Family in revit

Thứ bảy , 22/11/2014, 11:08 GMT+7
     

Cách thực hiện tốt nhất giúp bạn có thể đạt hiệu quả khi thêm hoặc chỉnh sửa các thành phần family, có thể là:

• Tải những thành phần family sử dụng thông thường vào dự án mẫu (project templates). Điều này được lưu trong suốt tiến trình triển khai thiết kế.

• Nếu bạn hiệu chỉnh một thành phần trong giao diện Family Editor bằng cách tạo những thay đổi bản chất như: Thêm kiểu kích thước cho family, sử dụng Save As > chọn tùy chọn Family trên trình đơn ứng dụng để lưu family với tên thích hợp thư mục library. Cho phép các thành viên khác trong cùng nhóm dự án sử dụng family đặc chế này ngay tức thì.

• Lưu các file family mà bạn đã tạo sự thay đổi đáng kể, như là chỉnh sửa các file family chuẩn hoặc tạo mới family bằng các sử dụng những mẫu family chuẩn. Bạn lưu những file này trong thư mục library riêng biệt từ thư mục mặc định. Điều này giúp bạn bảo quản các file family dù là thư mục library đã bị chép đè lên trong quá trình nâng cấp chương trình.

• Sử dụng tùy chọn Pick New Host trên tab ngữ cảnh để di chuyển các thành phần đã chọn từ một mức hoặc chủ thể đã được đặt lúc ban đầu đến chủ thể khác.

• Để làm sạch các thành phần không sử dụng trong dự án, sử dụng Purge Unused trên nhóm Project Settings của tab Manage.

Trong hộp thoại Purge unused, tùy chọn các family cần giữ lại để cho file dự án có kích thước nhỏ.

❖ Copy hoặc Paste những family tại chỗ (in-place) cần thiết từ những dự án khác để chia sẻ hoặc sử dụng lại những family này.

Bạn không thể lưu các family tại chỗ (in-place) vào file family chuẩn. Một số vấn đề sau các bạn thường gặp khi làm quen với family:

Vấn đề:

Trong Revit, có mấy kiểu Family. Cách tạo chúng như thế nào?

Giải quyết:

Trong Revit Structure, có 3 kiểu family khác nhau:

❖ System family: Đây là một kiểu family bạn thường dùng. Một hệ thống family được định nghĩa bên trong mẫu và được xuất hoặc chèn.

Khi hiệu chỉnh một hệ thống family, bạn hiệu chỉnh thông tin được cung cấp trong hộp thoại Element Properties, hoặc Revit chuyển bạn vào chế độ phác thảo. Những mục có trong mẫu đó là những hệ thống family:

• Walls

• Wall footings (strip footings)

• Floors (slabs)

• Roofs

• Stairs/ramps/railings

• Toposurfaces

• Openings

❖ In-place family: Đây là kiểu family cũng cư ngụ bên trong mô hình, nhưng khi bạn đưa ra lệnh Create In-Place Family, trên thanh Design chuyển sang giao diện Family Editor. Sau đó bạn có thể tạo những thành phần family trong vị trí chúng cần được đặt vào nhưng không cho phép chèn hoặc vị trí đặt chúng cần chính xác.

Ngoài ra, nhiều trường hợp bạn cần mô hình hình học khác để bõ family. Nó là một chức năng cần thiết trong Revit structure.

❖ Family files (.rfa): Kiểu family này được tạo và quản lý bên ngoài và sau đó tham gia vào mô hình Revit.

Ví dụ, nếu muốn đặt một thanh dầm có lỗ châu mai 20 mô hình, bạn có thể xem lướt kiểu dáng qua trước khi chọn.

Theo mặc định, Revit structure không có một số những family được tải trước vào trong mô hình. Bạn bắt đầu bằng lệnh Beam và sau đó nhấp Load Family trên bảng Detail.

Vấn đề:

Khi bắt đầu một family từ một file mẫu, thường có các mặt phẳng tham chiếu. Vậy những mặt phẳng tham chiếu giúp đỡ gì trong việc tạo family?

