Gia cố kết cấu trong revit structure

Thứ sáu , 28/11/2014, 21:50 GMT+7
     

• Đặt thanh rebar song song vào mặt phẳng làmviệc trong mặt cắtngang của một thanh xà

• Đặt thanh rebar vuông góc vớimặt phẳng làm việc trong mặt cắt ngang của một thanhxà.

• Bộ bao bọc rebar.

• Tạo và quan sát một bộ rebar.

I. Đặt thanh Rebar song song với bề mặt ngoài của thanh xà bê tông.

• Tạo mặt cắt.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Structural Plans, nhấp đúp vào 02 Floor.

Nhấp tab View > Graphics > Visibility/Graphics. Hộp thoại Visibility/ Graphic Overrides hiển thị. Nhấp chọn tab Revit Links. Bên dưới Visibility, nhấp xóa dấu chọn Technical_School-current_m.rvt. Sau đó, nhấp Apply và nhấp OK.

Phóng lớn góc Đông Nam của sơ đồkết cấu.

Nhấp tab View > Create > Section.

Nhấp bên trong của tường đặt giữa đường lưới số 9 và 10, di chuyểncon trỏ xuống dưới và nhấp vào bên ngoài của tường hướng Nam để đặt mặt cắt.

Kéo điểm điều khiển bên phải cho đến khi nó đặt ở bên trái của cầu thang, gần giống như hình.

Bạn điều chỉnh kéo dài mặt cắt để chỉ bao gồm những gì bạn muốn hiển thị trong mặt cắt.

Nhấp phím Esc.

• Thay đổi chế độ hiển thị của mặt cắt.

Nhấp đúp vào đầu ký hiệu mặt cắt để mở sơ đồ mặt cắt.

Trên thanh View Control, thiết lập chế độ hiển thị như sau: Nhấp vào Scale control, chọn tỉ lệ quan sát 1:20.

Nhấp vào Detail Level chọn Fine.

Nhấp biểu tượng Hide Crop Region ẩn đường giới hạn vùng mặt cắt.

Sơ đồ mặt cắt hiển thị như hình bên

Phóng lớn thanh xà trên mức 02 - Floor. Nhấp chọn thanh xà bê tông

• Mở trình duyệt Rebar Shape Browser

Trong trình duyệt Rebar Shape Browser Revit Structure cung cấp thư viện những dạng rebar đã định rõ các kiểu bố trí thanh rebar trong dự án. Những dạng đã hiển thị trong trình duyệt ReDar Shape Browser sẽ hiển thị khi bạn chọn công cụ Rebar.

Nhấp bảng Reinforcement > Rebar > Place Rebar Parallel to Work Plane.

Bảng Rebar Shape Browser hiển thị ở bên phải của vùng vẽ. Dạng thanh rebar được chọn sẽ sáng lên và tương ứng với dạng đã được chọn trên Options.

Mở hoặc đóng bảng Rebar Shape Browser bằng cách nhấp nút 3 chấm trên thanh Options.

Lưu ý: Những file của Rebar Shape _ brary nằm trong thư mục Rebar Shapes của Metric Library.

• Chọn kích thứóc vá hình dạng thanh rebar.

Trên bảng Element nhấp vào khung cuộn Change Element Type, chọn kiểu Rebar Shape: M_ 16

Trong bảngRebar Shape Browser, nhấp chọn dạng Rebar Shape : M_T1.

Di chuyển con trỏ lên thanhxà và nhấn phím Spacebar để thay đổi vị trí củathanh rebar cho đến khi nó đến góc phải trêncủa thanh xà, như hình: bên, nhấp đặt thanhrebar.

Nhấn phím Esc.

• Hiệu chỉnh hình dáng thanh rebap.

Revit Structure kết nối tự động tấm sàn bê tông với thanh xà. Tuy nhiên, trong bài tập này, hình, dáng thanh rebar được hiệu chỉnh sao cho thanh rebar được bao bên trong thanh xà bê tông.

Nhấp chọn thanh rebar. Nhấn giữ trỏ vào các nút điều khiểntam giácphía trên cùng, kéo thanh rebar sao cho nó nằm trong thanh xà.

