Kết cấu cột trong revit structure

Thứ sáu , 28/11/2014, 16:15 GMT+7
     

• Đặt cột bê tông vào mức Level 2 của kết cấu.

• Đặt cột thép tại lối đi vào.

• Kiểm tra lại kích thước tham chiếu để tất cả các cột canhthẳng hàng với mức tiếp nhận của kết cấu.

Trên thanh Quick Access,nhấp Open. Hộp thoại Open xuất hiện.

Ở bên trái hộp thoại, nhấp vào thư mục đã lưu file bài tập trước, nhấp chọn file Project.rvt và nhấp Open.

Mởsơ đồ kết cấu.

Trong trình duyệt Project Browser, chọn Views (all) > Structural Plans > nhấp đúp vào 02- Floor, mở sơ đồ sàn tầng 1.

Nhấp chọn tab View > Graphics > Visibility/Graphics (hoặc nhấn phím tắt vv). Hộp thoại Visibility/Graphic Overrides xuất hiện.

Trên tab Revit Links, bên dưới Visibility, nhấp xóa dấu chọn file Technical_School-current_m.rvt. Nhấp Apply và sau đó nhấp OK.

File liên kết Technical_School-current_m.rvt không còn hiểnthịtrên sơđồ nữa.

Nhấp tab Home, trên panô Datum nhấp chọn Grid.

Trên panô Draw, nhấp chọn Pick Lines

Rẽ trỏ đến đường Grid c, khi thấy đường nét đứt màu xanh xuất hiện ởphía trên, nhấp chuột tạo đường lưới cách đường lưới c một khoảng: 1700.

Nhấp chọn Modify. Điều chỉnh lại độ dài đường lưới và nhấp vào vòng tròn đầu đường lưới nhập vào tên đường lưới: B1.

Thao tác tương tự,bạn tạo thêm các đường lưới sau:

• Đường lưới D1 cách đường lưới E một khoảng: 1820.

• Đường lưới0.75 cách đường lưới 1 một khoảng: 1600.

• Đuờrg lưới 0.5 cáchđường lưới 0.75 một khoảng: 4600.

Đặt cột bê tông vào những điểm giao nhau của đường lưới.

Nhấp chọn tab Home > Structure > Column.

Trên bảng Element nhấp chọn > Change Element Type > tìm chọn kiểu M_Concrete-Round- Column: 450mm nhưng không có.

Nhấp vào biểu tượngElement Properties bên trái, hộp thoại Instance Properties xuất hiện.

Nhấp vào nút Load để tải vào dự án kiểu cột cần thiết lập.

Hộp thoại Open xuất hiện, ở cột bên trái nhấp vào thư mụcMetric Library. Trong khung Look in, nhấp đúp vào thư mục Structural > Columnrs > Concrete. Nhấp chọn kiểu cột M_Concrete-Round-Column: 450mm và nhấp Open.

Trở về hộp thoại Instance Properties, trong khung Family kiểu cột M_Concrete-Round-Column đã hiển thị, nhấp vào khung Type chọn kiểu 450 mm, nhấp OK đóng hộp thoại.

Nhấp chọn bảng Multiple > On Grids.

Lưu ý: Khi sử đung công cụ On Grids để đặt cột, RevitStructure tự động đặt cột tại mức hiện hànn.

Vẽ vùng chọnbao các đường lưới bằng cách: Trước tiên nhấp trỏ tại góc trái phía trên củabản vẽ, sau đó kéo xuống góc phải dưới nhấp chuột.

Những đường lưới sẽ sáng lên khi chúng được chọn.

Nhấp chọn bảng Multiple Selection > Finish Selection.

Những cột bê tông được đặt tại điểm giao nhau của mỗi đường lưới. Nhấn phím Esc.

Kiểm tra lại mức chân cột.

Kiểm tra mức chân cột của tất cả các cột bắt đầu từ mức 01 - Entry Level của kết cấu. Nhấp phải vào cột tại vị trí lưới A-1, và chọn lệnh Select All Instances trong trình đơn xổ xuống.

