Kỹ thuật tạo mái trong revit

Thứ bảy , 22/11/2014, 09:18 GMT+7
     

Mái có thể được tạo theo dấu vết chân tường tòa nhà, theo hướng đùn, hoặc từ bề mặt khối. Mái nhà không thể cắt ngang qua cửa sổ hoặc cửa lối vào. Với công cụ Roof by Footprint, bạn chỉ định dấu vết chân hoặc đường bên ngoài của mái trong sơđồ phẳng. Sau đó bạn chỉ định độ dốc của mái bằng cách chỉ ra những đường dấu vết là những cạnh của những mặt phẳng mái dốc.

Với công cụ Roof by Extrusion, bạn có thể vẽ phác mặt nghiêng của mái từ một sơ đồ hình chiếu (Elevation) và sau đó nhô ra. Bạn có thể chỉ định chiều sâu của phần nhô ra bằng cách thiết lập các điểm bắt đầu và kết thúc, hoặc để cho Revit Architecture tính toán chiều sâu dựa trên kích thước và biên dạng của vẽ phác.

Tạo mái với Roof by Footprint

Roof footprint là công cụ phác họa 2D chu vi của các mái nhà được tạo ra bằng cách vẽ đường hoặc bằng cách nhấp chọn các bức tường để xác định hình dạng của mái nhà. Các dấu vết phác thảo được tạo tại một mức của sơ đồ phẳng đã được chọn để vẽ phác. Bạn có thể kiểm soát chiều cao sự bắt đầu của sơ đồ phẳng mái dốc bằng cách sử dụng thuộc tính Base Height Offset cho mái. Phác họa phải là một vòng khép kín tương ứng với đường biên hoặc chu vi của mái. Phác họa mái có thể gồm nhiều vòng khép kín khác xác định những lỗ mở mái.

Vẽ phác một mái bằng Footprint

• Hiển thị một sơ đồ sàn hoặc một sơ đồ trần phản chiếu.

• Nhấp tab Home > Build > Roof > Roof By Footprint.

Lưu ý: Nếu bạn thử đặt mái lên mức thấp nhất, một hộp thoại nhắc nhở bạn di chuyển mái lên mức cao hơn. Nếu bạn không di chuyển mái lên mức khác, Revit Architecture thông báo sau đó nếu mái quá thấp.

• Nhấp tab Create Roof Footprint > Draw, và chọn công cụ vẽ pháchoặc chọn lựa.

Công cụ vẽ phác cho phép bạn tạo mái bằng cách nhấp chọn và di chuyển con trỏ, những công cụ chọn cho phép bạn nhấp chọn những đường hiện có hoặc tường.

Để chỉnh sửa thuộc tính mái trước khi vẽ phác, nhấp Properties.

Lưu ý: Khi dùng Pick Walls có thể chỉ định phần đưa ra trước khi vẽ phác mái.

Trên thanh Options, nhấp chọn Extend to wall core nếu bạn muốn phần đưa ra đo được từ tâm lõi của tường, và sau đó chỉ định giá trị phần đưa ra của mái Overhang.

• Vẽ phác hoặc nhấp chọn để tạo biên dạng mái khép kín.

• Thiết lập độ dốc cho những đường biên mái.

Để thay đổi độ dốc của một đường, nhấp chọn đường và trên thanh Options, nhấp chọn Defines slope. Đối với những đường đã có độ dốc, bạn có thể thay đổi giá trị độ dốc bằng cách nhấp chọn đường và nhập vào giá trị mới. Khi một đường mái đã được thiết lập độ dốc, ký hiệu này hiển thị gần kề bên đường mái.

Bạn có thể thay đổi chiều cao và góc của mái. Nếu bạn không chỉ định đường nào dốc thì mái sẽ phẳng. Nếu chỉ định một cạnh của mái dốc, kết quả là mái có dạng túp lều (shed). Nếu chỉ định 2 đường trên cạnh đối diện dốc, kết quả là mái đầu hổi (gable). Nếu chỉ định độ dốc trên cả 4 cạnh, kết quả là mái mép bờ (hip).

Đường không chỉ định dốc được xem như các đường cắt. Về phía nhô ra những đường này thẳng đứng, bạn có thể xén bề mặt của mái.

Trong hình bên hai đường bên trái và phải đã được chỉ định độ dốc.

• Nhấp Finish Roof.

Nhấp biểu tượng ????3D View trên thanh Quick Access mở sơ đồ 3D.

Rê trỏ đến một bức tường, khi đường viền nó sáng lên, nhấn phím Tab cho đến khi các tường bao sáng lên, nhấp chuột chọn tất cả.

Trên tab Modify Wall > Modify Wall > nhấp chọn Attach. Trong vùng vẽ, nhấp chọn mái mà đầu tường sẽ vươn tới. Kết quả mái được gắn lên các đầu tường và đầu hồi mái đưa ra ngoài như hình.

