Giàn thép trong revit

Thứ sáu , 28/11/2014, 17:03 GMT+7
     

I. Đặt một giàn thép

Đặt một giàn chuẩn vào khung thép của mái lối ra vào. Bạn vẽ một giàn vào sơ đồ phẳng bằng cách nhấp chọn những cột đặt tại mỗi cạnh của bề rộng mái.

1. Giới hạn doạn nhịp

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới structural Plans, nhấp đúp vào 02 - Floor. Nhấp chọn tab Home > bảng structure > Truss.

Trên bảng Element > nhấp vào khung cuộn Change Element Type > không có kiểu giàn M_Pratt Flat Truss: Standard theo yêu cầu thiết kế. Nhấp vào biểu tượng Element Properties bên trái.

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện. Nhấp vào nút Load để tải vào dự án kiểu giàn cần thiết lập.

Hộp thoại Open xuất hiện, ởcột bên trái nhấp vào thư mục Metric Library. Trong khung Look in,nhấp đúp vào thư mục structural > Columns > Trusses. Nhấp chọn kiểu giàn M_Pratt Flat Truss: Standard và nhấp Open.

Trở về hộp thoại Instance Properties, trong khung Family kiểu cột M_Pratt Flat Truss: Standard đã hiển thị, nhấp OK đóng hộp thoại.

Nhấp vào cột tại điểm giao nhau của đường lưới E/.5 đặt điểm bắt đầu của giới hạn giàn.

Nhấp vào cột tại điểm giao nhau của đường lưới E / .75 đặt điểmkết thúc của bề rộng giàn.

Nhấp chọn Modify trên bảng Selection. Nhấp chọn giàn vànhấp bảng Element > nhấp chọn vào biểu tượng Element Properties

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện:

• Bên dưới Constraints, nhập giá trị Start Level Offset và End Level Offset: -1000mm.

• Bên dưới Structural, Bearing Chord: Chọn Bottom.

• Bên dưới Dimensions, nhập Truss Height: 1000mr.

Nhấp OK.

Trên tab View > nhấp chọn bảng Create > Elevation > Framing Elevation. Trong vùng vẽ, rê trỏ vào đoạn giữa 2 đường lưới .5 và .75, đến gần đường lưới E nhấp đặt ký hiệu mặt chiếu. Nhấp chọn Modify trên bảng Selection kết thúc thao tác.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Elevations (Framing Elevation), nhấp đúp vào Elevation 1 -a, mở sơ đồ hình chiều mới tạo.

Nhấn giữ trỏ vào nút ????kéo điều chỉnh phạm vi quan sát khung giàn mới tạo như hình. Giàn được đặt ở phía trên cột.

Lưuý: Họ dàn pratt chuẩn bao gồm 2 thân thanh rầm dọc, điều đó không cần thiết đối với bề rộng dàn. Bạn sẽ xóa chúng trong phần kế tiếp. Ngoài ra, bạn sẽ thay đổi kiểu khung kết cấu những thanh nối giàn (đỉnh và đáy) và thân thanh rầm (dọc và đường chéo) trong phần sau.

Nhấn phím Esc.

2. Xóa thân thanh rầm dọc.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D.

Phóng lớn giàn khung.

Nhấp chọn thân thanh rầm bên trái.

Lưuý: Kiểm tra thanh trạng thái để đảm bảo bạn chọn đúng thân thanh rầm bên trái và không có dây cung giàn hoặc cột.

Nhấn phím Delete.

Đóng hộp thoại Warning cho biết đối tượng bị chốt sẽ bị xóa.

Tiếp tục, nhấp chọn thân thanh rầm dọc phải trên cạnh đối diện của giàn, nhấn phím Delete.

Thay đổi mức rìa của giàn.

Để cho mức rìa thấp hơn mức trên của giàn ngang với mặt của những thanh xà khác trong khung lối ra vào, bạn thực hiện tiếp thao tác sau:

Nhấp chọn giàn.

Lưuý: Kiểm tra thanh trạng thái để đảm bảo bạn chọn toàn bộ giàn và không chỉ thân dọc bên trái hoặc dây cung của giàn.

Phần tử giàn được tượng trưng bởi đường màu xanh.

Trên bảng Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties.

