Giấc mơ có thể tiên đoán lành dữ

Thứ năm , 04/12/2014, 13:13 GMT+7
     

Ngày nay, khá nhiều người vẫn tin rằng, giấc mơ là điềm báo cho con người. Chúng ta cần phân tích ý nghĩa của điềm báo mới biết được những thông tin giấc mơ muốn truyền đạt. Ví dụ, mơ thấy súng, thấy đao là tiên đoán vợ hạ sinh con trai, mơ thấy nồi gang, vợ sẽ sinh con gái.

Trong sử sách các triều đại đều ghi lại dự báo lành dữ của giấc mơ. Ví dụ, “Tấn Thư” viết, Tào Tháo nằm mơ thấy ba con ngựa cùng ăn cỏ trong máng, nghĩ rằng đấy là một điềm báo, cho biết cha con họ Mã – Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu và Tư Mã Ý (Tam mã) sẽ tranh dành thiên hạ với họ Tào, nên đã lập tức cảnh báo Tào Phi lưu ý.

Trong truyền thuyết cũng ghi lại vô số những ví dụ tương tự, “Tả Truyện” viết: Sau khi Tống Cảnh Công mất, hai con trai Đắc và Khải cùng tranh ngôi vua. Đắc nằm mơ thấy Khải nằm ngoài cửa, đầu hướng về Bắc, còn mình là con quạ đen đậu trên người Khải, mỏ ở cửa Nam, đuôi trên cửa gỗ. Thế là Đắc cho rằng, đấy là mộng đẹp, ông sẽ là người kế vị thành công. Sự thật quả đúng như vậy.

Tại sao Đắc lại nghĩ đấy là mộng đẹp? Theo lối giải mộng của người Trung Quốc cổ đại: “Khi nằm, đầu hướng về phía Bắc, ắt sẽ chết; nằm ở ngoài cửa, tất mất nước.” Thế nên Khải đã thất bại. Còn Đắc thì hướng về phương Nam ắt là Vua”, đồng thời còn khống chế mỗi cửa thành, tất nhiên sẽ nắm giữ thành công.

Cũng như niềm tin đấy, người Trung Quốc xưa thường dựa vào giấc mơ để quyết định hành động của mình.

Lý Uyên – Hoàng đế lập ra nhà Đường – trước khi dấy binh chống lại nhà Tùy cũng đã nằm mơ. Ông thấy mình rơi xuống giường, bị giòi bọ ăn thịt. Lý Uyên cho rằng, đây là điềm báo tiên đoán trước cái chết của mình nên không dám xuất quân. Một thuộc hạ của ông lại giải mộng như sau: “Rơi xuống giường, có nghĩa là “Bệ hạ”; bị giòi bọ ăn, biểu thị thần dân cần dựa vào Người. Giấc mộng này tiên đoán người sắp làm vua.” Lý Uyên nghe theo, yên tâm khởi quân. Kết quả, ông đã lật đổ được nhà Tùy, xưng Vua thiên hạ.

Giac mo co the tien doan, lanh du giac mo, giac mo lanh, ac mong giac mo, doan diem giac mo

Điềm báo của giấc mơ thật khó lý giải. Giấc mơ của Lý Uyên những tưởng điềm dữ, nào ngờ lại là điềm lành.

Văn hóa phương Tây cũng có quan niệm tương tự. Ví dụ, “Cựu ước” – Kinh thánh có ghi, vua Ai Cập nằm mơ thấy bảy con trâu khỏe mạnh, sau đó lại trông thấy bảy con trâu ốm, chúng thi nhau cấu xé ăn thịt bảy con trâu mạnh. Ông Joseph giải mộng rằng, sẽ có bảy năm mùa màng bội thu, sau đó là bảy năm thiên tai mất mùa, hậu quả khôn lường, tiêu hao hết lương thực còn lại của bảy năm trước.

Tương lai con người lành dữ khó đoán. Dù bạn là ai chăng nữa, cũng không thể biết trước chặng đường phía trước của mình. Có người chỉ dựa vào giấc mơ để đoán biết lành dữ. Nhưng cũng có nhiều người bình thản đối mặt với nó, nổ lực làm việc, sống đời trung thực, chuyện đoán mộng với họ dường như không hề linh nghiệm.

Nguồn: Giấc mơ và cuộc sống
Giac mo co the tien doan lanh du giac mo giac mo lanh ac mong giac mo doan diem giac mo