Tương tự, hiệu chỉnh hình dạng thanh rebar còn lại để có kết quả như hình dưới.

II. Đặt thanh Rebar vuông góc.

Thanh rebar được đặt vào trong mặt cắt của một thanh xà hướng theochiều dọc. Thanh rebar được đặt vuông góc với mặt cắt ngang của thanhxà bê tông.

Nhấp bảng Reinforcement >Rebar > chọn Place Rebar Perpendicular to Work Plane.

Bảng Rebar Shape Browser hiển thị, nhấp chọn dạng Rebar Shape: M_00.

Đặt thanh xà vuông góc với bề mặt thanh xà.

Nhấp đặt thanh rebar vào góc phải phía trên của mặt cắt, khoảng chừng như hình.

Nhấp phím Esc.

• Tạo dối xứng thanh rebar Aon.

Nhấp chọn thanh rebar đơn. Trênbảng Modify, nhấp chọn Mirror > Pick Mirror Axis.

Nhấp chọn đường lưới J làm trục đối xứng. Sau đó, nhấp đặt thanhrebar vào góc trái phía trên của mặt cắt ngangthanh xà.

Nhấn phím Esc kết thúc thao tác.

• Sao chép thanh rebar

Sau khi đặt thanh rebar vào bên trong sơ đồ mặt cắt, bạn có thể dễ dàng sao chép nó vào vị trí giữa và đáy của thanh xà.

Nhấp chọn thanh rabar đầu tiên và nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn thanh rebarthứ hai.

Trên bảng Modify, nhấp chọn Copy. Trên thanh Options, nhấp Multiple.

• Nhấp chọn thanh rebar đã sáng lên làm điểm bắt đầu.

• Di chuyển con trỏ đến điểm giữa của thanh xà, nhấp đặt thanh rebar.

• Di chuyển con trỏ đến phần đáy của thanh xà, nhấp đặt thanh rebar.

Nhấn phím Esc kết thúc thao tác.

III. Thiết lập Rebar bao bọc bên ngoài

Trong Revit Structure, rebar gồm có một vỏ bao phủ được xác định bởi một chuỗi các tham số cho phép điều khiển các tham chiếu ở trong thanh rebar từ bề mặt của một chủ thể của thanh rebar, như là thanh xà, tường hoặc cột. Khi đặt biên dạng của thanh rebar vào trong một chủ thể, nó sẽ kéo dài vỏ bao phủ đã chỉ định.

Trong bài tập này, bạn thiết lập vỏ bao phủ thanh rebar dựa trên kích thước thanh rebar và nhấp lên bề mặt của thanh xà, sau đó tạo những thiết lập vỏ bao bọc thanh rebar mới và sau đó áp dụng những thiết lập vào vị tri gia cố trong thanh xà bê tông.

Nhấp chọn thanh rebar và nhấp bảng Element > nhấp vào khung cuộn Change Element Type chọn kiểu thanh: Rebar Bar: 10M,

Vỏ bao phủ rebar tự động thay đổi dựa trên kích thước của thanh mới.

Trên thanh Quick Access, nhấp biểu tượng Undo ???? chuyển vềgiá trị trước đó.

Sau đây bạn sẽ thiết lập vỏ bao rebar dựa trên kích thước thanh.

Nhấp tab Home > Reinforcement >Cover

Theo thiết lập mặc định, vỏ bao phủ rebar hiển thị trên mặt cắt dưới dạng đường nét đứt màu xanh dương.

Trên thanh Options, nhấp Pick Faces.

Nhấp trỏ vào mặt bên dưới của thanhxà.

• Tạo một thiết lập vỏ bao rebar mới.

Trên thanh Options, nhất nút Edit Cover Settings.

Một hộp thoại cung cấp một danh sách những thiết lập bao phủ giới thiệu những trường hợp đặc trưng. Nếu kích thước bạn cần không có trong danh sách, bạn có thể tạo thiết lập vỏ bao mới.

Trong hộp thoại Rebar Cover Settings, nhấp nút Add.

Bên dưới Rebar Cover 1, nhập giá trị Setting: 30.0.

Nhấp OK.

• Gán vỏ bao rebar mới.

Trên thanh Options, nhấp Pick Elements.

