu thương tổn.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Tốn, chủ nhà cung mệnh Chấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Diên niên. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Cân bằng âm dương (Âm Mộc của Tốn với dương Mộc của Chấn). 2 cây thành rừng nên dù Diên niên hành Kim cũng không khắc nổi. Cung hướng lựa chọn: Vượng tài, Phúc đức.

Nhà này công danh phát đạt, phúc lộc thọ đều tốt. Người trong nhà có chí lớn, biết rèn luyện thành tài, công danh hiển hách. Nhà này sẽ sinh ra hiền tài làm công thần cho đất nước.

3. Nhà hướng Nam - Ly trạch

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Ly, chủ nhà cung mệnh Ly

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Phục vị. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Nhà và người thuần âm (Âm Hoả của Ly). Cung hướng lựa chọn: Hoan lạc.

Nhà này lúc đầu cũng có tài lộc nhưng không giàu có. Nhân khẩu không tăng. Do nhà thuần âm nên nam giới dễ mắc bệnh, suy giảm về nhân đinh. Cần hoá giải

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Ly, chủ nhà cung mệnh Khôn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Lục sát. Nhà sinh người nhưng không tốt.

Nhà và người thuần âm (Âm Hoả của Lỵ với âm Thổ của Khôn). Cung hướng lựa chọn: Vượng tài, Tấn điền.

Nhà này những năm đầu cũng có tài lộc nhưng về sau sa sút, giảm đinh, dương khí suy, do đó nam giới đoản thọ, phụ nữ goá bụa, cai quản gia đình. Thiếu con nối dõi. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Ly, chủ nhà cung mệnh Đoài

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Ngũ quỷ. Nhà khắc người.

Nhà và người thuần âm (Âm Hoả của Ly với âm Kim của Đoài). Cung hướng lựa chọn: Vượng tàm, Tấn điền.

Nhà này lắm chuyện thị phi, anh em bất hoà, kinh tế suy bại dần. Con gái út trong nhà dễ bị tổn thương, bệnh tật. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Ly, chủ nhà cung mệnh Càn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Tuyệt mệnh. Nhà khắc người. Rất xấu.

Cân bằng âm dương (Âm Hoả của Ly với dương Kim của Càn) nhưng Hoả khắc Kim. Cung hướng lựa chọn: Hoan lạc.

Nhà này cha không thọ. Nữ nhiều hơn nam, phụ nữ nắm quyền, sinh bệnh tật ở mắt và ở đầu. Kinh tế suy và tán tài.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Ly, chủ nhà cung mệnh Khảm

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Diên niên. Người khắc nhà.

Âm dương cân bằng (Âm Hoả của Ly với dương Thuỷ của Khảm). Cung hướng lựa chọn: Vượng trang, Hưng phúc.

Nhà này giàu giàu sang, phú quý, gia đình hạnh phúc, trường thọ, nhiều lộc. Cần hoá giải Thuỷ Hoả tương xung.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Ly, chủ nhà cung mệnh Cấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Hoạ hại. Nhà sinh người nhưng không tốt.

Cân bằng âm dương (Âm Hoả của Ly với dương Thổ của cấn). Cung hướng lựa chọn: Quan quý, Vượng trang.

Nhà này lúc đẩu cũng giàu có nhưng về sau tài lộc suy giảm dần, nhân khẩu không tăng, vợ lấn át chồng, gia đình hay mâu thuần. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Ly, chủ nhà cung mệnh Chấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Sinh khí. Người sinh nhà. Sao Sinh khí hành Mộc vượng cho người và hướng. Rất tốt.

Âm dương cân bằng (Âm Hoả của Ly với dương Mộc của Chấn). Cung hướng lựa chọn: Tấn tài.

Nhà này phát phúc nhanh chóng, phụ nữ lương thiện, hiếu thảo. Con trai và con gái đều thông minh, giỏi giang. Giàu có và phú quý.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Ly, chủ nhà Cung mệnh Tốn.

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Thiên y. Người sinh nhà.

Nhà và người thuần âm (Âm Hoả cửa Ly với âm Mộc của Tốn). Cung hướng lựa chọn: Tấn tài.

