Bói nốt ruồi ở ngực

Thứ tư , 06/05/2015, 22:19 GMT+7
     

Lang tâm cẩu phế chí (nốt ruồi lang tâm cẩu phế)

Lang tâm cẩu phế chí tâm oa, vô luận nam nữ khiếm cát hòa,

Tả vi lang tâm hữu cẩu phế, gian xảo giảo hoạt đa cơ mưu,

Đại như thương hải tế như mao, phật khẩu xạ tâm đao lưỡng cái,

Nhất phản nhất phúc tâm bất định, giao bằng kết hữu khi biển đa,

Kiến tài khởi ý nhãn tinh hồng, nhân vật thường ưu một nại hà,

Niêm đao lộng phủ hình tâm trọng, tha phi ngã thị khao sinh khoa,

Nhược năng tảo nhật đa tích đức, hảo qua bách niên nhật nguyệt sơ.

Ý nghĩa của bài ca quyết:

Nốt ruồi lang tâm cẩu phế mọc ở vùng lồng ngực, dù nam hay nữ cũng bất hòa, gian xảo, đa mưu, khẩu phật tâm xà, hay nghĩ cách lừa gạt người khác, làm bạn với những phần tử xấu xa, nhắc đến tiền bạc là nảy sinh ý nghĩ xấu. Nếu có thể làm nhiều việc thiện thì vận số có thể thay đổi.

Nguồn: Chơi Phong Thủy
Boi not ruoi o nguc not ruoi o nguc nam not ruoi o nguc nu not ruoi o nguc