Nhấp chọn thanh xà.

Trên thanh Options, chọn Cover Settings kiểu Rebar Cover 1 <30>.

Những thiết lập bao phủ rebar tự động thay đổi trong sơ đồ mặt cắt.

Nhấn phím Esc.

• Tạo và quan sát một bộ Rebar bên trong thanh xà bê tông.

Sử dụng chức năng của bộ rebar, chuyển một phần tử rebar đơn vào một bộđường thẳng. Bạn có thể tạo bộ rebar vuông góc với sơ đồ vẽ phác của thanh rebar và chỉ định số thanh và khoảng cách giữa các thanh.

Nhấp chọn thanh rebar song song đặt trong thanhxà, như hình.

Trên thanh Options tạiLayout chọn Maximum Spacing và nhập Spacing giá trị:150.0.

Trên tab Modify, nhấp chọn Selection > Modify.

Nhấp kéo tạo vùng chọn bao quanh thanh xà và sàn kết cấu. Trên bảng Filter, chọn Filter.

Trong hộp thoại Filter, nhấp Check None.

Bên dưới Category, nhấp chọn structural Rebar, nhấp nút Apply và sau đó nhấp OK

Tất cả thanh rebar trong mặt cắt bây giờ đã được chọn.

• Thay dổi chế độ hiển thị của rebar trong 3D.

Nhấp tab Modify Structural Rebar > Element > nhấp vào biểu tượng Element Properties.

Hộp thoại Instance Properties hiển thị, bên dưới Graphics, tại View Visibility States, nhấp Edit.

Hộp thoại Rebar Element View Visibility States xuất hiện. Bên dưới Under View Name, chọn 3D, nhấp chọn cả hai View unobscured và View as solid. Thanh rebar sẽ hiển thị trong vùng vẽ bất chấp sự cản trở nào từ sàn hoặc tường kết cấu. Nhấp OK.

Nhấp OK đóng hộp thoại Instance Properties.

Nhấn phím Esc.

Trong trình duyệt Project Browser, nhấp đúp vào 3D, chuyển sang sơ đồ3 chiều.

Sử dụng ViewCube xoay mô hình sao cho nhìn thấy cạnh mặt hướng Bắc kết cấu.

Phóng lớn thanh xà ở góc Đông Nam kết cấu để quan sát bộ rebar. Nhấn giữ phím Ctrl, nhấp chọn các thanh rebar.

Nhấp vào biểu tượng Element Properties trên bảng Element, hộp thoại Type Properties xuất hiện.Bên dưới Construction, tại Hook At Start và Hook At End chọn Standard - 180 deg.

Trong mô hình, đầu các thanh rebar đã chọn chuyển sang dạngmóc.

Phóng lớn một đầu của thanhdầm. Nhấp chọn một thanh rebar,nhấp và kéo tay biên dạng của thanhrebar thay đổi chiều dài của tnanh rebar theo yêu cầu.

IV. Bề mặt tăng cường.

Tăng cường bề mặt tường bê tông của cầu thang ở hướng Đông Bắc bằng cách dùng công cụ Sketch Area reinforcement đặt nhiều thanh (rebar) tăng cường khoảng cách bằng nhau trên diện rộng và tạo 4 lớp của thanh rebar vào trong chủ thể (như là tấm sàn hoặc tường 1.

> Tạo sơ đồ mặt cắt tại vị trí đặt bề mặt tăng cường.

> Vẽ phác bề mặt tăng cường.

> Hiệu chỉnh thuộc tính thanh rebar để gỡ bỏ những thanh cơ bản, thay đổi số thanh rebar và kiểu thanh.

• Tạo sơ đồ mặt cắt.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Structural Plans, nhấp đúp vào 02 Floor.

Phóng lớn góc Đông Bắc của sơ đồkết cấu.

Nhấp tab View > Create > Section.

Vẽ đường mặt cắt ngang qua 2 tường của cầu thang ở hướng Đông Bắc, như hình dưới.

Nhấn phím Esc.

Nhấp đúp vào đầu tròn của đường mặt cắt để mở sơ đồ mặt cắt.

Trên thanh View Control, chọn tỉ lệ quan sát Scale là 1:50.