Giải quyết:

Trong sơ đồ sàn, có các mặt phẳng tham chiếu rất quan trọng và bạn sẽ dựa trên đó để xây dựng. Bạn không được phép chỉnh sửa, di chuyển những mặt phẳng này, chúng được chỉ định là gốc và bố trí thành phần. Ví dụ, chọn một trong 2 mặt phẳng, nhãn của mặt phẳng đó sẽ hiển thị.

Nhấp biểu tượng Element Properties trên bảng Element. Trong hộp thoại Instance Properties, bạn sẽ thấy dấu kiểm trên dòng Defines Origin.

Điều này cho biết hai mặt phẳng tham chiếu có giá trị đặc biệt và được sử dụng như một khối kiến trúc.

Khi xây dựng một family, các mặt phẳng tham chiếu là chìa khoá thành công. Chúng dùng để ràng buộc family hiệu quả, chỉ cho phép người dùng nhập vào để định rõ kết quả hình học. Các mặt phẳng tham chiếu trợ giúp việc định nghĩa family và điều khiển bố trí trong mô hình chủ thể.

Vấn đề:

Khi nào sử dụng Create in-place families?

Giải quyết:

Những family chuyên dụng gọi là in-place family, được tạo trực tiếp bên trong mô hình, ràng buộc family môi trường xây dựng xung quanh. Điều này cho phép bạn dễ dàng hơn trong việc tạo hình học phù hợp mà không cần phải sử dụng mô hình khác. Quá trình tạo các nhóm vào mô hình sẽ giảm rất nhiều thời gian dùng để thiết lập và điều khiển bằng tay cấu hình của các khoản nào đó. Ngoài ra, do liên kết thành một nhóm, bạn cóthể tạo các mô hình Revit riêng biệt và liên kết nó trở lại vào Revit đồng dạng để tạo một liên kết tham chiếu vào AutoCAD.

Vấn đề:

Cách tạo một file Family?

Giải quyết:

Để bắt đầu tạo một file family(.rfa), trước tiên bạn tìm một mẫu template gần với điều bạn muốn tạo. Revit structure cung cấp những mẫu templates cho hầu hết các tình huống. Ví dụ, thiết kế một giàn vì kèo.

Tiến trình bắt đầu một family Revit Structure mới như sau:

Nhấp chọn ????> New > Family trên thanh trình đơn.

Hộp thoại New Family - Select Template File xuất hiện.

Trong thư mục Metric Templates, nhấp chọn file mẫu Metric Structural Framing - Complex and Trusses.rft.

Khi bạn mở file này sẽ thấy trên dải Ribbon có các trình đơn cơ bản để thiết kế giàn vì kèo như: Create, Insert, Modify, View, Manage Các vật liệu đặc trưng đã được tải vào trước trong những file này.

Trong sơ đồ sàn, lưu ý có 2 đường nét đứt màu xanh. Đó là những mặt phẳng tham chiếu. Phụ thuộc vào mẫu sử dụng. Revit Structure thường bắt đầu ít nhất 2 trong số những sơđồ này và thường một tham chiếu dữ liệu trong sơ đồ hình chiếu đứng.

Để tạo kích thước ràng buộc, bạn cần bổ sung những mặt phẳng tham chiếu xuất phát từ các mặt phẳng tham chiếu hiện có.

Hiệu chỉnh một family thanh rầm để hủy bỏ báo lỗi "Can't make type..."

Nếu cần tạo một thanh rầm với nhịp nhỏ hơn, bạn thể chỉnh sửa family. Ví dụ chọn kiểu 24LH05.

Trước tiên, mở family. Chuyển vào hộp thoại Types, nhập vào chiều dài yêu cầu Length: 13'-6". Nhấp OK.

Bạn sẽ gặp 2 báo lỗi:

"Parameter IntPanelArrayNum has an invalid value"

"There are identical instances in the same place. This will result in double counting in schedules. You can tab-select One of the overlapping elements to exclude it from the group instance"

Nhấp Cancel thoát khỏi hộp thoại cảnh báo. Lỗi đầu tiên là chính trong vấn đề này- thay đổi chiều dài làm cho tham số IntPanelArrayNum không có giá trị. Ở đây bạn cần hiểu tham số trong family dùng để làm gì, như vậy bạn sẽ hiểu thay đổi chúng như thế nào.