Có thể điều chỉnh độ dốc của mái bằng cách nhấn giữ trỏ vào mũi tên Control hướng lên hoặc truy cập vào hộp thoại Element Properties, thay đổi giá trị Slope.

Tùy thuộc vào biên dạng tường bao ngoài và thiết lập cạnh dốc cho từng đường vẽ phác mà bạn sẽ có các dạng mái dốc khác nhau, như hình dưới.

Tạo mái Footprint Roof hai độ dốc khác nhau.

• Để tạo mái Footprint với 2 độ dốc khác nhau, có thể cắt đứt một mái và vẽ phác một mái khác lên trên đỉnh của nó, sử dụng ràng buộc Cutoff Level trong hộp thọai Instance Properties. Sau đó chỉ định chiều cao cho Cutoff Offset. Thuộc tính này định rõ khoảng cách bên trên và bên dưới mức mà mái nhà bị cắt ra.

Sau đó, dựa trên vết cắt và cao độ mức cắt, tạo tiếp mái dốc thứ hai.

Roof by Extrusion

Tạo mái đùn liên quan đến một mức (Level) trong dự án. Bạn dùng tổ hợp những đường thẳng và vòng cung để tạo mặt nghiêng (profile) của mái. Chiều cao của mái phụ thuộc vào vị trí vẽ phác profile trong sơ đồ hình chiếu.

Khi vẽ phác một mái đùn, nếu bạn không chỉ định những điểm bắt đầu và kết thúc, Revit Architecture tính toán chiều sâu dựa trên kích thước của hình dạng vẽ phác.

Công cụ Roof by Extrusion cho phép tạo một mái nhà với độ dốc đơn giản. Để tạo một mái nhà có độ dốc phức tạp, bạn có thể sử dụng massing.

Sau khi tạo một mái nhà bằng cách đùn, bạn có thể chỉ định lại chủ thể của mái hoặc thay đổi mặt phẳng làm việc của mái.

Vẽ phác một mái với công cụ Roof by Extrusion:

1. Trong trình duyệt Project Browser, chọn sơ đồ hiển thị 3D.

2. Nhấp tab Home > Build > Roof > Roof By Extrusion

3. Trong hộp thoại Work Plane, chọn một tùy chọn để chỉ định mặt phẳng làm việc. Sau khi chọn mặt phẳng làm việc, hộp thoại Roof Reference Level and Offset xuất hiện để bạn xác định mức thiết lập mái.

4. Trên mặt phẳng làm việc (Work Plane) vẽ phác một profile của mái. Profile phải là một vòng mở, ví dụ như hình dưới.

5. Nhấp Finish Roof.

Sau đó quan sát mái trong sơ đồ 3D.

Điểm Start và End Points của mái đùn

Việc đùn (extrusion) của một mái có thể mở rộng cả hai hướng dọc theo mặt phẳng vuông góc với mặt của một thành phần đặc (như là tường). Nếu kéo dài phần đùn mái ra xa tường, điểm bắt đầu và cuối là các giá trị dương. Nếu kéo dài phần đùn mái hướng về tường, điểm bắt đầu và cuối là âm. Bạn có thể chỉnh sửa điểm bắt đầu và kết thúc thông qua các thuộc tính mái nhà.

Tạo mái kính dốc (Sloped Glazing)

Bạn có thể tạo mái kính dốc bằng phương pháp footprint hoặc extrusion. Mái kính có một hoặc nhiều đường chỉ định độ dốc và có thể liên kết với tường curtain và các kiểu tường cơ bản.

Vẽ phác mái kính dốc.

1. Nhấp tab Home > Build > Roof > chọn Roof By Footprint hoặc Roof By Extrusion.

2. Vẽ phác mái.

3. Nếu mái được tạo theo dạng footprint, chỉ định các đường bao dốc hoặc sử dụng mũi tên dốc để xác định độ dốc của mái.

4. Nhấp Finish Roof.

5. Nhấp chọn mái mới tạo và sau đó nhấp vào khung cuộn Type Selector chọn Sloped Glazing.

Bạn có thể đặt những đường lưới trên các tấm curtain của mái kính dốc. Nhấn phím Tab để chuyển qua lại các đường lưới dọc và ngang.

Slope Arrow

Công cụ Slope Arrow để tạo ra các chi tiết dốc. Bạn có thể dùng công cụ Slope Arrow cho sàn nhà, trần nhà, mặt dưới mái (soffits), và mái nhà.

Ví dụ, để tạo ra một mái nhà dốc phẳng khi dấu vết đường bao không được quy định độ dốc, vẽ phác một mũi tên dốc từ các góc của đường phác thảo mái.

Slope Arrow là gì?

Mũi tên dốc (Slope Arrow) là một cách khác để chỉ định độ dốc của mái nhà, sàn nhà, trần nhà, hoặc mặt dưới mái, bằng cách sử dụng một đường định hướng dốc. Bạn có thể chỉ định chiều cao tại phần đầu của mũi tên dốc và chiều cao khác tại đuôi mũi tên, hoặc giá trị độ dốc (rise over run) bằng cách sử dụng thuộc tính của mũi tên dốc. Đuôi của mũi tên dốc phải được đặt trên một trong những đường vẽ phác ranh giới. Đường vẽ phác có chứa đuôi mũi tên không chỉ định độ dốc, trừ khi mũi tên dốc đặt tại một đỉnh, bởi vì tại đó sẽ chỉ định độ dốc đối lập trên cùng phân đoạn.