Nhấp chọn sơ đồ mặt cắt và kéo các điểm điều khiển để định lại vùng nhìn sao cho chỉ thấy bức tường bê tông.

• Vẽ phác bề mặt tăng cường.

Nhấp chọn bức tường cơ sở.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới 3D Views nhấp đúp vào 3D.

Dùng View Cube để xoay mô hình sao cho có thể nhìn thấy bức tường bê tông ở góc Đông Bắc của kết cấu. Tường cơ sở đang sáng lên như hình.

Nhấp tab Home > Reinforcement > Area.

Nhấp chọn tường.

Chương trình chuyển sang giao diện vẽ phác.

Trên bảng Draw, nhấp chọn Line và vẽ đồ lên đường nét của tường cơ sở, như hình.

Chú ý: Hai đường ngắn gần kề đường dọc của đường nét tượng cho hướng chính của thanh rebar. Các thanh sẽ được đặt song song với hướng chính gần cả 2 bề mặt tường. Những thanh thứ yếu sẽ được đặt vuông góc (vị trí bên trong) với các thanh chính (vị trí bên ngoài) gần kề với các thanh chính.

Muốn thay đổi hướng chính, trên bảng Draw, nhấp chọn Major Direction. Sau đó, nhấp vào một trong các đường ngang của đường nét.

Sau khi đường vẽ khép kín, trên bảng Area Reinforcement nhấp Finish Area.

Bề mặt tăng cường tự động được gắn vào tường cơ sở đã chọn và được thể hiện trong 3D với dấu "X", như hình.

Nhấn phím Esc.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Sections (Building Section), nhấp đúp vào Section 2. Bề mặt tăng cường cho tường cơ sở hiển thị.

• Gỡ bỏ những thanh chính.

Bể mặt tăng cường phác họa gồm có hai lớp của thanh rebar vuông góc với mỗi bề mặt kề cận (bề mặt trong và ngoài của tường). Trong trường hợp này, thanh rebar hiển thị trong phương đứng hướng theo những thanh thứ yếu.

Trong những bước tiếp theo, bạn sẽ thay đổi thuộc tính phần tử của thanh thứ yếu đặt trên cả hai lớp bên trong tường.

Nhấp chọn bề mặt tăng cường.

Trên bảng Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties. Hộp thoại Instance Properties hiển thị, bên dưới Layers nhấp bỏ chọn những giá trị của Exterior Major Direction 2 nterior Major Direction, và nhấp OK.

Thanh rebar đa diện cho hướng chiều dài chính của tường cơ sở sẽ bị xóa khỏi sơ đồ mặt cắt và những thanh thứ yếu bị dời đi xóa lớp vỏ bao rebar của tường.

Nhấp nút Undo ???? trên thanh Quick Access để trở về bước trước.

• Thay đổi sốthanh rebar trên các lớp trong và ngoài.

Trên bảng Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties.

Hộp thoại Instance Properties hiển thị.

- Bên dưới Construction, chọn Layout Rule là Fixed Number.

- Bên dưới Layers, nhập Exterior Major Number of Lines: 50.

Nhập Exterior Minor Number of Lines: 50.

Nhập Interior Major Number of Lines: 50.

Nhập Interior Minor Number of Lines: 50.

Nhấp OK.

Thanh rebar được bổ sung thêm vào sơ đồ mặt cắt. Nhấn phím Esc.

V. Đặt thêm dường tăng cường.

Bước tiếp theo bạn đặt thêm đường tăng cường vòng quanh lỗ mởdọc trục trên mức 02 - Floor của kết cấu.

Các thao tác thực hiện gồm có:

> Vẽ phác đường tăng cường.

> Tạo sơ đồ mặt cắt.

> Thay đổi sự hiển thị của sơ đồmặt cắt.

> Thay đổi kiểu thanh rebar và kiểu móc.

• Đường tăng cường trong một tấm sàn.

Với công cụ Sketch Path Reinforcement bạn sẽ bố trí thanh rebar dọc theo chu vi ngoài của lỗ mở dọc trục. Thanh rebar sẽ có chiểu dài như nhau, nhưng sẽ không song song thanh khác và sẽ được đặt vuông góc với đường biên đã chỉ định.