Cuộn xuống đến phần other trong hộp thoại Family Types. Khi giảm chiều dài, bạn muốn giảm chiều dài ở đâu. Bạn có thể điều khiển lên 3 phần của thanh rầm: End Panels, Internal Panels, và Variable Panels. Variable Panels được điều khiển bởi End và Internal Panels, như vậy cách tốt nhất để tiến gần đến nó là làm việc với End và Internal.

Nếu lấy bớt chiều dài của End Panels, bạn cần điều chỉnh công thức End Panel. Hiện tại độ rộng của End Panels là 1.5x Depth của thanh rầm. Nếu bạn đặt 1x Depth, bạn sẽ tạo thanh rầm ngắn hơn.

Nếu muốn lấy bớt chiều dài của Internal Panels, bạn cần điểu chỉnh tham số IntPanelWidth. Hiện tại độ rộng tối thiểu của chúng là 2x Depth. Nếu bạn thay đổi thành 1,5x hoặc 1x Depth, có thể chúng sẽ ngắn hơn.

Tạo ổ cắm điện.

Đây chỉ là các bước tổng quát đơn giản của quá trình tạo thành phần tùy chỉnh. Tương tự, có thể áp dụng quá trình để tạo các thành phần khác, rõ ràng là chỉ cần thay đổi các tham số, kiểu, vv; vào nơi thích hợp.

Trong bài tập này, các bạn biết cách làm thế nào để tạo ra một ổ cắm điện. Thành phần sẽ có một ký hiệu 2D và một phần tử 3D có thể nhìn thấy trong tất cả các sơ đồ khác. Bây giờ, bạn có thể hỏi "Tại sao lãng phí thời gian tạo ra cái gì đó đã có trong Thư viện Revit. Thật ra không lãng phí thời gian chút nào cả?” Bạn có thể sử dụng tất cả những gì có trong thư viện, nhưng ở đây các bạn cần nhân lên để làm thế nào tạo ra các thành phần cho riêng mình.

Trong thực tế, nhiều thành phần trong thư viện Revit không đáp ứng đúng và đủ cho thiết kế, chính vì vậy cần tìm hiểu làm thế nào để tạo ra chi tiết đó cho chính mình! và không có cách nào tốt hơn là học tập để tạo thành phần family sở hữu riêng cho mình.

Đó là những gì mà nội dung bài tập muốn đem lại cho bạn những kiến thức và kỹ thuật để tạo hệ thống thư viện thiết bị phục vụ cho thiết kế.

Trở lại với công việc tạo một ổ cắm điện trong Revit, chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần 2 phần: Một biểu tượng 2D cho ổ cắm đó sẽ xuất hiện trong sơ đồ phẳng và một mô hình 3D đơn giản của ổ cắm đó sẽ hiển thị trong sơđồhình chiếu, mặt cắt và phối cảnh, v.v...

Vì vậy, trước hết sẽ tạo ra các biểu tượng 2D.

Biểu tượng chú thích là một loại Revit Family, dành riêng cho biểu tượng 2D và thẻ (Tag).

Ví dụ như là thẻ cửa và cửa sổ, điểm Bắc, v.v... Family Editor cho phép bạn tạo biểu tượng chú giải của riêng mình.

Nhấp vào ????> New > chọn Annotation Symbol.

Trong hộp thoại New Annotation Symbol, nhấp chọn file Generic Annotation trong thư mục Annotations của chương trình.

Những hình ảnh trên cho thấy các biểu tượng đã tạo ra. Đối với điều này, bạn sử dụng Filled Regions, công cụ Line vẽ đường thẳng và lệnh đối xứng Mirror-Pick Axis.

Chỉ 30 giây đã hoàn tất! Sau đó, bạn lưu kết quả này như là một file RFA (Revit Family File).

Như vậy, phần tử 2D đã được tạo. Bây giờ dành cho thành phần 3D. Một lần nữa sử dụng Family Editor để biên tập nhưng với mẫu Metric Electrical Fixture Wall Based.

Bằng cách sử dụng một family "Wall Based", điều này đảm bảo rằng các thành phần vẫn còn "dính" vào tường mà nó được “lưu trữ” trên đó.