Sử dụng mũi tên dốc khi bạn biết được chiều cao ở bên trên và dưới cùng của mặt phẳng phần tử, chứ không phải là độ dốc. Ví dụ, mũi tên dốc có thể được dùng để điều chỉnh một mái nhà bằng phẳng để đáp ứng một chiều cao đặc biệt tại một điểm thoát nước. Một ví dụ khác là tạo một mép bờ trên mái đầu hồi.

Chú ý: Đuôi mũi dốc không thể bắt đầu từ một đường biên chỉ định dốc.

Chú ý: Bạn có thể có cùng một kết quả bằng cách chỉ định đường vẽ phác bên dưới là độ dốc, và chỉ định một giá trị thích hợp cho Offset From Roof Base.

Sử dụng công cụ Slope Arrow tạo độ dốc cho mái

1. Nhấp tab Home > Build > Roof.

Nếu bạn đã tạo mái, nhấp chọn mái trong vùng vẽ và nhấp tab Modify Roofs > Edit > Edit Footprint.

2. Nhấp tab Create Roof Footprint hoặc Modify Roofs > Edit Footprint > Draw > Slope Arrow > Line

3. Từ một cạnh mái vẽ phác không chỉ định độ dốc, vẽ một mũi tên vuông góc hướng về đỉnh mái.

4. Nhấp vào đường mũi tên. Nhấp nút Properties mở hộp thoại Instance Properties, bạn có thể thiết lập độ dốc.

5. Nhấp Finish Roof.

Sau đó quan sát mái trong sơ đồ 3D.

Tạo mái cửa sổ bằng công cụ Slope Arrows

1. Vẽ phác một mái footprint, bao gồm các đường chỉ định độ dốc.

2. Trong chế độ vẽ phác, nhấp tab Create Roof Footprint > Edit > Split.

3. Cắt một cạnh phác thảo của mái tại 2 điểm, tạo một đoạn giữa (phần cửa sổ mái).

Phần đoạn này chỉ định độ rộng bên dưới của cửa sổ mái.

4. Nhấp chọn đoạn phân đoạn giữa. Trên thanh Options, xóa dấu kiểm tại Defines slope.

5. Nhấp Slope Arrow. Vẽ phác các mũi tên dốc từ các điểm kết thúc của đoạn cửa sổ mái tới điểm giữa của phân đoạn đó.

6. Nhấp chọn mũi tên. Trên bảng Draw, nhấp nút Properties mở hộp thoại Instance Properties. Bên dưới Constraints, thiết lập chiều cao của đầu mũi tên.

7. Nhấp Finish Roof, và mởsơ đồ 3D để xem kết quả.

Tạo một lỗ mở cửa sổ trên mái.

1. Tạo một mô hình nhà với lỗ mởcửa sổ mái, như hình:

2. Để kết hợp 2 mái, trên tab Modify > Edit Geometry > nhấp chọn công cụ Join/Unjoin Roof.

3. Sau đó lần lượt nhấp chọn cạnh mái cần kết hợp và mặt mái chính.

Lập tức 2 mái kết hợp với nhau như hình bên:

4. Nhấp tab Modify > Edit Geometry > Openings > Dormer Opening.

5. Trên mô hình, nhấp chọn mái chính.

6. Trên bảng Select, công cụ Pick Roof/Wall Edges được kích hoạt.

7. Lần lượt nhấp chọn mái đã kết hợp và các bề mặt tường kết nối với mái chính.

Lưu ý: Bạn không cần xen các đường vẽ phác có biên giới hợp lệ.

8. Nhấp Finish Opening.

9. Tạo mặt cắt ngang qua cửa sổ mái để xem kết quả cắt mái chính.

Tương tự, bạn có thể tạo một máinhà có một phần mái nhà có chiều cao khác với mái khác và vẫn có phần dưới của mái nhà mở rộng mặc dù bức tường vuông góc, như hình.

Điều này xuất phát từ ý tưởng tạo mái đó là cao hơn như là một cửa sổ mái nhà. Mái nhà này tạo ra như hai mái nhà riêng. Phần thấp hơn được tạo ra đầu tiên và sau đó là phần phía trên. Sau đó, bạn sử dụng công cụJoin/Unjoin Roof ????để kết hợp hai mái.

Lợp mái:

Khi thêm và chỉnh sửa mái nhà, cần lưu ý các vấn đề sau đây sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và ngăn chặn không chính xác.

• Nên cẩn thận về mức của sơ đồ phẳng bạn đang làm việc khi tạo một mái nhà footprint. Bởi vì trong khi tạo ra một mái nhà ở trên hoặc dưới mức đang xem, bạn có thể không nhìn thấy mái khi nó được hoàn thành. Điều này có thể dẫn đến những sai lầm và không chính xác trong thiết kế.