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện, bên dưới Constraints:

• Start Level Offset: nhập giá trị -1200mm.

• End Level Offset: nhập giá trị -1200mm.

Nhấp OK.

Nhấn phímEsc.Thanh giàn đã hoàn tất.

Lưu ý: Những đường mô hình của phần tử giàn không hiển thị kết nối với đường mô hình của cột kết cấu. Hơn nữa, những đường mô hình phân tích của cả hai phần tử đã được nối. Những đường màu cam của mô hình phân tích giàn đã được nối với đường màu xanh tượng trưng cho cột mô hình phân tích.

Nhấp chọn tab View > Graphics > Visibility/Graphics.

Hộp thoại Visibility/Graphics xuất hiện. Nhấp chọn tab Model Categories.

• Bên dưới Visibility, mở rộng structural Framing và bỏ chọn Analytical Model.

• Bên dưới Visibility, mở rộng Structural Columns và bỏ chọn Analytical Model.

Nhấp nút Apply và sau đó nhấp OK.

Bạn sẽ không còn thấy đường màu cam tượng trưng cho mô hình phân tích của thanh giàn nữa.

Kế tiếp sẽ tạo một thanh giàn đặc trưng bằng cách thay đổi thuộc tính của thanh giàn chuẩn, tạo một cung tại dây cung bên dưới. Sau đó, lưuthanh giàn đặc trưng vào thư viện khung (Trusses) trong Revit structure. Bạn cũng có thể sao chép thanh giàn vào cạnh đối diện của khung mái lối ra vào.

3. Tạo một kiểu thanh giàn mới tại bề ngang của lối ra vào.

Trước tiên bạn tải một kiểu khung giànthép ống vào dự án.

Trên tab Home > bảng structure > nhấp chọn Truss.

Trên bảng Detail, nhấp chọn Load Family. Hộp thoại Open xuất hiện. Trong khung Look in,từ thư mục Metric Library của chương trình, nhấp mở các thư mục Structural > Framing > Steel. Nhấp chọn kiểu thép tròn M_HSS-Round Structural Tubing và nhấp Open.

Bảng liệt kê các Kiểu thép M_HSS-Round structural Tubing hiển thị, nhấp chọn kiểu HSS 114.3X8.6. Nhấp OK.

Nhấp chọn Modify trên bảng Selection.

Phóng lớn thanh giàn và nhấp chọn nó. Phần tử thanh giàn được tượng trưng bởi đường chấm màu xanh.

Trên bảng Element > Element Properties > nhấp chọn Type Properties. Hộp thoại Type Properties xuất hiện, nhấp chọn Duplicate.

Trong hộp thoại Name, nhập tên giàn: M_Pratt Flat Truss Short Span và nhấp OK.

Trở lại hộp thoại Type Properties:

• Bên dưới Top Chords, Structural Framing Type: Chọn kiểu M_HSS- Round Structural Tubing: HSS114.3X8.6.

• Bên dưới Vertical Webs, structural Framing Type: Chọn kiểu M_HSS-Round Structural Tubing: HSS114.3X8.6

• Bên dưới Diagonal Webs, structural Framing Type: Chọn kiểu M_HSS-Round structural Tubing: HSS114.3X8.6.

• Bên dưới Bottom Chords, Structural Framing Type: Chọn kiểu MJHSS-Round Structural Tubing: HSS114.3X8.6.

Nhấp Apply và nhấp OK.

Những phần tử khung giàn đã có sự thay đổi như hình bên:

Nhấn 2 lần phím Esc.

4. Thay đổi biên dạng của dây cung bên dưới.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Elevations (Framing Elevation), nhấp đúp vào Elevation 1 -a, mở sơ đồ hình chiếu.

Nhấp chọn thanh giàn và nhấp bảng Modify Truss > Edit Profile.

Bây giờ chương trình chuyển sang chế độ vẽ phác.

Nhấp chọn đường mô hình tại dây cung bên dưới.

Nhấn phím Delete.

Nhấp chọn bảng Draw > Bottom Chord. Trên bảng Draw, nhấp chọn Start-End-Radius Arc.

Nhấp chọn cột tại điểm giao nhau giữa đường lưới .5 và dây cung bên dưới của thanh giàn, đặt điểm bắt đầu của cung. Nhấp chọn cột trên đường lưới .75 đặt điểm kết thúc của cung.

