Trí tuệ biện chứng

Sư phụ hỏi: “có hai người bạn, trong đó một người sạch sẽ, còn một người rất bẩn thỉu. Cả hai người cùng đi ra phía...