Nhà này những năm đầu được phú quý. Người trong nhà sống lương thiện, nữ giới phát triển hơn nam giới. Nhưng cần hoá giải thuần âm.

4. Nhà hướng Tây Nam - Khôn trạch

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Khôn, chủ nhà cung mệnh Khôn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Phục vị. Người và nhà cùng Ngũ hành.

Nhà và người thuần âm (Âm Thổ của Khôn). Cung hướng lựa chọn: Vinh phú.

Nhà này thời gian đầu cũng cũng phát đạt, giàu có nhưng về sau bị tổn hại, nam bị tổn thương, nữ nắm quyền trong gia đình, có khi trở thành kẻ cô quả. Cần hoá giải thuần âm.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Khôn, chủ nhà cung mệnh Đoài

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Thiên y. Nhà sinh người. Tốt.

Nhà và người thuần âm (Âm Thổ của Khôn với âm Kim của Đoài) nên âm thịnh, dương suy. Cung hướng lựa chọn: Hoan lạc.

Nhà này lúc đầu phát đạt nhanh, giàu có, nhưng về sau nam giới tổn thọ, phụ nữ nắm quyền trong gia đình, không có con trai nối dõi. Cần hoá giải thuần âm.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Khôn, chủ nhà cung mệnh Càn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Diên niên (Kím). Nhà sinh người. Tốt.

Nhà và người cân bằng âm dương (Âm Thổ của Khôn với dương Kim của Càn) nên âm thịnh, dương suy. Cung hướng lựa chọn: Vượng tài, Phúc đức.

Nhà này được giàu sang, phú quý, tăng nhân đinh, nhiều tài lộc, gia đình hoà thuận, trường thọ, con cháu thông minh, hiển đạt, thịnh vượng lâu bền.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Khôn, chủ nhà cung mệnh Khảm

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Tuyệt mệnh. Nhà khắc người. Rất xấu.

Nhà và người cân bằng âm dương (Âm Thổ của Khôn với dương Thuỷ của Khảm). Thổ khắc Thuỷ, con trai thứ bị tổn hại. Cung hướng lựa chọn: Không có cung tốt. Nên đổi hướng nhà.

Nhà này dễ thiệt mạng về nhân đinh, nhiều chuyện thị phi, nhà ở bất an, gia sản suy bại.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Khôn, chủ nhà cung mệnh Cấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Sinh khí. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Nhà và người âm dương cân bằng (Âm Thổ của Khôn với dương Thổ của Cấn). Cung hướng lựa chọn: Hưng phúc.

Nhà này giàu có vẻ ruộng đất, giàu có, nhiều nhân đinh, hạnh phúc. Nhưng do Mộc tinh hành Mộc khắc hướng (Thổ) nên về sau sẽ kém và suy bại dần. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Khôn, chủ nhà cung mệnh Chấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Hoạ hại. Người khắc nhà.

Nhà và người cân bằng âm dương (Âm Thổ của Khôn với dương Mộc của Chấn). Cung hướng lựa chọn: Quan lộc, Quan quý.

Nhà này nhân đinh ít, làm ăn khó khăn, bà và mẹ là người dễ bị tổn thương. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Khôn, chủ nhà cung mệnh Tốn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Ngũ quỷ. Người khắc nhà.

Nhà và người thuần âm (Âm Thổ của Khôn với âm Mộc của Tốn). Cung hướng lựa chọn: Quan lộc, Quan quý.

Người nhà hay bị đau ốm, bệnh tật, tài sản suy bại, nhiều chuyện thị phi. Người mẹ gánh chịu nhiều bệnh tật và tổn thọ. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Khôn, chủ nhà cung mệnh Ly

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Lục sát. Người sinh nhà.

Nhà và người thuần âm (Âm Thổ của Khôn và âm Hoả của Ly). Cung hướng lựa chọn: Vươnq tài, Phúc đức.

Nhà này âm thịnh dương suy nên nữ giới nắm quyền, lấn át chồng, có thể phải chịu cô quả, nam giới tổn thọ. Cần hoá giải.