Trên thanh Options, nhấp chọn Radius và nhập bán kính: 4572mm.

Nhấp đặt dây cung. Nhấp chọn bảng Truss Profile > Finish Truss.

Kết quả biên dạng dây cung bên dưới của giàn thép thay đổi như hình dưới.

5. Sao chép giàn đón.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Structural Plans, nhấp đúp vào 02 - Floor.

Nhấp chọn thanh giàn đặt ở bước trước.

LƯU ý: Nhấn phím Tab và kiểm tra thanh trạng thái đảm bảo bạn đang chọn thanh giàn và không chọn hệ thống thanh xà.

Trên bảng Modify, chọn Copy.

Nhấp chọn thanh xà đặt điểm bắt đầu sao chép.

Nhấp vào vùng mở trên đường lưới B1 giữa những cột trên đường lưới .5 và .75, như hình, đặt điểm kết thúc sao chép.

Nhấn 2 lần phímEsc kết thúc thao tác.

Trong trình duyệtProject Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào3D.

Quan sát những thanh giàn trong 3D.

Phóng lớn cả hai thanh giàn.

II. Đặt tấm kết cấu.

Đặt một tấm bê tông dày 225mm vào mức Level 2 của kết cấu. Trong Revit Structure, bạn sử dụng lệnh đường thẳng để tạo tấm bằng cách vẽ đường bao cạnh ngoài của bản vẽ. Phía trên của tấm bù đắp thêm tùy theo mức sẽ đặt vào:

1. Tạo tấm bê tông bằng cách vẽ dọc theo cạnh bên ngoài của bản vẽ kiến trúc.

Thay đổi tầm nhìn thấy được. Bởi vì tấm bê tông được tạo bằng cách vẽ dọc theo cạnh bên ngoài của bản vẽ kiến trúc. Do đó, sơ đồ chi tiết sàn phải được hiển thị trước khi bắt đầu vẽ đổ.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Views (all) > Structural Plans, nhấp đúp vào 02 Floor, mở sơ đồ phẳng sàn 2.

Nhấp chọn tab View > Graphics > Visibility/Graphics noặc nhấn phím vv. Hộp thoạiVisibility/Graphics xuất hiện:

• Nhấp chọn tab Revit Links

• Bên dưới Visibility, nhấp chọnTechnical_school-current_m.rvt.

• Nhấp nút Apply và sau đó nhấpOK

Bản vẽ kiến trúc hiển thị như một ảnh bán sắc bên dướisơ đồ kết cấu sàn hòa trộn, Nhấp chọn thanh xà ở vị trí cầu thang góc TâyNam, nhấn phím Delete.

Trên tab Home, nhấp chọn Structure > Beam.

Nhấp tiếp vào khung cuộn Change Element Type chọn kiểu thanh xà M_Concrete- Rectangular Beam.

Bạn vẽ bổ sung những thanh xà vào giữa các đương lưới B và D giao với các đường lưới số 4, 5.

Vẽ bổ sung những thanh xà vào giữa các đương lưới H và I giao với các đường lưới số 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Nhấp vào biểu tượng 3D View ????trên thanh truy cập nhanh (Quick Access) để quan sát mô hình ở dạng 3D.

2. Thiết lập thuộc tính tâm.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Views (all) > structural Plans, nhấp đúp vào 02 Floor, mở sơ đồ phẳng sàn 2.

Nhấp chọn tab Home > bảng structure >Floor.

Chương trình chuyển sang chế độ vẽ phác.

Nhấp chọn bảng Element > Floor Properties.

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện. Type: chọn kiểu Insitu Concrete 225mm Nhấp OK.

Nhấp chọn bảng Draw > Line.

Phóng lớn góc Tây Bắc của kết cấu.

Nhấp chọn cạnh bên ngoài của đường bao sàn để bắt đầu tạo phần tử tấm.

Đặt đường thứ nhất dọc theo cạnh bên ngoài của bản vẽ kiến trúc, cho đến khi bạn chạm tới tường bê tông bên trong để đặt cầu thang vào góc Tây Bắc của kết cấu.