• Vẽ phác dường tăng cường.

Trong trinh duyệt Project Browser, bên dưới Structural Plans, nhấp đúp vào02- Floor.

Phóng lớn lỗ mở dọc trục phía trên, đặt ở cạnh phía Bắc của kết cấu.

Nhấp tab Home > Reinforcement > Path.

Nhấp chọn tấm sàn.

Chương trình chuyển sang giao diện vẽ phác. Trên bảng Draw nhấp chọn Line.

Trên thanh Options map giá trị Offset: 50mm.

Vẽ một đường hộp tăng cường vòng quanh chu vi của lỗ mở dọc trục, gần giống như hình.

Lưu ý: Những đường bạn vẽ phác cho đường hộp tăng cường không giao nhau và không phảidạng vòng khép kín.

Nhấp vào đầu mũi tên 2 chiều để lật hướng đường tăng cường.

Trên bảng Path Reinforcement, nhấp Finish Path. Đường tăng cường cho lỗ mở trục hiển thị.

Nhấn phím Esc.

• Thay đổi kiểu rebar.

Nhấp chọn đường tăng cường. Những chấm xanh hiển thị, bạn có thể dùng những điểm này để thay đổi biên dạng của đường tăng cường, nếu cần.

Trên bảng Element, nhấp vào biểu tượng Element Properties.

Hộp thoại Instance Properties hiển thị, bên dưới Layers, Primary Bar - Type chọn kiểu 13M và nhấp OK.

Nhấn phím Esc.

• Tạo sơ đồ quan sát mặt cắt.

Nhấp tab View > Create > Section.

Đặt đường mặt cắt cắt ngang qua lỗ mở sàn, như hình. Nhấn phím Esc.

Nhấp đúp vào đầu đường mặt cắt để mở sơ đồmặt cắt.

• Thay đổihiển thị của sơđồ mặt cắt.

Nhấp tab View > Graphics > Visibility/Graphics. Hộp thoại Visibility/Graphic Overrides hiển thị.

Nhấp tab Revit Links. Bên dưới Visibility, xóa dấu chọn Technical_School-current_m.rvt.

Nhấp Apply và sau đó nhấp OK.

Trên thanh View Control nhấp chọn Scale, chọn tỉ lệ 1:50. Nhấp Detail Level chọn Fine, nhấp Model Graphics Style chọn kiểu Shading w/Edges.

Trong sơ đồ mặt cắt, nhấp vào vùng thu được, kéo các điểm điều khiển thay đổi kích thước vùng nhìn sao cho chỉ thấy được lỗ mở sàn và đường tăng cường trên mức 02-Floor.

Nhấn phím Esc.

• Thay dổi cái móc của thanh rebar.

Những cái móc của rebar có mối quan hệ ma trận giữa góc móc vàkích thước rebar. Sau khi đặt rebar, dùng điều khiển đồhọa để định hướng.

Phóng lớn cạnh xung quanh của lỗ mởsàn.

Nhấp chọn rebar.

Biểu tượng định hướng chốt móc hiển thị. Nhấp vào biểu tượng Toggle Hook Orientation để thay đổi kiểu móc rebar.

Nhấn phím Esc.

• Phác thảo tăng cường.

Vẽ phác tăng cường trong tấm sàn cơsở của kết cấu để chứng minh khả năng vẽ tốt hơn của Revit structure. Sau đây, bạn thực hiện các công việc sau:

- Đặt khóa tường tại chân tường bê tông.

- Vẽ phác tăng cường trong tấm sàn bê tông.

Vẽ phác tăng cường trong một tấm sàn.

Với công cụ vẽ trong chương trình Revit Structure, bar bổ sung khóa tường vào chân tường và vẽ pháctăng cường vào sàn cơ sở. Sự tăng cường bao gồmcả hai kiểu rebar: Vuông góc và song song và đượckéo dài từ sàn bê tông vào tường kết cấu.

• Tạo sơ đồ quan sát mặt cắt

Nhấp tab View > Create > Section.

Vẽ đường mặt cắt ngang qua 2 tường của cầu thang ở hướng Đông Nam, như hình.