Tất cả các cột được chọn.

Nhấp chọn bảng Element > Element Properties > Instance Properties.

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện. Bên dưới Constraints, tại Base Level, chọn 01 - Entry Level. Tại Base Offset, nhập 0 mm.

Nhấp OK.

Xóa những cột bên ngoài sàn vẽ mở pộng.

Trong khi đặt cột, một sốcột được đặt tại những vị trí đường lưới nằm bên ngoài sàn của bản vẽ kiến trúc và cần được xóa.

Phóng lớn vị trí những cột trên đường lưới c, vẽ một vùng chọn từ đường lưới số 4 đến số 6. Nhấn phím Ctrl nhấp 2 cột tại cầu thang hướng Đông Bắc. Những cột được chọn sẽ sáng lên. Nhấn phím Delete.

Vẽ một vùng chọn các cột trên đường lưới số 4 từ đường lưới D đến đường lưới G. Nhấn phím Delete.

Vẽ một vùng chọn các cột trên đường lưới H, từ đường có số 4 đến số 10. Nhấn phím Ctrl nhấp 2 cộttại cầu thang hướng đông nam. Nhấn phím Delete.

Trong trình duyệt Project Browser, nhấp chọn 3D Views > 3D.

Thay đổi nét vẽ thể hiện sơđồ trong 3D.

Nhấp chọn tab View > Graphics > Visibility/Graphics. Hộp thoại Visibility/ Graphic Overrides xuất hiện.

Nhấp chọn tab Revit Links. Bên dưới Visibility, xóa dấu chọn Technical_School-current_m.rvt. Nhấp Apply, và sau đó nhấc OK

Trên thanh View Control, nhấp chọn Model Graphic Style: Shading w/Edges.

Xem mô hình phân tích cột bê tông.

Cũng như cách tạo mô hình trong Revit Structure, sự tượng trưng đơn giản hoá 3D cho mỗi phần tử được tạo tự động. Sự quan sát đơn giản hóa này dẫn đường đến mô hình phân tích. Mỗi phần tử được vẽ với màu sắc khác nhau giúp cho việc nhận xét rõ ràng những thuộc tính phân tích. Ví dụ như là cột hiển thị đường màu xanh.

Bạn có thể xuất mô hình phân tích sang thiết kế phân tích.

Trên thanh View Control, nhấp chọn Model Graphic style: Wireframe.

Phóng lớn một cột trong số những cột để nhìn thấy đường màu xanh tượng trưng cho mô hình phân tích.

Đặt Cột thép.

Đặt cột vào những điểm giao nhau giữa các đường lưới.

Trong trình duyệt Project Browser, chọn Views (all) > structural Plans > nhấp đúpvào 02- Floor.

Nhấn tổ hợp phím ZF (Zoom to Fit). Sau đó phóng lớn lối vào của kết cấu.

Nhấp chọn các cột tại điểm lưới giao nhau B.1 / .5, B.1 / .75 và C/ .75.

Trên bảng Element, nhấp vào khung cuộn Change Element Type > chọn UC_Universal Column-Column : 356x368x129UC.

Ba cột đã chọn sẽ chuyển sang kiểu cột đã chọn.

Trên bảng Selection, nhấp chọn Modify.

Phóng lớn vùng bên dưới của lối đi vào của kết cấu. Thao tác tương tự bước trên, nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn các cột tại điểm giao nhau giữa các đường lưới E, D.1, .5, và .75.

Trên bảng Element, nhấp vào khung cuộn Change Element Type> chọn kiểu cột UC_Universal Column-Column : 356x368x129UC tahy thế kiểu trước,như hình.

Thiết lập mức nền móng cột.

Mức nền móng của tất cả các cột được bắt đầu từmức nhập vào của kết cấu.

Nhập chuột phải vào cột tại điểm giao nhau của đường lưới E / .5, và chọn lệnh Select All Instances trong trình đơn xổ xuống.