• Chú ýđến thuộc tính View Range của hướng nhìn bạn sử dụng để tạo ra mái footprint. Phạm vi quan sát cung cấp kiểm soát sự hiển thị của mái tốt hơn trong thiết kế.

• Nghiên cứu các yêu cầu của mái nhà, định hướng các hướng nhìn đúng, và tạo ra những mặt phẳng tham chiếu nơi thích hợp. Điều này tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác.

• Sử dụng công cụ Join/Union Roof để tạo ra cụm mái nhà phức tạp. Tạo nhiều mái nhà và liên kết chúng lại để tạo ra các điều kiện theo yêu cầu. Đừng có tạo mô hình một mái footprint phức tạp phù hợp với các tường bao của một đường bao kiến trúc phức tạp. đặc biệt nếu các bức tường là độ cao khác nhau.

• Chỉ định cách ly phần của kết cấu mái và xem đặc tính sun/shadow trong các sơ đồ hình hình hoặc 3D. Ngoài ra, sử dụng các trình ứng dụng bên ngoài để phân tích năng lượng để tính toán luồng không khí cho vật liệu lợp mái.

Với mái che thích hợp hoặc hướng cửa sổ, cách ly, và thông gió có thể làm giảm bớt nhiệt đáng kể cho ngôi nhà.

Sau đây là một vấn đề bạn thường gặp trong quá trình lợp mái:

Vấn đề:

Tôi muốn bổ sung thêm một số kiểu pattern vào, như: ngói, tường... nhưng không biết làm sao?

Giải quyết:

Hình ảnh các vân mái thường là các tấm Revit nhỏ ghép lại. Bạn có thể áp dụng mẫu trang trí mong muốn vào family mái theo các bước sau:

Nhấp chọn mái. Trên bảng Element, nhấp Element Properties > Type Properties.

Trong hộp thoại Type Properties, nhấp vào Edit trên dòng structure bên dưới mục Construction.

Chuyển sang hộp thoại Edit Assembly, bên dưới bảng Layers, nhấp vào ô Material trên lớp kết cấu (Layer 2) để khai báo vật liệu.

Hộp thoại Materials xuất hiện. Nhấp nút Duplicate ởgóc trái dưới bảng Materials. Nhập vào khung Name của hộp thoạ Duplicate Revit Material: lop ngoi. Nhấp OK để khai báo một vật liệu mới.

Trên tab Graphics, bên dưới Shading, chọn mục Use Render Appearance for Shading.

Tìm hiểu mẫu trang trí bề mặt và cắt mẫu trang trí.

Nếu bạn không có khái niệm gì vềsự khác nhau giữa bề mặt và mặt cắt mẫu trang trí, bạn hãy tìm hiểu vấn đề này trước. Khi định nghĩa vật liệu, bạn có thể thiết lập 2 kiểu cho mẫu trang trí.

Cut pattern chỉ hiển thị nếu bạn cắt một đối tượng, trong lúc đó bạn có thể nhìn thấy bề mặt mẫu trang trí trên bề mặt đối tượng. Cut patterns thường được dùng để hiển thị vật liệu của đối tượng.

Ví dụ: Mẫu trang trí trần là một mẫu trang trí bề mặt (surface pattern) và mẫu trang trí gạch là một mẫu trang trí mặt cắt.

Như vậy, bạn sẽ dùng mẫu trang trí bề mặt (surface pattern) cho mái.

Nhấp vào nút bên dưới Surface Pattern, hộp thoại Fill Pattern xuất hiện.

Bây giờ bạn tìm hiểu thêm về hình họa (drafting) và mẫu (model) trang trí, khác nhau những gì?

1. Drafting pattern tượng trưng cho vật liệu trong khi vẽ. Tỉ lệ và định hướng sẽ được cố định trong tờ bản vẽ.

2. Model pattern tượng trưng cho mẫu trang trí thực tế trong mô hình. Ví dụ, mẫu trang trí trần, tường và mái.

Bạn có thể thử chúng trên hai đối tượng khác nhau, thử thay đổi tỉ lệ bản vẽ. Mở sơ đồ 3D view, thử xoay mô hình và thay đổi tỉ lệ bản vẽ. sử dụng mẫu trang trí hiện có, chùng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng tùy chọn mẫu trang trí sau.

Sử dụng mẫu trang trí của AutoCAD.

Trong Revit không có mẫu trang trí mái, vì vậy bạn cóthể nhập mẫu trang trí của AutoCAD vào. Nếu không có mẫu trang trí mái của AutoCAD, bạn có thể vào trang web: http://cadcorner.ca/hatch.phptải những file .pat. Bạn cóthể dùng chương trình Notepad hoặc Wordpad để xem nội dung các file này.