5. Nhà hướng Tây - Đoài trạch

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Đoài, chủ nhà cung mệnh Đoài

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Phục vị. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Nhà và người thuần âm (Ầm Kim của Đoài). Cung hướng lựa chọn: Hoan lạc.

Nhà này âm thịnh, dương suy, phụ nữ lấn át chồng, nữ giới thành công hơn nam giới. Đàn ông bệnh tật, giảm thọ. Gia sản lúc đầu vượng, giàu có nhưng về sau kém và dần suy bại. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Đoài, chủ nhà cung mệnh Càn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Sinh khí. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Nhà và người âm dương cân bằng (Âm Kim của Đoài với dương Kim của Càn). Cung hướng lựa chọn: Tấn tài.

Nhà này giàu sang phú quý, thịnh  vượng, đông nhân đinh. Nhưng do sao Mộc tinh bị hướng nhà khắc nên về sau sẽ suy kém. Do vậy, cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Đoài, chủ nhà cung mệnh Khảm

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Hoạ hại. Nhà sinh người.

Nhà và người cân bằng âm dương (Âm Kim của Đoài với dương Thuỷ của Khảm). Cung hướng lựa chọn: Tấn tài.

Nhà này nhiều chuyện thị phi, sinh kẻ ham mê cờ bạc, gia sản suy bại, làm ăn kinh doanh hay gặp trắc trở và thất bại. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Đoài, chủ nhà cung mệnh Cấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Diên niên. Người sinh nhà.

Nhà và người cân bằng âm dương (Âm Kim của Đoài với dương Thổ của Cấn). Cung hướng lựa chọn: Vượng tàm, Tấn điền.

Nhà này phát tài phát lộc nhanh chóng, đặc biệt là các năm Tỵ, Dậu, Sửu. Con cháu thông minh, đỗ đạt cao, gia đình hạnh phúc. Người trong nhà trường thọ.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Đoài, chủ nhà cung mệnh Chấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Tuyệt mệnh. Nhà khắc người.

 Nhà và người cân bằng âm dương (Âm Kim của Đoài với dương Mộc của Chấn). Cung hướng lựa chọn: Vương trang, Hưng phúc.

Nhà này không giàu có, gia sản suy bại, nhiều chuyện thị phi, kinh doanh khó khăn, trưởng nam dễ đoản thọ. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Đoài, chủ nhà cung mệnh Tốn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Lục sát. Nhà khắc người.

Nhà và người thuần âm (Âm Mộc của Tốn với âm Kim của Đoài). Cung hướng lựa chọn: Vượng trang, Hưng phúc.

Nhà này lúc đầu cũng có của nhưng về sau sa sút, nghèo nàn. Âm thịnh dương suy nên nam giới dễ đoản thọ; trưởng nữ trong nhà hay ốm đau, thương tật. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Đoài, chủ nhà cung mệnh Ly

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Ngũ quỷ. Người khắc nhà.

Nhà và người thuần âm (Âm Kim của Đoài với âm Hoả của Ly). Cung hướng lựa chọn: Tấn tài.

Nhà này âm thịnh dương suy, nam giới đoản thọ, thiếu nữ cũng gặp nguy hại. Làm ăn sa sút. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Đoài, chủ nhà cung mệnh Khôn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Thiên y. Người sinh nhà.

Nhà và người thuần âm (Âm Kim của Đoài với âm Thổ của Khôn, Cung hướng lựa chọn: Hoan lạc.

Nhà này âm thịnh dương suy, ít con trai. Gia đạo tốt, nhiều tài lộc dựa vào làm ăn nhưng cắn hoá giải. Nếu không về sau sẽ suy kiệt kinh tế.

6. Nhà hướng Tây Bắc - Càn trạch

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Càn, chủ nhà Cung mệnh Càn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Phục vị. Nhà và người cùng Ngũ hành.

Nhà và người thuần dương (Dương Kim của Càn). Cung hướng lựa chọn: Quan lộc, Quan quý.