Tất cả những cột thép đượcchọn.

Trên bảng Element nhấp vào biểu tượng Element Properties, hộp thoại Instance Properties xuất hiện. Bên dưới Constraints, tại Base Level, chọn 01 - Entry Level. Tại Base Offset, nhập 0 mm.

Nhấp OK.

Nhấn phím Esc

Trong trình duyệt Project Browser, nhấp chọn 3D Views > 3D. Quan sát cột trong không gian 3 chiều. Phóng lớn vị trí đặt những cột thép.

Trên thanh View Control, nhấp chọn Model Graphic Style: Wireframe.

Phóng lớn một trong số những cột thép sẽ thấy đường màu xanh tượng trưng của mô hình phân tích.

Đặt tường kết cấu.

Trong phần thực hành này, bạn sẽ đặt tường kết cấu vào lối đi cầu thang ở góc Đông Bắc và Đông Nam của kết cấu.

• Đặt tường bê tông 300mm concrete wall vào bề mặt ngoàicủa cả hai lối cấu thang.

• Đặt một tường bê tông 200mm vào bề mặt bên trong của cả hai lối cầu thang.

Trong trình duyệt Project Browser, chọn Views (all) > Structural Plans > nhấp đúp vào 02- Floor, mở sơ đồ sàn tầng 1.

Nhấp chọn tab View > Graphics > Visibility/Graphics. Hộp thoại Visibility/ Graphic Overrides xuất hiện.

Trên tab Revit Links, bên dưới Visibility, nhấp chọn fileTechnical_School-current_m.rvt, nhấp chọn tùy chọn Halftone (file liên kếthiển thị ở chế độ bán sắc), nhấp vào ô By Host View để thiết lập thuộc tính hiển thị.

Hộp thoại Revit Links Display Settings hiển thị. Trên tab Basics, nhấp chọn tùy chọn By linked view và chọn Linked view: Floor Plan: 02 - Floor. Lần lượt nhấp OK đóng các hộp thoại.

Bản vẽ kiến trúc nhập vào đã hiển thị. Trong vùng vẽ, bạn sẽ sử dụng bản vẽ này làm cơ sở để đặt tường.

Phóng lớn lối cầu thang ở góc Đông Bắc của bản vẽ kiến trúc. Nhấp chọn tab Home > structure > Wall,

Trên bảng Element, nhấp chọn Change Element Type > Basic Wall: Exterior - 300mm Concrete.

Trên bảng Draw, nhấp chọn Pick Lines.

Trên thanh Options, tại Location Line nhấp chọn Finish Face: Exterior.

Sử dụng bản vẽ kiến trúc làm cơ sở, rê trỏ đến bề mặt ngoài của tường lối cầu thang, nhấp chuột. Đường chấm màu xanh là đường tâm của tường kết cấu.

Tường kết cấu thứ nhất thứ đã được đặt. Kế tiếp mở rộng tường.

Nhấp kéo điểm chấm xanh (Drag Wall End) trên tường kết cấu tại vị trí như hình đến điểm cuối hướng Bắc của cầu thang như hình dưới. Nhấn phím Esc.

Đặt tường kết cấu bằng công cụ Draw. Nhấp chọn tab Home > Structure >Wall.

Trên bảng Element, nhấp vào Change Element Type, chọn kiểu tường Basic Wall : Generic - 200mm.

Trên bảng Draw, nhấp chọn Line.

Trên thanh Options tại Location Line nhấp chọn Finish Face: Exterior.

Sử dụng bản vẽ kiến trúcnhư một sự trợ giúp, nhấp vào bề mặt ngoài của tường đặt điểm bắtđầu của tường, như hình bên trái phía dưới:

Kéo rê trỏ đến cạnh đáy của lốicầu thang và nhấp đặt tường thứ hai, như hình bên phải phía dưới:

Nhấn phím Esc.

Tương tự đặt 2 tường kết cấu xung quanh lối cầu thang hướng Đông Nam, như hình.

