Đàn ông có lông mày trùng nhau phải chăng không thể lấy được vợ hiền

Thứ năm , 24/07/2014, 21:26 GMT+7
     

Coi tuong mat, xem tuong, xem tuong khuon mat, xem tuong qua khuon mat, xem boi tuong mat

Lông mày đẹp

Lông mày trùng tức là phía trên lông mày hoặc phía dưới lông mày có một dải thịt nối liền với lông mày. Lông mày trùng ở trên, có thể có được tiền tài của đàn ông; lông mày trùng ở dưới, có thể có được tiền tài của phụ nữ. Nếu lông mày trùng giao nhau, rất khó lấy được vợ đức hạnh.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa
Coi tuong mat xem tuong xem tuong khuon mat xem tuong qua khuon mat xem boi tuong mat