Lưu ý: Khi vẽ tấm, phóng lớn và thu nhỏ khi cần thiết và đảm bảo là đường không nhân đôi. Nếu cần thiết, nhấp chọn bảng Edit > Trim/Extend Elements và nhấn phím Delete để di dời những đường không muốn hoặc làm sạch những đường giao nhau.

Tiếp tục vẽ những duong dọc theo tường bê tông bao quanh cầu thang đông —bắc. Vẽ những đường dọc theo đường lưới c, đường lưới 3 cho đến khi chạm đến ban công.

Nhấp chọn bảng Draw > Line

Tiếp tục vẽ đồ tấm dọc theo đườnglưới 3 cho đến khi chạm đến đường lưới H.

Tiếp tục vẽ đồ dọc theo đường lưới H cho đến khi bạnchạm đến góc Đông Nam của kết cấu đỉnh đầu cầu thang.

Vẽ những đường dọc theo tường bêtong bao quanh cầu thanghướngĐông Nam.

Vẽ đồ đường lưới K cho đến khi bạn chạm đến góc Đông Nam của kết cấu.

Tiếp tục vẽ dọc theo đường lưới 1 cho đến khi bạn chạm đến góc Tây Bắc của kết cấu và nhấp để hoàn thành tấm sàn.

Nhấn phím ZF (Zoom to Fit). Kiểm tra đường bao tấm sàn phải đảm bảo khép kín, không chồng chéo. Có thể sử dụng công cụ Trim để kiểm tra.

Nhấp chọn Finish Floor trên bảng Floor.

Hộp thoại Revit xuất hiện, hỏi bạn có muốn những bức tường lên đến mức sàn sẽ gắn vào mức sàn này (floor level) không. Nhấp No

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Views (all) > 3D Views, nhấp đúp vào 3D. Quan sát tấm sàn trong không gian 3D

Quan sát mô hình phân tích sàn.

Phóng lớn tấm sàn sẽ thấy đường màu nâu tượng trưng cho mô hình phân tích.

Tạo sàn cho lối ra vào phía trước.

Nhấp chọn tab Home > bảng Structure > Floor.

Chương trình chuyển sang chế độ vẽ phác.

Nhấp chọn bảng Element > Floor Properties.

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện. -Type: chọn kiểu 160mm Concrete With 50mm Metal Deck. Nhấp OK.

Căn cứ theo bản vẽ kiến trúc, sử dụng công cụ Pick Lines, bạn tạo biên dạng vẽ phác cho sàn tại lối ra vào. Sau khi đảm bảo đường bao khép kín, nhấp chọn Finish Floor trên bảng Floor.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Views (all) > 3D Views, nhấp đúp vào 3D. Quan sát tấm sàn lối ra vào trong không gian 3D

Nhấp chọn một cột thép đặt ở lối ra vào, nhấp chuột phải chọn lệnh Select All Instance trong trình đơn xổ xuống để chọn các cột còn lại.

Trên tab Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties, hộp thoại Instance Properties xuất hiện. Bên dưới Constraints, nhập mức Top Offset: -200 và nhấp OK

Kết qủa trên mặt sàn không còn hiển thị các đầu cột thép nữa.

III. Tạo lỗ mở.

Trong phần này các bạn sẽ thực hiện các vấnđề sau:

• Tạo những lỗ mỏ thông đường vào tấmbêtông cho cầu thang bên trong và ánh sáng bầu trời sẽ được tạo trênmái của kết cấu.

• Tạo lỗ mở vào bề mặt của thanh xà thép trong khung mái lốira vào để lắp đặt hệ thống điện.

1. Tạo lỗ mở thông đường.

Bạn tạo lỗ mở thông đường cho cầu thang bên trong và ánh sang trời sẽ được lắp đặt vào mái của kết cấu. Cắt những lỗ mở vào tấm sàn ở mứaLevel 2 và sau đó sao chép chúng vào những mức còn lại.

Thay đổi chế độ hiển thị.

Bạn tạo lỗ thông đường bằng cách vẽ theo đường bao ngoài của vùngđặt cầu thang bên trong trên bản vẽ kiến trúc. Bạn phải mở sơ đồci tiết sànhiển thị trước khi tạo lỗ mở.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Views (all) > Structural Plans, nhấp đúp vào 02 Floor.

Thiết lập thuộc tính lỗ mở.