Kiểm tra ràng buộc tường cơ sở.

Nhấp phải vào tường bên ngoài của lối cầu thang hướng Đông Bắc và chọn lệnh Select All Instances trong trình đơn xổ xuống.

Trên bảng Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties.

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện:

• Bên dưới Constraints, tại Base Level, nhấp chọn 01 - Entry Leve

• Base Offset, nhập giá trị: 0mm.

Nhấp OK.

Tương tự, kiểm tra giá trị tham chiếu của những tường bên trong tại cả hai lối cầu thang.

Xem tường kết cấu trong không gian 3 chiều.

Trong trình duyệt Project Browser, nhấp chọn 3D Views > 3D. Quan sát cột trong không gian 3 chiều.

Trên thanh View Control, nhấp chọn Model Graphic style: Shading with/Edges (tô bóng có cạnh).

Phóng lớn những tường kết cấu được bổ sung vào góc Đông Bắc và Đông Nam của bản vẽ kiến trúc.

Xem mô hình phân tích tường.

Trong Revit Structure, hình tượng 3D đơn giản của mỗi phần tử được tạo tự động. Mỗi phần tử được vẽ với một màu khác nhau để giúp đỡ cho việc nhận diện thuộc tính phân tích đặc trưng. Ví dụ, những tường cũng hiển thị đường màu xanh. Bạn có thể xuất mô hình phân tích sang ứng dụng thiết kế và phân tích.

Phóng lớn một trong những tường đã tạo có thể thấy đường màu xanh lá tượng trưng cho mô hình phân tích.

Đặt những thanh xà kết cấu.

Revit Structure chỉ định thuộc tính xây dựng của một thanh xà một cách tự động dựa trên những phần tử kết cấu chống đỡ thanh xà. Kết cấu sử dụng có thể được thay đổi trước hoặc sau khi đặt thanh xà. Trong phần này bạn sẽ thực hiện các bước sau:

• Đặt thanh xà bê tông và tạo một thanh dầm kích thước mới.

• Đặt những thanh xà thép tại lối ra vào và thiết lập thanh xà rìa xiên cho phù hợp với tấm sẽ được bổ sung sau.

Đặt thanh xà bê tông.

Bản vẽ kiến trúc là cơ sở dùng để đặt tự động những thanh xà bêtông vào mức Level 2, định dạng sườn khung của kết cấu. Bạn có thể xóa những thanh xà đã đặt bên ngoài sơđồ sàn.

Sau đó, bạn tạo thanh xà có kích thước lớn hơn và áp dụng thanh xà mới, bổ sung gia cố sàn bên trên của kết cấu.

• Đặt những thanh xà bê tông bằng cách sử dụng công cụ giaonhau đường lưới.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Structural Plans, nhấp đúp vào 02 - Floor, mở sơ đồ sàn tầng 1.

Nhấn phím ZF (Zoom to Fit).

Trên tab Home, nhấp chọn Structure > Beam. Trên tấm bảng Element, nhấp vào khung cuộn Change Element Type chọn kiểu thanh xàM_Concrete-Rectangular Beam : 400 X 800mm.

Trên bảng Multiple, nhấp chọn On Grids.

Vẽ một khung chọn bao trọn tất cả các đường lưới.

Trên bảng Multiple Selection, nhấp chọn Finish Selection.

Những thanh xà được đặt vào đường lưới.

Trên bảng Selection, nhấp chọn Modify. Trên tab View, nhấp chọn bảng Create > 3D View > Default 3D.

Quan sát những thanh xà trong 3D

Khi tạo mô hình trong Revit Structure, một mô hình tượng trưng 3D đơn giản của mỗi phần tử được tạo một cách tự động. Kiểu quan sát đơn giản này đã dẫn đến mô hình phân tích. Mỗi phần tử được vẽ với một màu khác nhau chỉ định những thuộc tính phân tích đặc trưng. Ví dụ, những thanh xà hiển thị đường màu cam. Bạn có thể xuất mô hình phân tích để áp dụng phân tích và thiết kế.