Nhấp vào lifcd > New > chọn Family.

Trong hộp thoại New Annotation Symbol, nhấp chọn file Generic Annotation trong thư mục Annotations của chương trình.

Bạn sẽ thấy từ các hình sau đây là một family wall-based có một mảnh của bức tường bao gồm trong bản mẫu. “Placement Side" cho chúng ta một bên bề mặt của bức tường mà thành phần sẽ được đặt.

Để bắt đầu tạo ra ổ cắm điện, sử dụng công cụ Extrusion tạo một khối đùn đặc bằng cách vẽ một hình chữ nhật (trong sơ đồ phẳng) trên bức tường.

Trong hộp thoại Element Properties cho Extrusion, đặt ổ điện bắt đầu từ sàn nhà Extrusion Start: 200 đến Extrusion End:

300, để ổ điện có chiều sâu: 100.

(Nhớ Extrusion Start và Extrusion End luôn tính từ cùng một vị trí và nơi làm việc là Work Plane đã chọn)

Nhấp Finishing Sketch, khối đùn được tạo ra, Chuyển sang 3D, có thể nhìn thấy ổ cắm dựa trên tường đã tạo.

Sau khi đã tạo khối đùn, bạn cần chọn nó và cửa sổ Properties, bên dưới Graphics, nhấp nút Edit trên dòng Visibility/Graphic.

Trong hộp thoạiFamily Element Visibility Settings thay đổi thuộc tính hiển thị như hình:

Bạn sẽ thấy rằng không chọn Plan/RCP (Reflected Ceiling Plan". Điều này nhằm để mô hình 3D (của socket) không hiển thị trong bất kỳ sơ đồPlan Views- In Plan Views, chỉ có thể xem biểu tượng 2D tạo ra trước đó.

Quay lại ổ cắm, nó không cólỗ cắm đi vào! Nếu bạn muốn thêm vào các lỗ, chỉ cần thiết lập một mặt phẳng tham chiếu dọc Reference Plane trên mặt trước của ổ cắm và ký họa 3 hình chữ nhật tượng trưng cho các lỗ cắm.

Lưu ý: Cũng có thể tạo ra các lỗ là đúng bằng cách hình thành các khoảng trống (voids) trong khối đùn. Bạn phải vẽ đường tại một số điểm - chỉ cần bao nhiêu mô hình trong Revit là do bạn. Hãy nhớ thiết lập Visibility (cho 3 hình chữ nhật) trong cùng một cách như đã làm cho khối đùn, để chúng không hiển thị trong sơ đổ phẳng.

Điều chúng ta cần làm bây giờ là mang biểu tượng chú thích 2D đã tạo vào family này. Vì vậy, hãy quay trở lại Plan View và chọn lệnh Symbol.

Chương trình sẽ hỏi lại bạn có phải muốn tải family vào dự án không, nhấp chọn Yes.

Trong hộp thoại Load Family, tìm đến nơi lưubiểu tượng chú thích 2D và chọn file và nhấp Open.

Bây giờ các bạn chỉ cần điều hướng. Chỉ cần đặt các biểu tượng 2D trên mặt tường (trong sơ đồ phẳng) và tâm của nó trên mặt phẳng tham chiếu Reference Plane. Tất cả những gì còn lại là thực hiện lưu family mới và sau đó sử dụng nó!

Các bạn thấy, đây là một thành phần rất đơn giản. Bạn có thể tạo với bất kỳ thông số, (ví dụ) chiều cao trên mức sàn kết thúc sẽ thay đổi trong phạm vi dự án Revit. Từ đó tạo ra một nhóm (trong Object Styles) như là Electrical Sockets để có thể dễ dàng điều khiển nó hiển thị trong các sơ đồ khác nhau, tạo vật liệu cho các phần tử 3D của danh sách thành phần.

Với bài tập ngắn này, bạn đã rút ra được các nguyên tắc cơ bản của việc tạo ra một thành phần 3D (với biểu tượng 2D vốn có).

Nguồn: Nhóm STK
Family in revit tao famiy thu viet revit revit library revit file library revit