Phóng lớn xung quanh vị trí đặt cầu thang giữa đường lưới G và H.

Nhấp chọn tab Modify > Opening > Shaft. Nhấp chọn bảng Element > Shaft Opening Properties.

Hộp thoại Instance Properties xuất hiện, bên dưới Constraints:

• Base Constraint: Nhấp chọn 02 - Floor.

• Để ràng buộc với đỉnh Top Constraint, chọn Up to level: Roof. Nhấp OK.

Những thiết lập này đảm bảo rằng lỗ mở thông đường kéo dài thông qua mái của kết cấu, không thấu tới sàn nền móng sẽ được bổ sung trong phần sau.

Tạo lỗ mở thông đường trước tiên.

Nhấp chọn bảng Draw > Rectangle.

Vẽ đồđường bao ngoài cầu thang ở bên trong. Bổ sung những đường tượng trưng. Những đường tượng trưng để nhận dạng lỗ mở đường thông trong tất cả văn bản có liên quan.

Nhấp chọn bảng Draw > Symbolic Lines.

Vẽ 2 đường nối với góc đối diện của lỗ mở đường thông.

Trên bảng Shaft Opening nhấp chọnFinish Opening.

Lưu ý: Lỗ mở thông đường hiển thị dấu Xđược tạo bởi những đường tượng trưng.

Sao chép lỗ mở thông dường.

Trong sơ đồ phẳng, nhấp chọn những đường  tượng trưng cho lỗ mở thông đường.

Trên bảng Modify nhấp chọnCopy.

Trên thanh Options, nhấp chọn Multiple.

Nhấp vào điểm giữa của lỗ mở thông đường đầu tiên.

Nhấp chọn điểm giữa của lỗ mở vào cầu thang đặt giữa đường lưới E và F1.

Nhấp đặt điểm giữa của lỗ mở vào vị trí cầu thang đặt giữa đường lưới Cvà D1.

Nhấn phím Esc. Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D.

Những lỗ mở thông đường hoàn tất đã hiển thị.

2. Đặt lổ mở lên bề mặt của một thanh xà đơn sau đó bổ sung tấm làm cứng vào lỗ mở.

Sử dụng công cụ View Cube xoay hướng nhìn 3D cho đến khi những thanh xà của khung thép lối ra vào hiển thị.

Nhấp chọn tab Modify >bảng Opening > By Face.

Nhấp chọn bề mặt phẳng của một trong những thanh xà thép.

Nhấn phím Tab để kiểm tra rằng bạn đã chọn đúng thanh xà và không chọn sàn hoặc hệ thống thanh xà.

Lỗ mở sẽ cắt vuông góc với bề mặt đã chọn, sử dụngnhững công cụ có thể trên bảng Draw, vẽ một lỗ mở vào thanh xà tương tự như hình:

Đảm bảo hình dáng lỗ mở là một vòng khép kín. Nhấp chọn bảng Opening by Face > Finish Opening. Nhấn phím Esc.

Bổ sung tấm làm cứng vào lỗ mở.

Bạn bổ sung tấm làm cứng vào gia cố lỗ mở trên thanh xà thép. Tấm làm cứng được mô hình giống như một thành phần family với thuộc tính đồng nhất với những thanh xà thép.

Sử dụng công cụ Draw hoặc công cụ Pick đặt thành phần làm cứng vào dự án.

Nhấp chọn tab Home > bảng Model > Component > Place a Component.

Nhấp chọn bảng Element >Change Element Type > chọn kiểu thanh M_Linear stiffener- Plate: Standard.

Thay đổi thuộc tính tấm gia cố.

Nhấp vào biểu tượng Element Properties trên bảng Element, hộp thoại Instance Properties xuất hiện. Bên dưới Dimensions, nhập giátrị d: 12.5 mm. Nhấp OK.

Sử dụng những công cụ trênbảng Draw, vẽ tấm gia cố cả hai bề mặt ngang củalỗ mở.

Nhấp chọn công cụLines. Vẽ một tấm gia cố ngang ở trên. Vẽ một tấmgia cố ngang ở dưới. Nhấn phím Esc.

IV. Đặt nền móng kết cấu.

Trong Revit Structure, bạn có thể đặt những kiểu khác nhau cho nền móng, như là: Tấm lát, tường, hoặc cách ly. Mỗi kiểu nền móng bao gồm những thuộc tính có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của dự án.

