Hóa giải vận hạn thông qua bố trí nhà ở hợp với Hỷ dụng thần trong mệnh cục

Thứ ba , 29/07/2014, 21:33 GMT+7
     

chuyen van, doi doi, doidoi, chuyen doi, van menh, xem van menh, cai tao van menh

Bố trí nhà ở có Hỷ dụng thần là Kim

Nếu trong mệnh cục Thủy quá yếu thì dùng Kim là Ấn tinh để bổ trợ, tức Kim là Hỷ dụng thần; nếu người trong mệnh cục nhật can là Thổ vượng thái quá thì lấy Thực thần Kim để tiết chế vượng khí của Thổ, giữ cho Ngũ hành trong mệnh cục ở trạng thái cân bằng, Thực thần Kim cũng là Hỷ dụng thần mệnh cục. Nếu người có nhật can trong mệnh cục là Hỏa, là Mộc, thì phải dùng Kim để tiết chế vượng khí của Hỏa, Mộc, cũng dùng Kim làm Hỷ dụng thần. Bố trí nhà ở hoặc điều chỉnh phong thủy, hoàn toàn căn cứ vào Hỷ dụng thần trong mệnh cục.

Nhà ở nên chọn Đoài trạch, Càn trạch tọa Tây hướng Đông, tọa Tây Bắc hướng Đông Nam.

Phòng ở nên chọn gian phòng phương Đoài, Càn, hướng Tây, Tây Bắc.

Vị trí giường nên chọn hướng Tây, Tây Bắc của gian phòng để đặt, khi ngủ đầu nên xoay về phương vị Dụng thần tức phương Tây hoặc Tây Bắc, kỵ hướng Nam.

Màu sắc trong và ngoài nhà nên dùng màu trắng, màu vàng kim làm chủ, đặc biệt phòng của chủ nhân lấy mày trắng làm chủ, màu vàng làm thứ.

Bố trí nhà ở có Hỷ dụng thần là Mộc

Nhà ở nên chọn Đoài trạch, Chấn trạch, tọa Đông hướng Tây, tọa Đông Nam hướng Tây Bắc.

Phòng ở nên chọn gian phòng hướng Đông, Đông Nam trong nhà.

Giường ngủ nên chọn hướng Đông hoặc Đông Nam để đặt, khi ngủ đầu nên hướng về Đông hoặc Đông Nam, kỵ hướng về phía Tây hoặc Tây Bắc.

Màu sắc trang trí trong và ngoài nhà nên dùng màu xanh lục, đặc biệt là các gian phòng nên dùng màu xanh lục làm chủ đạo, sau đó đến màu đen.

Bố trí nhà ở có Hỷ dụng thần là Thủy

Nhà ở nên chọn Khảm trạch, tọa Bắc hướng Nam.

Phòng nên chọn gian phòng hướng Bắc trong nhà.

Giường ngủ nên chọn vị trí ở hướng Bắc trong phòng, khi ngủ đầu xoay về hướng Bắc, kỵ hướng Đông Bắc và Tây Nam.

Màu sắc trang trí trong và ngoài ngôi nhà, đặc biệt là trong phòng nên lấy màu đen, màu xanh làm chủ, màu trắng làm thứ.

Bố trí nhà ở có Hỷ dụng thần là Hỏa

Nhà ơ nên chọn Ly trạch tọa Nam hướng Bắc.

Phòng ở nên chọn gian phòng hướng Nam trong nhà.

Giường ngủ nên chọn hướng Nam trong phòng để đặt, khi ngủ đầu nên hướng về Nam, kỵ hướng về Bắc.

Màu sắc trang trí trong và ngoài nhà nên dùng màu đỏ, đặc biệt là các gian phòng nên dùng màu đỏ làm chủ, màu xanh lục làm thứ.

Bố trí nhà ở có Hỷ dụng thần là Thổ

Nhà ở nên chọn Cấn trạch, Khôn trạch, tọa Đông Bắc hướng Tây Nam, tọa Tây Nam hướng Đông Bắc.

Phòng ở nên chọn gian phòng hướng Đông Bắc, Tây Nam trong nhà.

Giường ngủ nên chọn hướng Đông Bắc, Tây Nam trong phòng để đặt, khi ngủ đầu nên hướng về phía Đông Bắc, Tây Nam, kỵ hướng về phía Đông hoặc Đông Nam.

Màu sắc trang trí trong và ngoài nhà nên dùng màu vàng làm chủ đạo, màu đỏ làm thứ.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
chuyen van doi doi doidoi chuyen doi van menh xem van menh cai tao van menh