Khởi tạo dự án Revit structure

Thứ sáu , 28/11/2014, 15:52 GMT+7
     

Với chương trình Revit Structure, thông thường các dự án bắt đầu từ những kiến trúc cơ sở. Có 2 cách để thực hiện điều này.

Nhập file DWG.

Khởi tạo dự án với chương trình Revit structure 2010 bằng cách: Nhập và liên kết với một bản vẽ kiến trúc 2D (định dạng DWG), sau đó, bản vẽ nhập vào được sử dụng như một tham chiếu để tạo kết cấu. Trong bài tập 2, bạn sẽ tìm hiểu những vấn đề sau:

• Mở một dự án Revit structure mới, chọn file mẫu và nhập file DWG.

• Bổ sung những mức mới vào dự án.

• Đặt thêm đường lưới dọc và ngang làm những đường tham chiếu cho bản vẽ nhập vào.

Nhập và liên kết một file DWG.

Trong bài tập này, bạn thực hiện nhập và liên kết một bản vẽ kiến trúc 2D (định dạng .DWG) để sử dụng như một lớp nền khi tạo mô hình kết cấu.

Mở một dự án mới. Nhấp ???? > New > Project. Hộp thoại New Project xuất hiện.

Trong hộp thoại, bên dưới Template file, nhấp nút Browse.

Bên trái hộp thoại Choose Template, nhấp vào thư mục Metric Templates.

Bên phải hộp thoại, mở thư mục Metric Templates, nhấp chọn file mẫu Structural Analysis- DefaultMetric.rvt sau đó nhấp Open.

Trở về hộp thoại New Project, bên dưới Create new, nhấp chọn Project, và nhấp OK. Giao diện thiết kế kết cấu dự án Projectl hiểnthị.

Nhập/liên kết (Impopt/Link) một file DWG.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Views (all) > structural Plans >nhấp đúp vào Level 2.

Level 2 hiển thị tô đậm bởi vì sơ đồ quan sátở mức này đang được hiển thị trong vùng vẽ.

Nhấp chọn tab Insert > Link > Link CAD. Hộp thoại Link CAD Formats xuất hiện:

• Trong ô bên trái của hộp thoại Import/Link, nhấp vào thư mục Training Files và ôbên phải hộp thoại, mở thư mục Metric nhấp chọn file TechnicaLSchool- current_m.dwg (hoặc chọn file này trên đĩa CD kèm theo sách).

• Nhấp chọn tùy chọn Current view only.

• Bên dưới Colors, chọn Black and White.

• Positioning: Chọn Auto - Center to Center.

• Nhấp Open.

Nhấn tổ hợp phím ZF (Zoom to Fit) để file DWG nhập vào hiển thị hoàn toàn trong vùng vẽ.

Định lại vị trí ký hiệu hình chiếu. Nhấp chọn ký hiệu hình chiếu hướng Bắc như hình:

Nhấp và kéo ký hiệu đếnđặt tại vị trí phía trên các lưới như hình.

Thao tác tương tự, định lại vị trí các ký hiệu hình chiếu hiện hành.

Đặt thêm những mức mới.

Trước khi thực hiện những thao tác tiếp theo, bạn cần lưu file vào trong thư mục của riêng mình.

Nhấp ???? > Save As > Project. Hộp thoại Save As xuất hiện, nhấp vàokhungSave in chọn thư mục lưu file. Nhấp vào khung File name, nhập tên file RST_01 với định dạng là: .rvt. Nhấp nút Save.

Hiệu chỉnh những mức hiện có.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Elevations (Building Elevations) và nhấp đúp vào North, mở sơ đồ hình chiếu ở hướng Bắc.

Nhấp vào tên mức hình chiếu Level 1, và nhập tên mới là: 01 - vao và nhấn Enter.

Trong hộp thoại Revit, nhấp Yes để đổi tên tương ứng với tầm nhìn.

Hiệu chỉnh mức Level 2. Nhấp vào tên mức hình chiếu Level 2, nhập vào tên mới là 02 - san và nhấn Enter.

Trong hộp thoại Revit, nhấp Yes để đổi tên tương ứng với tầm nhìn.

Nhấp vào giá trị cao độ của hình chiếu 02 - san, nhập cao độ của mức này là 3800, và nhấn Enter

Tạo 2 mức mới. Nhấp vào tab Home > Datum> Level. Trên panoDraw > nhấp chọn Pick Lines.

Trên thanh Options, nhập giá trị Offset: 3800.

Trong vùng vẽ, rê trỏ đến gần đường tham chiếu 02 - san; khi thấy đường nét đứt xuất hiện ở bên trên, nhấp chuột tạo Level 3.