Bây giờ trở lại Revit, trong hộp thoại Fill Pattern, nhấp New. Hộp thoại New pattern xuất hiện, nhấp chọn tùy chọn Custom. Nhập tên mẫu pattern vào khung Name. Sau đó nhấp nút Import bên dưới Custom để chỉ định mẫu trang trí *.pat nhập vào.

Trong hộp thoại Import Fill Pattern nhấp chọnmẫu nền bạn muốn nhập vào.

Bây giờ có thể xem mẫu trang trí của bạn trước. Sau đó điều chỉnh tỉ lệ hiển thị (Import scale), hệ đơn vị (File units are) nếu cần thiết. Nhấp OK đóng các hộp thoại.

Lúc này bạn có thể quan sát mẫu mái trong không gian 3D.

Vấn đề:

Làm cách nào ấn định chiều cao mái bị cắt trong mái 2 tầng?

Giải quyết:

Để tạo mái 2 tầng, trước tiên bạn tạo mái tầng theo kiểu Roof by Footprint.

Sau đó, chuyển sang sơ đồ hình chiếu đứng, tạo thêm mức Level 3 là cao độ bắt đầu của mái tầng 2 (5500).

Truy cập vào hộp thoại Instance Properties. Bên dưới Constraints, chọn Cutoff Level là mức cơsở của mái tầng 1 (Level 2), Cutoff Offset bằng: 1500 - 462.

Kết quả mái tầng 1 bị cắt tại mức Level 3. Tiếp tục tại Level 3, căn cứ theo vết cắt bạn tạo tiếp mái tầng 2.

Vấn đề:

Làm thế nào để thể hiện chính xác tấm phủ mái với profile?

Giải quyết:

1.  Nhấp vào biểu tượng ????> New > Family,

Mở một file mẫu Metric Profile trong hộp thoại New - Select Template File.

Tạo một profile có kích thước và hình dạng sóng khép kín như hình và lưu lại (Familyl ,rfa).

2.  Mở một family mới: Metric structural Framing - Beams and Braces.rft.

3.  Giao diện Family Editor hiển thị. Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới View (all) > Elevations (Elevation 1), nhấp đúp vào Front mở sơ đồ hình chiếu đứng trước.

Nhấp chọn khối đặc hình chữ nhật và nhấn phím Delete.

4.  Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới View (all) > Floor Plans, nhấp đúp vào sàn Ref. Level.

5.  Trên tab Create> Forms > chọn Solid >

Sweep.

Trên tab Sweep > Mode > nhấp chọn Sketch Path để phác thảo đường dẫn.

Vẽ một đường dẫn nằm ngang, dọc theo đường trục trung tâm x-x.

Nhấp Finish Path trên bảng Path, kết thúc phần vẽ đường dẫn.

6.  Chương trình tự động chuyển sang tab Modify Profile để tạo dáng mẫu profile. Trên tab Edit, nhấp Load Profile để tải mẫu Profile vào (Family1). Nhấp chọn Finish Sweept.

Mẫu family được tạo như hình dưới. Thực hiện thao tác lưu family (Family 2) và tải family vào trong một dự án.

7.  Nhấp tab Home > structure > Beam > nhấp chọn Beam System, vẽ đường bao ngoài của mái. Trường hợp mái dốc, bạn hãy thiết lập mặt phẳng làm việc để có thể đặt hệthống thanh dầm lên.

Trong hộp thoại Instance Properties, bên dưới Pattern, chọn kiểu bố trí Layout Rule: Fixed Distance với Fixed Spacing: 1377, Justification: Center, Beam Type: chọn Family2. nhấp OK.

Nhấp Finish Beam System kết thúc vẽ phác.

Kết quả như hình.

Vấn đề:

Làm cách nào thểhiện hệ giàn xà gồ, cầu phong, li tôtrong Revit Architecture?

Giải quyết:

Phần trình bày sau giới thiệu 2 cách vẽ hệ xà gồ, cầu phong, li tô vàmái.

CÁCH 1: Tạo các hệ xà gỗ bên dưới mái ngói.

Trước tiên, vẽ vào vùng vẽ một mái như hình. Nhấp tab Home > Structure > nhấp chọn Beam.

Trên tab Place Beam > Detail > nhấp chọn Load Family. Hộp thoại Load Family xuất hiện.

Trong thư mục Metric Library, theo đường dẫn Structural > Framing > Wood > nhấp chọn file Mjrimbef và nhấp Open.

Bảng Specify Types hiển thị, chọn kiểu gỗ 184x286, nhấp OK.

Trên bảng Element > Element Properties > nhấp chọn Type Properties.

Trong hộp thoại Type Properties, nhấp nút Duplicate.

Nhập vào khung Name tên kiểu gỗ là xà gồ 120 X 100 mm2,nhấp OK.

Trở lại hộp thoại Type Properties, bên dưới Dimensions khai báo lại kích thước b: 120, d: 100.

Tiếp tục nhấp nút Duplicate, khai báo thêm kiểu gỗ:

•   cau phong 60 X 40 mm2.