• Đặt tấm sàn nền móng vào mức lối ra vào của cấu trúc và sau đó hiệu chỉnh biên dạng của tấm sàn có cả cầu thang ở góc Đông Bắc và Đông Nam.

• Đặt 2 đầu cọc được cách ly với kích thước khác nhau tại những vị trí cột đặc trúng bên dưới tấm sàn nền móng.

1. Sao chép tấm sàn từ mức level 2

Trong trình duyệtProject Browser, bên dưới Views (all) >Structural Plans, nhấp đúpvào 02 Floor. Nhấp chọn tấm sàn.

Trên bảng Clipboard, nhấp chọn Copy.

Nhấp chọn bảng Clipboard > Paste Aligned > Select Levels.

Hộp thoại Select Levels xuất hiện, nhấp chọn mức 01 - Entry Level, và nhấp OK.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D. Quan sát tấm sàn mới tạo.

Tấm sàn được sao chép vào mức 01-Entry Level của cấu trúc. Tuy nhiên, nó không chống đỡ tường xây dựng của cầu thang hướng Đông Bắc và Đông Nam hoặc khung gương ban công. Trong vài bước kế tiếp, bạn hiệu chỉnh sàn để tạo nền móng mới hỗ trợ cho những phần tử này.

Nhấn phím Esc.

Hiệu Chỉnh sàn cơ sở.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới structural Plans, nhấp đúp vào 01 - Entry Level.

Nhấp chọn tấm sàn.

Nhấp chọn bảng Edit > Edit Boundary.

Chương trình chuyển sang giao diện vẽ phác Sketch.

Hiệu chỉnh đường phác thảo tấm sàn như sau:

•  Phóng lớn góc phía Đông Bắc của kết cấu.

•  Xóa 2 đường phác thảocạnh trong.

•  Nhấp và kéo những đường phác thảo bên ngoài. Kéodàichúng đến góc của kết cấu, như hình.

Tương tự, bạn hiệu chỉnh góc hướng Đông Nam của tấm sàn như hình.

•  Phóng lớn ban công đặt giữa đường lưới F và G.

•  Nhấp chọn những đường vẽ phác đó là hình dáng cạnh bên ngoài của ban công và nhấn phím Delete.

•  Nhấp chọn bảng Draw > Boundary Line > Line. Căn cứ vào bản vẽ kiến trúc, vẽ phác đường bao ngoài của ban công như hình.

•  Nhấp chọn bảng Floor > Finish Floor kết thúc vẽ phác.

2. Tạo một kích thước mới cho sàn.

Với tấm sàn vẫn được chọn, nhấp chọn bảng Element > Element Properties > Type Properties.

Hộp thoại Type Properties xuất hiện, nhấp chọn Duplicate.

Trong hộp thoại Duplicate, nhập vào khung Name tên sàn: 450mm Concrete và nhấp OK.

Trởlại hộp thoại Type Properties, bên dưới Construction, tại dòng Structure, nhấp Edit.

Hộp thoại Edit Assembly hiển thị, trên dòng Layer 2, nhập bề dày Thickness: 450mm. Lần lượt nhấp chọn Layer 3, Layer 4 và nhấn phím Delete, nhấp OK.

Trở lại hộp thoại Type Properties, nhấp Apply và nhấp OK. Nhấn phím Esc.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D.

3. Đặt nền móng cách ly.

Tiếp theo, bạn đặt móng cách ly dạng 2 cọc và 4 cọc vào mức 01 - Entry Level của kết cấu. Đầu cọc được đặt trên vị trí lưới. Chúng trực tiếp chống đỡ những cột kết cấu hiện có.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới structural Plans, nhấp đúp vào 01 - Entry Level.

Phóng lớn góc hướng Đông Bắc của kết cấu.

Nhấp chọn bảng Foundation > Isolated. Trên bảng Model, nhấp Load Family để tải kiểu cột móng cách ly vào dự án.

Hộp thoại Load Family xuất hiện, Bên trái hộp thoại, nhấp vào thư mục Metric Library. Bên phải, nhấp vào khung Look in mởthư mục Structural > Foundations. Nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn kiểu M_Pile Cap-2 Pile và M_Pile Cap-4 Pile, nhấp Open.