Phóng lớn một trong những thanh xà để nhìn thấy đường màu camtượng trưng cho mô hình phân tích.

Xóa những thanh xà bên ngoài sàn vẽ mởrộng.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới structural Plans,nhấp đúp vào 02 - Floor.

Nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn thanh xà đặt trên đường lưới số 4, 5 như hình.

Nhấn phím Delete.

Trong khoảng giữa 2 đường lưới số 2 và số 3, nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn đoạn thanh xà trên đường lưới D, E, F, G, H.

Nhấn phím Delete.

Xóa những thanh xà đặt tại cạnh trong của lối cầu thang ở hướng Bắc và Nam.

Phóng lớn lối cầu thang hướng Bắc.

Nhấp chọn thanh xà đặt trên đường lưới A, nhấn giữ phím Ctrl, và chọn thanh dầm đặt trên đường lưới B. Nhấn phím Delete.

Tương tự, xóa những thanh xà đặt bên trong lối cầu thang hướng Nam.

Tạo thanh xà kích thước mới.

Tạo thanh xà kích thước mớiđáp ứng chiều dài đại diện cho thanh xà chính chạy theo chiều dài của kếtcấu. Nhấn tổ hợp phím ZF (Zoom to Fit). Nhấp chọn thanh xà bê tông đặttạiđường lưới 1.1 giữa đường lưới B và c như hình:

Nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn những thanh xà còn lại trên đường lưới 1.1.

Trên bảng Element, nhấp chọn Element Properties > Type

Properties. Hộp thoại Type Properties xuất hiện, nhấp nút Duplicate.

Trong hộp thoại Name, đặt tên thanh xà: 600 X 900, và nhấp OK.

Trở vềhộp thoại Type Properties, bên dưới Dimensions:

• Nhập b: 600. Nhập h: 900.

Nhấp OK.

Thanh xà kích thước mó đã tự động áp dụng vào những thanh xà đãchọn. Nhấn phím Esc.

Đặt những thanh xà thép.

Tiếp theo, bạn đặt những thanhxà kết cấu vào lối ra vào của kết cấu.Bạn cóthể thiết lập giá trị tham chiếucủa những thanh xà thép để hỗ trợ cho tấm sàn bê tông trong phần sau.

• Đặt những thanh xà bằng công cụ mắc xích.

Phóng lớn lối ra vào của kết cấu. Nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn các thanh xà phía lối ra vào và nhấn phímDelete. Nhấp chọn tiếp các cột tại vị trí giao nhau của các đường lưới: B/0.5. B 0.75. C/0.5, D/0.5, D/0.75.

Sau đó, nhấp chọn file liên kết: RVT Links.

Trên thanh View Control, nhấp biểu tượng Temporary HideMsolate > chọn Hide Element. File liên kết tạm thờikhông hiển thị.

Trên tab Home, nhấp chọn structure > Beam. Trên bảng Element, nhấp vào Change Element Type > chọn kiểu thanh xà UB-Universal Beam : 305x165x40UB.

Trên thanh Options, nhấp chọnChain

Di chuyển con trỏ lên cột tại đường lưới B1/.5 cho đến khi một hình tam giác xuất hiện, nhấp đặt điểm bắt đầu của thanh xà. Hình tam giác chỉ định điểm giữa của cột.

Nhấp điểm giữa của cột tại đường lưới B1/.75 chỉ định điểm cuối của thanh xà.

Thao tác tương tự đặt thêm những thanh xà vào khung mái của lối ra vào kết cấu.

Nhấp điểm giữa của những cột (dọc đường lưới .75). tại đường lưới C, D.1, và E.

Đặt những thanh xà còn lại bằng cách nhấp vào điểm giữa của những cột tại đường lưới E/.5 và D.1/.5.

Trên bảng Selection, nhấp chọnModify.

Đặt giá trị tham chiếu thanh xà.