•   li to 30 X 30 mm2

Sau đó nhấp OK đóng hộp thoại.

Nhấp Modify trên bảng Selection kết thúc việc chọn gỗ tiến hành thiết kế kết cấu.

Nhấp tab Home > Work Plane > nhấp chọn Set Work Plane.

Hộp thoại Work Plane xuất hiện, nhấp chọn cách chỉ định mặt phẳng làm việc mới là Pick a plane, nhấp OK.

Trong vùng vẽ, nhấp chọn một tấm mái làm mặt phẳng làm việc. Trên bảng Work Plane, nhấp chọn Show Work Plane để mặt phẳng hiển thị, nếu nhấp lần nữa mặt phẳng sẽ ẩn.

Nhấp tab Home > structure > Beam > nhấp chọn Beam System.

Chương trình chuyển sang giao diện vẽ phác.

Trên bảng Draw, nhấp Lines > Pick Lines.

Rê trỏ lên trên bể mặt mái và nhấn phím Tab trên bàn phím cho đến khi các cạnh biên của bề mặt sáng lên thì nhấp chọn.

Lưuý đến 2 đường nhỏ song song với một cạnh, đó là dấu hiệu định hướng của hệ thống thanh dầm.

Nếu muốn đổi hướng hệ thống thanh dầm, trên bảng Draw, nhấp Beam Direction > Pich Lines. Sau đó chọn cạnh định hướng.

Trên bảng Element > nhấp Beam System

Properties. Hộp thoại Instance Properties xuất hiện.

Bên dưới Pattern, thiết lập kiểu bố trí Layout Ruler: Fixed Distance, Fixed Spacing: 1300, Justification:

Center, chọn kiểu thanh dầm Beam Type: M_Timber: xa go 120 X 100 mm2. Nhấp OK.

Nhấp Finish Beam System trên bảng Beam System, kết thúc thao tác tạo hệ thống thanh dầm.

Lúc này các thanh xà gồnằm trên mái vì vậy cần phải định lại vị trí. Nhấp chọn một thanh xà gồ, nhấp chuột phải chọn Select All Instances trong trình đơn xổ xuống để chọn tất cả các thanh xà gồ.

Trên bảng Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties. Trong hộp thoại Instance Properties, tại Z-Direction Offset Value nhập giá trị: -280 (bề dày mái + bề dày li tô + bề dày cầu phông: 210 + 30 + 40).

Các thanh xà gồ đã di chuyển xuống dưới bề mặt mái như hình.

Sau đó bạn bố trí cầu phông và li tô cũng tương tự nhưng chỉ khác cách bố trí Fixed Space. Beam style và Z-Direction Offset Value.

Cầu phông

•   Fixed Space: 1000.

•   Beam style: M_Timber: cad phong 60x40mm2.

•   Z-Direction Offset Value: -240

Li tô:

•   Fixed Space: 1000.

•   Beam Style: M_Timber: li to 60 x40mm2

•   Z-Direction Offset Value: -210.

CÁCH 2: Tạo kết cấu mái dốc Sloped Glazing.

Đây là dạng mái giống như Curtain Wall có thể dùng các thanh Million dọc ngang thay thế cho các vì kèo, xà gồ, li tô rất nhanh và dễ dàng.

Vẽ một mái dốc như hình.

Sau đó nhấp chọn mái và nhấp vào khung cuộn Change Element Type chọn kiểu mái Sloped Glazing.

Nhấp tiếp vào biểu tượng Element Properties bên phải để khai báo các thanh dọc và ngang. Trong hộp thoại Instance Properties, nhấp Edit Type. Hộp thoại Type Properties xuất hiện.

Grid 1 và grid 2 chính là nơi thiết lập các thanh cầu phông, li tô (Grid 1 sẽ tạo các thanh Mullion dọc, grid 2 tạo các thanh Mullion ngang). Để tạo nhiều lớp, bạn phải tạo nhiều tấm sloped glazing có cao độ khác nhau. Trong mỗi sloped glazing sẽ khai báo một kiểu mullion khác.

Sau khi tạo xong cầu phông và li tô, tạo thêm tấm sloped glazing khác có cácmullion dạng tole hay ngói.

•   Tấm sloped glazing – cầu phông.

Bên dưới Construction, tại Curtain Panel chọn Empty System Panel: Empty.

Bên dưới Grid 1 Pattern, chọn kiểu bố trí các thanh Layout theo kiểu khoảng cách: Fixed Distance. Khoảng cách giữa các thanh Spacing: 1500.

Bên dưới Grid 1 Mullions, chọn kiểu thanh cầu phông Interior Type: Rectangular Mullion: 50 x15. Nhấp OK đóng thoại.

Trở về hộp thoại Instance Properties, bên dưới Grid 1 Pattern chọn canh đều Justification tại Center.

Giàn cầu phông được tạo như hình trang bên.

• Tiếp tục tạo tấm sloped glazing thứ hai.

Nhấp chọn tấm sloped glazing đầu tiên. Trên bảng Clipboard, nhấp Copy.

