Hoàn thành dự án revit structure

Thứ sáu , 28/11/2014, 17:40 GMT+7
     

1. Kéo dài tường bê lông lên đến mái (Roof).

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới structural Plans, nhấp đúp vào 02 - Floor.

Nhấp tab Home > Structure > chọn Wall.

Trên bảng Element, nhấp vào khung cuộn Change Element Type chọn kiểu tường Exterior - 300mm Concrete.

Trên thanh Options, chọn mức đến là 01 - Entry Level, đường định vị Location Line: Finish Face: Exterior, không chọn tùy chọn Chain.

Vẽ bổ sung 2 bức tường bê tông vào cầu thang hướng Đông Bắc và Đông Nam tại các vị trí như hình dưới.

Nhấp Modify trên bảng Selection kết thúc thao tác.

Nhấp phải vào một trong số những bức tường bê tông ở cầu thang Đông Bắc, nhấp chọn lệnh Select All Instances trong trình đơn xổ xuống.

Các bức tường bê tông cùng loại sẽ sáng lên.

Nhấp vào biểu tượng của Element Properties trên bảng Element.

Hộp thoại Instance Properties hiển thị, bên dưới Constraints:

• Tại Top Constraint, nhấp chọn Up to level: Roof.

Nhấp OK. Nhấn phím Esc.

Tương tự, thực hiện thay đổi thuộc tính cho các bức tường còn lại.

Sau đó, trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D. Những tường bê tông đã vươn lên đến mức mái.

2. Mở rộng tất cả những phần tử hết cấu lên đến mái.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới structural Plans, nhấp đúp vào 02 - Floor.

Trong vùng vẽ, nhấp lên góc Tây Bắc của kết cấu và kéo vẽ một vùng chọn bao quanh sơ đồ sàn ra vào.

Lưu ý: Những phần tử không sáng lên từ lối ra vào.

Trên bảng Filter, nhấp chọn Filter. Hộp thoại Filter hiển thị:

• Nhấp xóa chọn Shaft Openings.

• Nhấp xóa chọn Walls.

• Nhấp OK.

Chỉnhững chi tiết được chọn còn lại sáng lên trong vùng vẽ.

Trên bảng Clipboard, nhấp chọn Copy.

Trên bảng Clipboard, nhấp Paste Aligned > Select Views.

Hộp thoại Select Views xuất hiện:

• Nhấp chọn structural Plan: 03-Floor.

• Nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn structural Plan: Roof.

Nhấp OK.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D.

Tất cả những phần tử kết cấu bây giờ đã được kéo dài lên đến mức mái.

3. Hiệu Chỉnh sàn mức Level 3.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Structural Plans nhấp đúp vào 03- Floor.

Hiệu chỉnh đường tao sàn như sau:

Phóng lớn gờ bancông giữa đường lưới F và G.

Nhấp chọn tấm sàn.

Nhấp bảng Edit >Edit Boundary

Nhấp chọn 5 đường vẽ phác hình dáng gờ ban công, bao gồm đường kéo dài tới đường lưới H. Nhấn phím Delete.

Nhấp và kéo dài đường vẽ phác sàn nối tới đường trên đường lưới H để hoàn tất vòng vẽ phác.

Trên bảng Floor, nhấp chọn Finish Floor

Chú ý: Những đường vẽ phác không được có bản sao khi hiệu chỉnh sàn. Nếu bạn tiếp nhận một cảnh báo, kiểm tra lại để đảm bảo rằng bạn không vẽ phác một đường 2 lần.

4. Hiệu Chỉnh sàn mái.

Hiệu chỉnh sàn mái tiến hành như sau:

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới structural Plans, nhấp đúp vào Roof.

Tương tự các thao tác kỹ thuật ở mục 3, hiệu chỉnh đường biên sàn bằng cách xóa gờ ban công.

Phóng lớn cầu thang ở hướng Đông Bắc. Hiệu chỉnh góc sàn, như hình.

Phóng lớn cầu thang hướng đông nam. Hiệu chỉnh góc sàn như hình.

Trên bảng Floor, nhấp chọn Finish Floor.

Lưu ý: Trong hộp thoại Revit, nhấp Yes để gắn tường tới bên dưới của mức mái.

Nhấn phím Esc.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D.

Những phần tử kết cấu bâygiờ được kéo dài lên đến mức mái.

Trong trình duyệt Project Browser bên dướiStructural Plans, nhấp đúp vàoRoof mởsơ đồsàn mái.

Nhấn phím tắt vv mở hộp thoại Visibility/Graphic Overrides.

Trên tab Revit Links, bên dưới Visibility, nhấp xóa dấu chọn file Technical_School-current_m.rvt. Nhấp Apply và sau đó nhấp OK.

Nhấp tab Home chọn Shape Editing > Modify Sub Element

Trên sơ đồ hiển thị các nét đứt màu xanh lá tương ứng với đuờng biên của sàn.

Trên thanh Options, nhấp tiếp nút Add points và nhập giá trị Elevation: 0. Nhấp tạo thêm các điểm nút tại các vị trí như hình.

Trên bảng Shape Editing, nhấp nút Add Split Line.

Vẽ những đường rãnh nối các điểm nút như hình.

Nhấp chọn Modify trên bảng Selection. Mái được tạo rãnh như hình.

Nhấp chọn tấm sàn mái và tiến hành thay đổi thuộc tính mái.

Trên tab Element, nhấp Element Properties > Type Properties

Hộp thoại Type Properties xuất hiện, nhấp nút Duplicate.

Nhập vào khung Name của hộp thoại Name tên kiểu sàn mái là Roof và nhấp OK.

Trên hộp thoại Type Properties, bên dưới Construction, trên dòng Structure nhấp Edit.

Trong hộp thoại Edit Assembly, khai báo lớp 2:

❖ Function: Thermal/Air.

❖ Material: Insulation / Thermal

❖ Thickness: 100

❖ Nhấp đánh dấu kiểm vào ô Variable. Lớp 4:

❖ Function: Structure [1]

❖ Material: Metal - Decking

❖ Thickness: 125

Nhấp 2 lần nút OK đóng các hộp thoại.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D có thể quan sát mái được tạo như hình..

Nguồn: Nhóm STK
Hoan thanh du an revit structure hoa thanh du an tu hoc revit structure hoc revit structure