Sử dụng cách thức trên bạn tạo tiếp mức Level 4 với Offset: 3800.

Trên panô Selection, nhấp chọn

Modify.

Nhấp vào tên mức hình chiếu Level 3, nhập tên mức: 03 - san và nhấn Enter. Hộp thoại Revit xuất hiện, nhấp Yes đổitên mức.

Nhấp vào tên mức hình chiếu Level 4, nhập tên mức: mai và nhấn Enter. Hộp thoại Revit xuất hiện, nhấp Yes chấp nhận đổi tên.

Đặt đường lưới cột.

Để tạo đường lưới dọc và ngang, bạn sẽ sử dụng bản vẽ nhập vào làm cơ sở. Trong trình duyệt Project Browser, mởrộng Views (all) > Structural Plans > nhấp đúp vào 02 - san.

Nhấn tổ hợp ZF (Zoom to Fit) để mô hình hiển thị hoàn toàn trong vùng vẽ. Nhấp tab Home, trên panô Datum nhấp chọn Grid.

Trên panô Draw, nhấp chọn Pick Lines.

Nhấp chọn đường lưới nằm ngang đầu tiên. Đường lưới đó sẽ sáng lên và giá trị 1 trong vòng tròn đặt ở đầu đường lưới.

Nhấp chọn vòng tròn đặt ở đầu đường lưới, nhập vào chữ A và nhấnEnter.

Những đường lưới ngang kế tiếp bên dưới hiển thị nhãn theo thứtự ABC. Đường lưới cuối cùng mang nhãn J. Trên bảng Selection, nhấp chọn Modify.

Đường lưới dứng.

Nhấn phím tắt ZF (Zoom to Fit). Trên bảng Datum nhấp chọn Grid.

Trên bảng Draw nhấp chọn Pick Lines.

Phóng lớn khu vực góc phía Tây Nam của sơ đồsàn. Nhấp chọn đường lưới đứng đầu tiên. Đường lưới sẽ sáng lên vàtên đường lưới là K hiển thị bên trong vòng tròn đầu đường lưới.

Nhấp vào giá trị bên trong của vòng tròn đầu đường lưới, nhập.1 và nhấn Enter.

Nhấp chọn đường lưới đứng thứ hai. Thay đổi sự sắp xếp theo mẫu tự sang số. Nhấp chọn giá trị bên trong vòng tròn đầu đường lưới, nhập 1.1 và nhấn Enter.

Nhấp chọn đường lưới đứng bên phải của đường lưới 1.1. Nhấp chọn giá trị bên trong vòng tròn đầu đường lưới, nhập 2 và nhấn Enter.

Tiếp tục chọn những đường lưới đứng còn lại đổi tên. Đường lưới sau cùng mang nhãn số 10.

Trên bảng Selection, nhấp chọn Modify.

Thay đổi sự hiến thị của bản vẽ.

Nhấn phím tắt ZF (Zoom to Fit) để bản vẽ hiển thị hoàn toàn trong vùng vẽ.

Nhấp chọn tab View > Graphics > Visibility/Graphics.

Hộp thoại Visibility/Graphic Overrides xuất hiện. Nhấp chọn tab Imported Categories. Bên dưới Halftone, chọn file TechnicaLschool- current_m.dwg. Nhấp Apply và nhấp OK

Ảnh bán sắc của bản vẽ nhập vào được sử dụng như một hình nền khi đặt thêm những phần tử kết cấu.

Nhập một file Revit Architecture.

Trong phần này, bạn sẽ bắt đầu dự án trong Revit Structure 2010, bằng cách nhập và liên kết với một dự án kiến trúc hiện tại đã tạo trong Revit Architecture.

• Mở một dự án Revit structure mới và chọn một file mẫu.

• Nhập và liên kết với file Revit Architecture.

• Sao chép đường lưới hiện tại và những mức từ file đã nhập vào dự án mới đang sử dụng sao chép nét đặc trưng.

• Chọn những sơ đồquan sát kết cấu.

Liên kết một file Revit Architecture

Mở một dự án mới. Nhấp ???? > New > Project.

Hộp thoại New Project xuất hiện, bên dưới Template File, nhấp chọn Browse.

Trong hộp thoại Choose Template, mở thư mục Metric Templates nhấp chọn file Structural Anaiysis- DefaultMetric.rte, sau đó nhấp Open.

Trở về hộp thoại New Project, bên dưới Create new, chọn Project và nhấp OK.

Liên kết một file Revit Architecture.