Để tất cả những thanh xà phù hợp với tấm bạn sẽ đặt vào, sẽ điềuchỉnh giá trị tham chiếu của thanh xà thấp hơn.

Vẽ một vùng chọn bao trọn lối ra vào để chọn cột và thanh dầm.

Nhấp chọn bảng Filter > Filter.

Hộp thoại Filter xuất hiện. Nhấp chọn Check None.

Bên dưới Category, nhấp chọn Structural Framing (Girder).

Nhấp Apply và sau đó nhấp OK.

Chỉ những thanh xà ngang kết cấu sáng lên.

Trên bảng Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties. Hộp thoại Instance Properties xuất hiện.

Bên dưới Constraints:

• Tại Z-Direction Justification, chọn other.

• Tại Z-Direction Offset Value, nhập: -100mm.

Nhấp OK. Nhấn Esc.

Trên tab View, nhấp chọn bảng Create > 3D View > Default 3D. Quan sát thanh xà trong 3D.

Phóng lớn lối ra vào của kết cấu. Thanh xà được đặt vị trí thấp theo hướng z theo nghĩa kích thước.

Quan sát thanh xà thép ởdạng mô hình phân tích.

Khi tạo mô hình trong Revit structure, một dạng 3D đơn giản tượng trưng cho mỗi phần tử được tạo tự động. Dạng đơn giản này được xem như là mô hình phân tích. Mỗi phần tử được vẽ mỗi màu khác nhau hỗ trợ cho việc nhận diện những thuộc tính phân tích đặc trưng. Ví dụ, những thanh xà hiển thị đường màu cam.

Bạn có thể xuất mô hình phân tích sang trình ứng dụng thiết kế và phân tích.

Phóng lớn một trong những thanh xà thép sẽ thấy đường màu cam tượng trưng cho mô hình phân tích.

Lưu ý: Những đường mô hình của thanh xà không hiển thị khi đã kết nối những cột kết cấu.

Tuy nhiên, những đường mô hình phân tích của cả hai phần tửđược kết nối. Đường màu cam của thanh xà mô hình phân tích được nối liền vớiđường màu xanh tượng trưng cho cột mô hình phân tích.

Đặt những thanh xà uốn cong.

Bạn sẽ đặt thanh xà cong vào khung thép của lối ra vào. Bởi vì hình học của thanh xà bị uốn cong, nên bạn sẽ vẽ nó trong cả hai sơ đồ quan sát: phẳng và hình chiếu. Cách thực hiện như sau:

• Đặt đường lưới cong vào sơ đồphẳng Level 2, cung cấp những điểm bắt dính để đặt thanh xà cong.

• Đặt thanh xà thép vào khung của mái lối ra vào.

Trước tiên vẽ một đường lưới vòng cung bằng công cụ vẽ cung tròn.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Structural Plans, nhấp đúp vào 02 -Floor mở sơ đồ phẳng.

Nhấn tổ hợp phím ZF (Zoom to Fit).

Trên thanh View Control, nhấp biểu tượng Temporary HideMsolate > chọn Reset Temporary Hide/Isolate. File liên kết hiển thị trở lại.

Trên tab Home, nhấp chọn Datum > Grid. Trên bảng Draw, nhấp chọn Start-End-Radius Arc.

Trên thanh Options, nhấp chọn Radius, và nhập 5000 mm.

Nhấp chọn cột thép tại đường lưới giao nhau B1/.5 đặt điểm bắt đầu cung như hình. Nhấp tiếp vào cột thép tại đường lưới D1/.5 đặt điểm cuối của cung. Nhấp cạnh trong của đường bao lối ra vào đặt đường lưới vòng cung.

Nhấp chọn bảng Selection > Modify.

Kéo dài đường lưới. Nhấp và kéo điểm bắt đầu cung và điểm cuối của cung gần giống như hình:

Đổi tên đường lưới vòng tròn.

Nhấn phím Esc. Nhấp chọn vòng tròn đầu đường lưới, nhập vào .25.