Nhấn phím Esc. Nhấp đúp vào đầu tròn của đường mặt cắt để mở sơ đồ mặt cắt.

> Nhấp tab View > Graphics > Visibility/Graphics. Hộp thoại Visibility/Graphic Overrides hiển thị.

> Nhấp tab Revit Links. Bên dưới Visibility, xóa dấu chọn Technical_School-current_m.rvt.

> Nhấp Apply và sau đó nhấp OK.

Trên thanh View Control, chọn tỉ lệ quan sát Scale là 1:50 và thiết lập Model Graphics style kiểu Shading w/Edges.

Nhấp chọn sơ đồ mặt cắt và kéo các điểm điều khiển để định lại vùng nhìn sao cho chỉ thấy bức tường bê tông.

Đặt những khóa tường vào chân tường.

Phóng lớn vùng chân tường bê tông.

Nhấp tab Modify > Edit Linework > Cut Profile.

Trên thanh Options, chọn Boundary between faces.

Nhấp chọn đường biên giữa tường và chân đế. Chương trình chuyển sang giao diện vẽ phác.

Trên bảng Draw, nhấp Line. Trên thanh Options, nhấp chọn Chain.

Tại chân tường, vẽ phác 3 đường, gần giống như hình trang bên.

Trên bảngCut Profile, nhấp Finish Cui Profile Nhấn phím Esc.

Đặt thanh rebarsong song vào sàn.

Nhấptab Home > Reinforcement > Rebar > Place Rebar Parallel to Work Plane.

Trên thanh Options chọn Rebar Shape : M_00

Sau đó chọn một kiểu rebar,theo mặc định vỏ bao rebar coverhiển thị dưới dạng đường chấm xanhkhi bạn rê trỏ lên trên mỗi phần.

Nhấp đặt thanh rebar song song vào tấm sàn như hình.

Nhấn phím Esc.

Vẽ phác thanh rebar song song vào san

Nhấp bảng Reinforcement > Rebar > Place Rebar Parallel to Work Plane.

Trên bảng Sketch, nhấp chọn Sketch Rebar. Nhấp chọn tấm sàn bê tông là phần tử chủ thể.

Chương trình chuyển sang giao diện vẽ phác.

Vẽ phác thanh rebar bằng cách: Đầu tiên, nhấp vào bên trong tấm sàn sau đó di chuyển con trỏ vào trong tường, nhấp chuột, như hình.

Lưu ý: Đảm bảo rằng vẽ phác từ sàn đến tường.

Trên bảng Rebar Sketch, nhấp Finish Rebar.

Lưu ý: Thanh rebar chỉ đóng góp vào khối tăng cường của chủ thể (tấm sàn). Bởi vậy, thanh rebar này sẽ không được tính vào rebar của tường kết cấu.

Trên bảng Selection, nhấp Modify.

Bổ sung cái móc.

Nhấp phải vào thanh rebar nhấp chọn Element Properties.

Trong hộp thoại Instance Properties, bêndưới Construction, tại Hook At Start chọn Standard - 90 deg.

Nhấp OK

Kết quả đầu móccủa thanh rebar được tạonhư hình.

Đối xứng thanh rebar.

Trên bảng Modify, nhấp Mirror.Nhấp vào mặt phẳng tham chiếutrung tâm của tường kết cấu.

Nhấp đặt thanh rebar. Nhấn phím Esc.

Đặt thanh rebar vuông góc vào tấm sàn.

Nhấp tab Home > Reinforcement > Rebar > Place Rebar Perpendicular to Work Plane

Trên bảng Element, nhấp vào khung cuộn Change Element Type chọn Rebar Bar: 19M.

Nhấp vào khoảng giữa điểm cuối của thanh móc và thanh thẳng ngang, đặt điểm cái móc, như hình.

Trên bảng Selection, chọnModify.

Đặt bộ rebar.

Nhấp chọn thanh rebar đơn, như hình.

Trên thanh Options, tại Layout chọn Minimum Clear Spacing. Nhập Spacing: 100 mm.

Nhấn phím Esc hai lần.

Nguồn: Nhóm STK
Gia co ket cau giao trinh ket cau revit tu hoc revit structure bai giang ket cau trong revit