Trở lại bảng Element nhấp vào khung cuộn Change Element Type chọn kiểu M_Pile Cap-2 Pile : 800 X 1800 X 900mm

Trong vùng vẽ, nhấp chọn cột tại đường lưới A1 đặt nền móng tách riêng đầu tiên.

Chú ý rằng, đầu cột bắt dính với tâm của cột.

Nhấp chọn các cột đặt tại các đường lưới giao nhau A/1.1 và A/2. để đặt thêm các đầu cột, như hình.

Đặt nền móng vào đường lưới dọc. Bạn có thể xoay nền móng cách ly dọc theo những đường lưới dọc. Rê mũ cọc lên đường lưới B, nhưng không nhấp đặt.

Nhấn phím Spacebar Nền móng xoay 45°. Nhấn phím Spacebar lần nữa. Nền móng xoay 90°. Nhấp đặt nán móng cách ly.

Đặt mũ cọc dọc đườnglưới số 1 như hình bên.

Nhấp chọn bảngSelection > Modify.

Đặt mũ cọc lên những vị trí khôngđường lưới.

Những cầu thanhđặt trong góc Đông Bắc và Đông Nam của kết cấu cần phảicó nền móng cách ly đặt tại những vị trí không đường lưới.

Phóng góc Đông Bắc của kết cấu.

Rê đầu cọc lêntrên tường bê tông của cầu thang cho đến khi đườngtâm của tường sáng lên. Nhấp đặt đầucột.

Để đầu cọc dọc theo những bức tường dọc theo hai bên cầu thang như hình.

Tương tự, đặt thêm những đầu cột dọc theo đườnglưới J và 3 và đúngbên dưới đường lưới H. Xoay đầu cột nếu cần.

Nhấp chọn Modify trên bảng Selection.

Đặt nền móng cách ly trên những đường lưới bên trong.

Những cột đặt trên đường lưới bên trong cần phải có một nền móng cách ly với 4 đầu cột để duy trì độ ổn định của kết cấu.

Nhấp chọn bảng Foundation > Isolated.

Nhấp chọn bảng Element > Change Element Type > chọn kiểu M_Pile Cap-4 Pile : 2000 X 2000 X 900mm.

Tương tự, đặt nền móng cách ly vào những điểm giao nhau của các đường lưới: Đường lưới B. Đường lưới I. Đường lưới 1.1. Đường lưới 2.

Nhấn phím Esc 2 lần.

Thay dổi khoảng cách tham chiếu cho tất cả những nền móng cách ly.

Thiết lập khoảng cách tham chiếu bềmặt phía trên của nền móng cách ly liên quan đến mức 01 - Entry Level. Nó sẽ làm thay đổi vị trí của từng nền móng bên dưới sàn kết kết cấu.

Vẽ một vùng chọn bao quanh sơ đồ kết cấu lối ra vào.

Trên bảng Filter, nhấc Filter

Hộp thoại Filter xuất hiện:

•  Nhấp chọn Check None.

•  Bên dưới Category, nhấp chọn Structira Foundations

Nhấp OK

Trên bảng Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties.

Hộp hoại Instance Properties xuất hiện.

Bên dưới Constraints, nhập giá trị Offset: -450 mm, và nhấp OK đóng hộp thoại.

Nhấp phímEsc hai lần.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views nhấp đúp vào 3D.

Quan sát nền móngcách ly đã được đặt trong không gian 3 chiều.

Gán móng cách ly vào cột thép.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Structural Plans, nhấp đúc vào 01 - Entry Level.

Phóng lớn lối ra vào của kết cấu.

Nhấp chọn bảng Foundation > Isolated

Trên bảng Element, nhấp vào khung Change Element Type > chọnkiểu: M_Footing-Rectangular loại 1800 X1200 X 450mm.

Nhấp đặt tâm móng cột vào tâm các đầu cột thép tại lối ra vào, như hình bên:

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views, nhấp đúp vào 3D.

Sử dụng công cụ Orbit để xoay mô hình, quan sát nền móng cách ly đã được đặt vào chân cột thép tại lối ra vào.

Nguồn: Nhóm STK
Tao gian thep trong revit structure tao gian thep ket cau gian thep thong ke thep