Đặt thanh xà uốn cong vào đường lưới vòng cung.

Nhấp chọn file liên kết RVT Links.

Trên thanh View Control, nhấp biểu tượng Temporary HideMsolate > chọn Hide Element. File liên kết tạm thời không hiển thị.

Trên tab Home, nhấp chọn bảng structure > Beam. Trên bảng Element, nhấp vào khung Change Element Type, nhấp chọn kiểu thanh xà UB-Universal Beam : 305x165x40UB.

Trên thanh Options, nhấp chọn tùy chọn Chain, và nhấp chọn kiểu thao tác vẽ: Start-End-Radius Arc.

Nhấp chọn cột thép tại vị trí đường lưới giao nhau B1/.5 đặt điểm bắt đầu thanh xà.

Nhấp chọn cột thép tại vị trí đường lưới giao nhau D1/.5 đặt điểm cuối của thanh xà.

Nhấp đường lưới uốn cong, bắt dính thanh xà vào đường lưới.

Thanh xà uốn cong được đặt vào vị trí như hình.

Nhấn 2 lần phím Esc.

Thiết lập thuộc tính cho thanh xà.

Nhấp chọn thanh xà cong.

Trên bảng Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties.

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện:

• Bên dưới Constraints, tại Z-Direction Justification, chọn Other.

• Bên dưới Constraints, tại Z-Direction Offset Value, nhập giá trị: -100mm.

Nhấp OK.

Lưu ý: Hướng z hướng theo trục thứ 3 trong hệ thống tọa độ kích thước Revit Structure.

Nhấn 2 lần phím Esc.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D mở sơ đồ không gian 3D. Trên thanh View Control, nhấp chọn ModelGraphics style: Wireframe.

Phóng lớn thanh xà cong sẽ thấy đường màu cam tượng trưng cho mô hình phân tích.

Những thanh xà cong có mô hình phân tích có thể bằng phẳng và phân đoạn. Nếu mô hình phân tích bị phân đoạn, bạn có thể điều chỉnh số và vị trí của những phân đoạn để phân tích chính xác hơn.

Nhấp chọn thanh xà cong.

Trên bảng Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties.

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện.

• Bên dưới Analytical Model, nhấp chọn Approximate Curve.

• Tại Maximum discretized offset, nhập giá trị: 50 mm.

• Nhấp chọn Use hard-points.

Nhấp OK.

Lưu ý: Khi bạn chọn Use hard-points, mô hình phân tích sẽ kết thúc tại những điểm trên đường cong mà những phần tử khung khác sẽ nối liền. Những đường phân đoạn bổ sung sẽ được đặt vào thỏa mãn giá trị tham số phân tách cực đại.

Nhấn phím Esc.

Sử dụng công cụ ViewCube xoay hướng quan sát 3D cho đến khi nhìn thấythanh xà cong.

Đường phân tích của thanh xà cong được tượng trưng bởi những phần tử, không phải chỉ một đường cong mà nhiều đường cong.

Bổ sung hệ thống thanh xà.

Đặt cả hai hệ thống thanh xà thép và bê tông vào kết cấu bằng những công cụ có thể trong Revit Structure.

Hệ thống thanh xà kết cấu tạo một phần tử khung kết cấu đơn bao gồm một loạt các thanh xà riêng lẻ đặt song song. Có hai cách tạo hệ thống thanh xà: Phương pháp nhấp chọn hoặc phương thức đồ lại.

• Đặt hệ thống 2 thanh xà bê tông bằng phương pháp một cái nhấp.

• Vẽ một hệ thống thanh xà thép bằng cách đổ lại đường bao của khung lối ra vào.

Đặt tự dộng hệ thống thanh xà.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới structural Plans, nhấp đúp vào 02 – Floor mở sơ đồphẳng.

Nhấn tổ hợp phím ZF (Zoom to Fit).