Nhấp chọn tab Insert > Link > Link Revit.

Trong hộp thoại Import/Link RVT:

• Trong ô bên trái của hộp thoại, nhấp chọn thư mục thực hành Training Files.

• Nhấp chọn file Technical_School-current_m.rvt trong thư mục Metric.

• Nhấp vào khung cuộn Positioning, chọn Auto - Origin to Origin.

• Nhấp Open.

Những đường nét chính bên ngoài, lưới cột, lối đi cầu thang và một số tường cơsở bên trong hiển thị trên sơ đồ quan sát.

Trong trình duyệt Project Browser,

Level 2 đang được chọn hiển thị nên tô nétđậm. Đây là sơ đồquan sát đang ở chế độtác động trong vùng vẽ.

Trong vùng vẽ, nhấp chọn file liênkết.

Trên tab Modify RVT Links > Modify > nhấp chọn Pin để chốt bản vẽ.

Một bản vẽ đã thể di chuyển trong vùng vẽRevit ­structure.

Thiết lập tùy chọn Copy/Monitor.

Nhấp chọn tab Collaborate > Coordinate > Copy/Monitor > Select Link.

Nhấp chọn bản vẽ Revit đã nhập vào.

Trên bảng Tools, nhấp chọn Options.

Hộp thoại Copy/Monitor Options xuất hiện. Những phần tử được phân chia thành 5 nhóm (Levels. Grids. Columns. Walls, và Floors).

Trên mỗi tab có danh sách kiểu gốc Original Type dành cho file Revit Architecture và danh sách kiểu mới New Type tương ứng với những phần tử có thể có trong mẫu đã chọn. Mỗi tab cung cấp những tham số biến đổi cho phép bạn thiết lập những phần tử riêng. Ngoài ra, bạn có thể loại trừ những kiểu phần tử mà bạn không muốn sao chép. Nhấp OK.

Sao chép lưới.

Trên bảng Tools, nhấpchọn Copy

Trên thanh Options nhấp chọn Multiple.

Nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn mỗi đường lưới trên file Architecture.

Sau khi chọn tất cả các đường lưới, trên thanh Options, nhấp chọn Finish.

Chú ý: Nếu bạn được nhắc nhở rằng những kiểu phần tử đã thoát khỏi dự án và kiểu từ dự án mới sẽ được sử dụng, nhấp OK.

Chú ý: Bỏ qua lời cảnh báo của Revit cho biết kiểu đã tải đã được đổi tên.

Ký hiệu sao chép copy/monitor hiển thị, cho biết mối quan hệ với phần từ gốc.

Sao chép mức (levels).

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Elevations (Building Elevation), nhấp đúp vào East.

Nhấp chọn bảng Tools > Copy.

Trên thanh Options, nhấp chọn Multiple.

Nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn các mức trên file Revit Architecture.

Sau đó, trên thanh Options, nhấp chọn Finish.

Chú ý: Nếu bạn được nhắc nhở rằng, những kiểu phần tử đã thoát khỏi dự án và kiểu từ dự án mới sẽ được sử dụng, nhấp OK.

Chú ý: Bỏ qua lời cảnh báo của Revit cho biết kiểu đã tải đã được đổi tên.

Ký hiệu sao chép copy/monitor hiển thị, cho biết mối quan hệ với phần từ gốc. Trên bảng Copy/Monitor, nhấp chọn Finish.

Tạo những sơ dồ quan sát kết cấu mới.

Trên tab View, nhấp chọn Create > Plan Views > structural Plan.

Hộp thoại New Plan xuất hiện. Bên dưới Floor Plan Views, nhấp chọn 01-Entry Level và nhấn giữ phím Shift nhấp chọn Roof. Nhấp OK.

Chú ý: Những sơ đồquan sát kết cấu hiển thị trên trình duyệt Project browser.

Xóa những mức mặc định.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Elevations (Building Elevation), nhấp đúp vào East.

Phóng lớn vùng tâm của sơ đồ quan sát.

Nhấp chọn Level 1, nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn Level 2. Nhấn phím Delete.

Lưuý: Bạn bỏ qua lời cảnh báo về những mức Levels 1 và 2 sẽ bị xóa trong những sơ đồ quan sát. Nhấp OK.

Nhấp biểu tượng ???? > Save As > Project, hộp thoại Save As hiển thị.

Trong khung Look in chọn thư mục lưu, nhập vào khung Name tên dự án lưu: Project 1 với định dạng mặc định: .rvt. Nhấp Save.

Nguồn: Nhóm STK
Revit structure hoc revit structure hoc revit khoa hoc revit hoc revit structure online