Nhà này dương thịnh, âm suy, phụ nữ hay ốm yếu, khó nuôi con. Gia sản lúc đầu khá giả nhưng về sau kém dần. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Càn, chủ nhà cung mệnh Khảm

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Lục sát. Nhà sinh người.

Nhà và người thuần dương (Dương Kim của Càn với dương Thuỷ của Khảm). Cung hướng lựa chọn: Vinh phú.

Nhà này lúc đầu có của ăn của để nhưng sau bị sa sút, làm ăn thất bại, kinh tế khó khăn. Do nhà này âm suy nên phụ nữ dễ bị suy yếu. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Càn, chủ nhà cung mệnh Cấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Thiên y. Người sinh nhà.

Nhà và người thuần dương (Dương Kim của Càn với dương Thổ của Cấn). Cung hướng lựa chọn: Vinh phú.

Nhà này được giàu sang, phú quý, người nhà lương thiện, nhân đinh nhiều, tài lộc làm ăn dồi dào, phúc đức để đời. Do nhà thuần dương nên phụ nữ ốm yếu. Cần hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Càn, chủ nhà cung mệnh Chấn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Ngũ quỷ. Nhà khắc người.

Nhà và người thuần dương (Dương Kim của Càn với dương Mộc của Chấn).

Nhà này làm ăn sa sút, hay gặp chuyện kiện cáo, thị phi. Con trai trưởng hay gặp rắc rối.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Càn, chủ nhà cung mệnh Tốn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Hoạ hại. Nhà khắc người.

Nhà và người cân bằng âm dương (Dương Kim của Càn với âm Mộc của Tốn).

Nhà này lúc đầu có tài lộc nhưng về sau suy. Nhiều tai hoạ xảy ra, phụ nữ đặc biệt là trưởng nữ dễ bị tổn thương, khó sinh đẻ. Cần hoá giải

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Càn, chủ nhà cung mệnh Ly

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Tuyệt mệnh. Người khắc nhà. Rất xấu.

Nhà và người cân bằng âm dương (Dương Kim của Càn với âm Hoả của Ly). Hướng lựa chọn: Quan lộc, Quan Quý

Nhà này khó giàu, làm ăn sa sút, tai hoạ liên miên. Bậc cha ông không thọ, phụ nữ trong nhà phải sống cô đơn. Cần thay đổi hướng nhà hoặc hoá giải.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Càn, chủ nhà cung mệnh Khôn

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Diên niên. Người sinh nhà.

Nhà và người cân bằng âm dương (Dương Kim của Càn với âm Thổ của Khôn). Cung hướng lựa chọn: Vượng tài, Phúc đức.

Nhà này nhiều tài lộc, giàu có, có danh có tiếng, con cháu thông minh học giỏi, gia đình hạnh phúc, người trong nhà trường thọ.

Hướng bàn với cung mệnh chủ nhà: Nhà hướng Càn, chủ nhà cung mệnh Đoài

Tính chất của hướng bàn thờ kết hợp với cung mệnh chủ nhà  

Du niên: Sinh khí. Nhà và người cùng NgQ hành.

Nhà và người cân bằng âm dương (Dương Kim của Càn với âm Kim của Đoài). Cung hướng lựa chọn: Vượng tài, Phúc đức.

Nhà này lúc đầu tốt, tài lộc nhân đinh đều vượng, nhưng do hướng nhà khắc Mộc tinh nên về sau sa sút, kinh tế kém, nhiều khó khăn.

* Lưu ý:

Trong trường hợp ngôi nhà mà gặp du niên xấu: Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Lục sát, Hoạ hại thì cần phải có các giải pháp hoá giải như: Thay đổi hướng, mở cửa chính hướng khác, mở cửa phụ, điều chỉnh hướng bếp, hướng bàn thờ, vị trí và hướng cổng... Nếu nhà gặp hướng Tuyệt mệnh lại có nhiều góc khuyết cộng với nhà nhiều âm khí thì tốt nhất nên thay đổi hướng, sửa lại nhà và cải tạo địa khí bằng đá phong thuỷ.

Nguồn: Lý Cư Minh
Ban tho thiet ke ban tho ban tho dep ban tho phong tuc tho cung tho cung tu tho thiet ke tu t