Nhấp chọn 2 thanh xà trên đường lưới Cvà H nằm giữa hai đường lưới A và B. Nhấn phím Delete.

Phóng lớn góc Tây Nam của kết cấu. Trên tab Home, nhấp chọn bảng Structure > Beam System.

Trên bảng Element, nhấp chọn Element Properties

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện:

• Bên dưới Pattern, tại Layout Rule, chọn Maximum Spacing.

• Tại Beam Type, nhấp chọn kiểu thanh xà là M_Concrete-Rectangular Beam: 400 X 800mm.

• Nhấp OK.

Rêtrỏ đến thanh xà tại vị trí giao nhau giữa đường lưới J1 và J1.1 thiết lập hướng hệ thống thanh xà.

Vị trí hệthống thanh xà hiển thị với nhiều đường màu xanh nét gạch.

Nhấp đặt hệ thống thanh xà.

Luu ý: Thẻ hệ thống thanh xà hiển thị trên sơđồphẳng. Thẻ này cho biết kiểu thanh xà và tham số khoảng cách tối đa. Ngoài ra, chú ý rằng hệ thống thanh xà bê tông hiện đã nối liềnvới khung bê tông.

Tương tự, nhấp chọn thanh xà giữa đường lưới G và I chỉ định hướng của thanh xà và đặt một hệ thống thanh xà vào ngay ô ở phía trên của ô trước đó.

Tương tự bạn tạo tiếp hệ thống thanh xà vào 2 ô ở hướng Bắc, như hình.

Nhấn phím Esc.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D. Quan sát hệ thống thanh xà trong không gian 3 chiều.

Phóng lớn góc Tây Nam của kết cấu. Phóng lớn hệ thống thanh xà sẽ thấy những đường màu cam tượng trưng cho mô hình phân tích.

Vẽ phác một hệ thống thanh xà vào khung mái lối ra vào.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới structural Plans, nhấp đúp vào 02 – Floor mở sơ đồphẳng.

Nhấn tổ hợp phím ZF (Zoom to Fit).

Thiết lập thuộc tính cho hệ thống thanh xà.

Nhấp chọn tab Home > bảng Structure > Beam System. Trên bảng Sketch, nhấp chọn Create Sketch, chuyển sang chế độ vẽ phác.

Nhấp chọn tab Create Beam System Boundary > bảng Element > Beam System Properties

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện:

• Bên dưới Constraints, nhập Elevation: -100mm.

• Bên dưới Pattern, Layout Rule chọn Fixed Distance.

• Fixed Spacing: nhập 1800mm.

• Justification: chọn Center.

• Beam Type: chọn kiểu thanh xà UB-Universal Beam: 254x102x28UB.

Nhấp OK.

Vẽ phác hệ thống thanh xà. Nhấp chọn bảng Draw > Pick Supports.

Nhấp chọn thanh xà đặt giữa đường lưới B1/.5 và B1/.75.

Lưuý:Hai đường ngắn gần kề thanh xà tượng trưng hướng hệ thống thanh xà. Trục dọc của những thành phần hệ thống thanh xà sẽ được đặt song song với những đường này.

Nhấp chọn những thanh xà còn lại từ chu vi hình thể của khung mái như hình:

Nhấp chọn bảng Beam System > Finish Beam System.

Nhấn phím Esc.

Tắt thẻ khung hiển thị.

Nhấn phím vv (Visibility/Graphic Overrides). Hộp thoại Visibility/Graphic Overrides xuất hiện.

Trên tab Annotation Categories bên dưới Visibility, xóa tùy chọn structural Framing Tags.

Nhấn Apply và sau đó nhấp OK.

Trên khung không còn các thẻ chú thíchnữa.

Trong trình duyệt Project r Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D.

Phóng lớn lối ra vào củakết cấu.

Những đường màu cam tượng trưng cho mô hình phân tích của hệ thống thanh xà.

Nguồn: Nhóm STK
Cot trong revit structure huong dan ve cot ve cot revit structure huong dan ve cot revit structur