Nhấp tiếp vào Paste Aligned > Same

Place.

Bảng cảnh báo Warning xuất hiện ở góc phải dưới. Nhấp nút Close đóng lại.

Nhấp biểu tượng Element Properties trên bảng Element. Hộp thoại Instance Properties xuất hiện. Nhấp nút Edit Type truy cập vào hộp thoại Type Properties.

Nhấp nút Duplicate, hộp thoại Name xuất hiện.

Nhập vào khung Name tên tấm là Sloped Glazing 2, nhấp OK.

Trở lại hộp thoại Type Properties.

Bên dưới Grid 1 Pattern, chọn Layout là None.

Bên dưới Grid 2 Pattern, chọn kiểu bố trí các thanh li tô Layout theo kiểu khoảng cách: Minimum Distance. Với khoảng cách giữa các thanh Spacing: 500.

Bên dưới Grid 1 Mullions, chọn Interior Type: None.

Bên dưới Grid 2 Mullions, chọn kiểu thanh li tô Interior Type: Rectangular Mullion: 30mm Square. Nhấp OK đóng thoại.

Hộp thoại cảnh báo Revit xuất hiện. Nhấp nút Delete Gridiine xóa các đường lưới.

Trở về hộp thoại Instance Properties, bên dưới Constraints, nhập giá trị Base Offset From Level: 104. Nhấp OK.

Các thanh li tô đã được tạo trên tấm sloped glazing thứ hai.

•   Tiếp tục tạo tấm sloped glazing thứ ba.

Nhấp chọn tấm sloped glazing đầu tiên, thực hiện thao tác sao chép. Sau đó truy cập vào hộp thoại Type Properties, nhấp nút Duplicate.

Trong hộp thoại Name, nhập vào khung Name tên tấm là Sloped Glazing 3, nhấp OK.

Trở lại hộp thoại Type Properties.

•   Bên dưới Grid 1 Pattern, chọn Layout là Fixed Distance. Với khoảng cách giữa các thanh Spacing: 1500.

•   Bên dưới Grid 2 Pattern, chọn Layout là None.

•   Bên dưới Grid 1 Mullions, chọn kiểu thanh Interior Type: Circular Mullion: 25mm Radius.

•   Bên dưới Grid 2 Mullions, chọn Interior Type: None.

•   Nhấp OK đóng thoại.

Trở về hộp thoại Instance Properties, bên dưới Constraints, nhập giá trị Base Offset From Level: 104.

Nhấp OK đóng các hộp thoại. Tấm Sloped Glazing thứ 3 đã được tạo.

Nhấp vào biểu tượng ????> New > Family Mở một file mẫu Metric Profile trong hộp thoại New - Select Template File.

Tạo một profile có kích thước và hình dạng sóng khép kín như hình và lưu lại (Family3.rfa). Nhấp Load into Project trên bảng Family Editor để tải family này vào dự án

Trở về dự án, trong vùng vẽ, nhấp chọn một thanh Circular Mullion: 25mm Radius.

Nhấp chuột phải chọn Select All Instance trong trình đơn xổ xuống để chọn tất cả các thanh.

Trên bảng Element, nhấp Element Properties > Type Properties.

Trong hộp thoại Type Properties, bên dưới Construction, chọn Profile là Family 3. nhấp OK đóng hộp thoại.

Trở lại vùng vẽ, nhấp chọn tấm Sloped Glazing 3 và truy cập vào hộp thoại Instance Propeiỉies điều chỉnh mức Base Offset From Level: 255.

Nhấp OK đóng hộp thoại, bạn sẽ có tấm mái tôn ở trên các thanh li tô như hình.

Vấn đề:

Làm cách nào để tạo đường gân mái ngói.

Giải quyết:

Trong Revit Architecture, bạn có thể sử dụng Template new family để tạo các đường gờ trên nóc mái và cạnh biên. Fascia dùng để tạo những gờ nổi bên cạnh thành mái, như hình dưới:

Các bước thực hiện như sau:

1.  Tạo dạng ngói úp:

Nhấp vào chọn New > Family > hộp thoại New Family - Select Template File xuất hiện.

Trong hộp thoại New Family. . . tìm đến thư mục InMetTempl của chương trình, nhấp chọn file mẫu Metric Generic Model và nhấp Open

Trong trình duyệt Project Browser > View (all) > Elevations > nhấp đúp vào Left, mởsơ đồ hình chiều trái.

Trên tab Home > Form > chọn Blend (Solid Blend).

Hộp thoại Work Plane xuất hiệnbên dưới Specify a new Work Plane chọn mặt phẳng làm việc là Reference Plane: Center (Left/Right) sau đó nhấp OK.

Trước tiên, dùng công cụ Start-End-Radius Arc vẽ biên dạng Base của khối đặc, như hình dưới:

Sau đó, nhấp Edit Top trên bảng Mode để chuyển sang vẽ biên dạng phần Top của khối đặc. Dựa trên biên dạng của phần Base, bạn dùng công cụ Pick trên bảng Draw vẽ biên dạng Top như hình dưới:

Trên bảng Properties, bên dưới Constraints, thiết lập khoảng cách giữa Top và Base chính bằng chiều dài của miếng ngói, đó là các thông số Second End và First End.

Nhấp Finish Edit Mode trên bảng Mode để kết thúc vẽ phác.

Trong trình duyệt Project Browser > View (all) > Floor Plans > nhấp đúp vào Ref.Level, mởsơ đồ phẳng.

Sau đó sử dụng công cụ Reference Plane trên tab Home > Datum > vẽ 2 mặt phẳng tham chiếu Left và Right tại 2 đầu Base và Top.

Phối hợp với công cụ Align để ràng buộc 2 đầu Base và Top với 2 mặt phẳng tham chiếu đó.

Trong cửa sổ Properties, bên dưới Materials and Finishes, nhấp vào bên phải trên dòng Material để mở hộp thoại Materials khai báo vật liệu cho ngói úp.

Xong nhấp nút 3D trên thanh Quick Access để chuyển sang chế độ 3D quan sát.

Trên thanh View Control, chọn chế độ Shaded with Edges để có thểquan sát chi tiết rõ nét.

Sau đó, tiến hành thao tác lưu family với định dạng: ngoi up noc.rfa.

2.  Tạo dãy ngói úp.

Nhấp vào ????chọn New > Family > hộp thoại New Family - Select Template File xuất hiện.

Trong hộp thoại New Family, tìm đến thư mục InMetTempl của chương trình, nhấp chọn file mẫu Metric Detail Component line based và nhấp Open.

Nhấp tab Insert > Load from Library > nhấp chọn Load Family. Hộp thoại Load Family xuất hiện.

Tìm đến thư mục lưu dữ liệu, nhấp chọn file ngoi up noc.rfa đã tạo sau đó nhấp Open

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Families > Generic Models > ngoi up noc > nhấp chọn ngoi up noc kéo thả vào trong vùng vẽ. Chi tiết bám theo con trỏ, nhấp đặt ở bên phải mặt phẳng đứng như hình dưới.

Sử dụng công cụ Align canh thẳng hàng mặt base với mặt phẳng đứng và khóa liên kết và đường tâm với mặt phẳng ngang.

Nhấp chọn chi tiết. Trên tab Modify/Generic Models > Modify > chọnCopy.

Trên tab Modify/Generic Models > Modify > chọn Array (AR).

Trên thanh Options, chọn kiểu sao chép mảng kiểu đường thẳng Linear.

Trong vùng vẽ, định khoảng cách đặt chi tiết sao chép.

Nhập vào ô số sao chép là 8 và nhấp phím Enter. Kết quả 7 chi tiết sao chép được tạo thêm.

Nhấp chọn đường liên kết mảng.

Trên thanh Options, nhấp vào khung Label chọn

Trong hộp thoại Parameter Properties, bên dưới Parameter Type chọn Family parameter, khai báo tham số so_Tile kiểu Instance và Type of Parameter: Length, Group parameter under: Constraints, nhấp OK.

Trên tab Modify > Properties > chọn Family Types.

Hộp thoại Family Types xuất hiện.

Tại cột Formula, nhập vào công thức định số ngói úp theo chiều dài:

= Length/250

Sau đó, nhấp nút Add bên dưới Parameters khai báo thêm tham số vật liệu: Tile_Material trong hộp thoại Parameter Properties.

Trở về hộp thoại Family Types, tại cột Value, nhấp vào bên phải để mở hộp thoại Materials khai báo vật liệu.

Nhấp tiếp vào nút New bên dưới Family Types, nhập tên kiểu family vào khung Name của hộp thoại Name: Tile_ngoiup.

Xong nhấp OK đóng các hộp thoại.

Sau đó, thực hiện thao tác tải family vào dự án.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Families > Generic Models > Family1-ngoi > nhấp chọn Tile_ngoi up kéo thả vào trong vùng vẽ.

Trước khi vẽ chi tiết dọc Tile_ngoi up theo mép cạnh mái hoặc đường gân trên nóc mái bạn cần xác định vẽ chi tiết lên bề mặt nào.

Nếu cần thay đổi bề mặt hoặc mặt phẳng làm việc, bạn vào bảng Placement > Placement chọn Place on Face hoặc Place on Work Plane để chi tiết được đặt đúng vị trí như hình.

Để tạo gờ nổi trên thành cạnh mái, bạn có thể dùng công cụ Fascia trên tab Home > Build > Roof. Khi đặt Fascia lên thành cạnh mái, cần lưu ý cặp mũi tên 2 chiều để đổi hướng hoặc lật tấm Fascia lên trên như hình:

Ngoài ra, bạn có thể tạo family tại chỗ Model In-place để tạo nhanh các thanh giằng đỡ mái với các kiểu dáng tùy ý.

Nguồn: Nhóm STK
Tao mai trong revit rooft in revit tao mai tole trong revit revit architech hoc revit